Ukraine: Rusland går efter en føderalisering

Ukraine: Rusland går efter en føderalisering

14.04.2014

.

De seneste begivenheder i det østlige Ukraine tyder på, at Rusland ikke har planer om militær intervention i Ukraine, men om en føderalisering af landet.

ANALYSE af Ota Tiefenböck, RÆSONs Østeuroparedaktør

Den seneste udvikling i Østukraine tyder på, at Rusland alligevel ikke har planer om at invadere Ukraine og bruge det samme scenarium, som på Krim. Det peger flere faktorer på:

Russerne har, lige bortset fra de bevæbnede mænd som i øjeblikket opererer i flere østukrainske byer, og som formentlig er russere, trods alt holdt sig på den rigtige side af grænsen.

Dernæst har Rusland taget initiativ til et møde i FN Sikkerhedsråd natten til i dag, noget som ikke er i russisk interesse, hvis landet havde planer om en militær intervention i Ukraine.

Hertil er antallet af de pro-russiske separatister forholdsvis begrænset. Det tyder på, at deres rolle ikke er at gennemtrumfe en folkeafstemning og efterfølgende annektering af området, som det skete på Krim, men blot skabe provokationer. Formålet er at destabilisere situationen i Ukraine samt efter et eventuelt ukrainsk militærangreb at udstille Kiev-regeringen og dennes støtter i Vesten som dem, der løser menneskerettighedsproblemer ved brug af militær magt.

Det er alt sammen faktorer, som vil give Rusland et godt udgangspunkt i de kommende forhandlinger mellem Rusland, USA, EU og Ukraine. At droppe planerne om militær intervention, hvis sådan nogle har været der, er derfor på mange områder klogt af russerne.

En føderalisering af Ukraine vil give Rusland mulighed for at opnå stort et de samme mål, som ved en annektering af området. Det vil betyde, at Rusland for det første kan undgå en krig, som landet hverken har råd til eller ønsker, og for det andet vil en sådan krig stille landet dårligt internationalt. Man vil formentlig kunne undgå det næste trin af de vestlige sanktioner på denne måde.

Derudover vil Rusland fremstå som den store menneskerettighedsvogter, som kæmper for menneskerettigheder vel at mærke uden anvendelse af magt. Sidst men ikke mindst, vil det fjerne international opmærksomhed fra Krim og den russiske annektering af halvøen.

Forbundsstaten Ukraine
Et føderalt Ukraine vil give Rusland mulighed for mere eller mindre at styre de østlige områder. Disse vil givetvis af egen fri vilje vælge en orientering mod Rusland og blive medlem af den Euroasiatiske Toldunion sammen med Rusland, Kasakhstan og Hviderusland.

Området vil formentligt blive belønnet med betragtelige rabatter på russisk gas, samt betydelige russiske subsidier, hvis formål vil være at udstille det østlige Ukraines velstand over for det vestlige Ukraine. Altså positionere det østlige Ukraine, som den del, der har truffet det rette valg.

Det vil skabe utilfredshed i det vestlige Ukraine, og på længere sigt – måske få landet til igen at vende sig mod Moder Rusland. Det er nemlig tvivlsomt, at EU, som i forvejen yder økonomisk hjælp til flere EU-lande, er parat til at yde store støtteordninger til det vestlige Ukraine. Det vestlige Ukraine som naturligvis skal betale fuldpris og måske mere end det for den samme russiske gas som det østlige Ukraine.

En føderalisering af Ukraine vil samtidig sætte en evig stopper for truslen om, at Ukraine kunne finde på, at blive medlem af NATO. Det vil formentlig også skabe en evig uenighed i en eventuel føderal regering. Det kan i forbindelse med vigtige beslutninger blive guld værd for russerne.

Blot et teater?
Alt kunne derfor tyde på, at de nuværende uroligheder blot har til formål at forstærke russernes udgangspunkt ved de kommende forhandlinger. Ukraine har nemlig meldt ud, at landet ikke ønsker en føderalisering af landet. Premierminister Arsenij Jatsenjuk mener, at en føderalisering i praksis vil betyde en opløsning af Ukraine, da den blot vil skabe små uafhængige magtcentre rundt omkring i landet og skabe flere ”små Janukovitjs”.

Den nuværende situation, hvor en del af befolkningen i det østlige Ukraine, ønsker at blive en del af Rusland, og ikke anerkender de ukrainske myndigheder i Kijev, giver i hvert fald Rusland et rigtig godt udgangspunkt over EU, USA og det internationale samfund generelt. Rusland kan oven i købet fremstå, som landet med afgørende betydning for løsningen af den ellers uløselige konflikt i Ukraine.

Der er dog fortsat en risiko for en russisk invasion, hvis de ukrainske myndigheder vælger at indsætte militæret, og det kommer til blodige opgør mellem separatisterne og det ukrainske militær.

FOTO: Vladimir Putin via eng.kremlin.ru