Mette Bock om Syrien: Blankt nej til angreb

Mette Bock om Syrien: Blankt nej til angreb

27.08.2013

.

[udgivet 27/8] SYRIEN. Statsminister Helle Thorning-Schmidt åbner nu for en diskussion af hvorvidt der bør gribes militært ind mod Syrien udenom FN.

1. Hvis det af FN sandsynliggøres, at Assad-regimet anvendte i sidste uge anvendte kemiske våben med store civile tab, bør der efter din mening gribes militært ind overfor Syrien?
METTE BOCK (LA): LA tror ikke på, at det internationale samfund kan bombe sig til varig fred. Fred forudsætter en politisk løsning, som de involverede i borgerkrigen selv skal finde. Derimod støtter LA massiv, international katastrofehjælp til civilbefolkningen, evt i form af etablering af korridorer og sikre zoner, så hjælpen kan nå frem. Men det er en helt anden type international involvering.

2. Under hvilke omstændigheder bør/skal USA handle uden accept fra Rusland og Kina? Hvad vil det betyde for det russisk-amerikanske forhold, hvis USA angriber Syrien uden russisk accept?
METTE BOCK (LA): Humanitær katastrofehjælp kan og bør iværksættes, også uden accept fra Rusland og Kina.

3. Ifølge Washington Post overvejer Obama en kort lynkrig. Man må formode, at den vil have til formål at reducere Assads militærmaskine – luftvåben m.v. – og dermed de facto styrke oprørernes position i borgerkrigen. Bør Danmark spille en rolle i en sådan indsats, fx som vi bidrog til Libyenkrigen med kampfly?
METTE BOCK (LA): Nej.

4. Ja eller nej: Forpligter vesten (FN, USA, m.fl.) sig – moralsk, politisk og strategisk – til en længere-varende indsats eller nye indgreb, ved at gennemføre en “to-dages-lynkrig” som den, Washington Post beskriver?
METTE BOCK (LA): Ja, og det skaber ikke varig løsning på konflikten. En sådan skal være politisk.

5. Kritikere af et angreb vil sige: Et militært angreb løser ingenting – Assad bliver siddende, krigen fortsætter, og en politisk proces, hvor alle parter i konflikten – fra Al-Qaida-sympatiserende oprørere til Assad selv – forhandler om Syriens fremtid, er det eneste alternativ til en meget blodig borgerkrig med regionale implikationer. Har de ret? Hvorfor (ikke)?
METTE BOCK (LA): Ja, de har ret. Problemet løses ikke ved at fjerne Assad. Han er en bandit, der forbryder sig mod sin egen befolkning. Men konflikten/konflikterne i borgerkrigen kræver langt mere komplicerede forhandlinger. Parterne skal ville selv.

ILLUSTRATION: Syrien [foto: Freedom House]