Ugen ifølge Jeppe Mikkelsen: S har fra dag ét været optaget af dagpengemodtagerne

Ugen ifølge Jeppe Mikkelsen: S har fra dag ét været optaget af dagpengemodtagerne

17.05.2013

.

UGEN IFØLGE… Hver uge beder RÆSON et panel af skiftende politikere – fra både rød og blå blok – vurdere konsekvenser og implikationer af en række aktuelle begivenheder. Svarene offentliggøres løbende. I denne runde spørger vi bl.a.:


I.
RØD LEJR. “Det er afgjort forkert at betragte Socialdemokraterne som et venstrefløjsparti” fastslog Bjarne Corydon (S) på forsiden af RÆSON KOMPAKT i marts. Har han ret? Er den nuværende ledelse – anført af Thorning og Corydon – ifærd med at ændre grundlæggende på Socialdemokraternes placering på det politiske spektrum?

■ JEPPE MIKKELSEN (R): Tjah. Det er vist et spørgsmål om definitioner. Og eksisterer det traditionelle politiske spektrum overhovedet? Inderst inde er det jo en ting, Socialdemokraterne selv må ligge og rode med. Men jeg må sige, at jeg er imponeret over deres evne til at tage ansvar – både historisk og i øjeblikket. De er vant til at tage regeringsansvaret på sig med de tæsk, det nu engang medfører. De skal derfor nok komme sig. Jeg tror, at deres nuværende niveau i meningsmålingerne er en forbigående fase. Dansk politik er historisk bygget op om en sirlig balance med Socialdemokraterne som den ene pol. Jeg kan faktisk slet ikke forestille mig, at det ikke kommer til at fortsætte sådan de næste mange, mange år.

II.
DAGPENGEPAKKE. Er regeringens dagpengepakke et udtryk for at Socialdemokraterne siden valget HAR ført en politik, der trods alt har været længere til højre end selv partiets mest reformivrige ledelsesmedlemmer ønsker det? Burde man bruge pengene anderledes? Hvis ja, hvordan?

■ JEPPE MIKKELSEN (R): Nej, det tror jeg sådan set ikke. Men jeg tror på, at Socialdemokraterne fra dag ét i Statsministeriet har været særdeles optaget af dagpengemodtagere tæt på kanten af perioden. Det er mit indtryk, når jeg har snakket med Socialdemokraterne på gangene. Det gælder sådan set også for SF’erne og vi Radikale, selvom mediemøllen selvfølgelig gerne vil gøre os til sorteper i dette spil. Derfor har der jo været en række initiativer for at lave indfasningen af Dagpengereformen mere lempelig. Udspillet denne uge ligger jo helt i forlængelse heraf. Sammen med de øvrige initiativer giver det en god og fornuftig indfasning af reformen.


III.
BLÅ LEJR. Både V, K og LA lover i disse dage en fuldtonet reformkurs under en blå regering. Man kunne sige: ‘En klar liberalistisk valgplatform – med tydelig kan til den nuværende regering – kan koste Løkke stemmer men vil sikre ham manøvrerum, når magten er hans’. Ville du være enig i dén betragtning?

■ JEPPE MIKKELSEN (R): Sagt lige ud gider jeg ikke blande mig i kommentariatets evindelige analyser. Men jeg kan da kun rose, når partier ønsker en fortsat reformkurs for Danmark (og så i øvrigt håbe, at det bliver fulgt op af handling). For det er der godt nok brug for, hvis vi ønsker at bevare vores velfærdsstat. Derfor glæder Venstres udmelding mig da, uanset om vi så får en rød eller blå regering efter næste valg. Og jeg håber sådan set også, at Venstre vil være konstruktive frem til valget. Det er Danmark bedst tjent med.


IV.
DE DANSKE JOBCENTRE. I dagpengedebatten insisterer regeringen på at mange initiativer forlængst er igang. Mette Frederiksen (S) har varslet store ændringer i Jobcentrenes arbejde. Hvad mener du: Er det pr. definition en opgave for den offentlige sektor at hjælpe arbejdsløse i job? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?

■ JEPPE MIKKELSEN (R): Ja. Flexicurity-modellen er en af grundpillerne i det danske velfærdssamfund. Det er der mange sociale årsager til, men det er jo også i erhvervslivets interesse, at det er nemt at hyre og fyre.
Det er dog uhyre vigtigt, at vi ikke beholder (/opbevarer) folk unødigt længe i systemet. Her tror jeg, vi kan gøre en væsentlig bedre indsats for at få folk i beskæftigelse. Det vil både gavne den enkelte og erhvervslivet. Det danske beskæftigelsessystem er dyrt, og jeg tror absolut, at vi kan bruge de mange milliarder væsentlig bedre.