Karen Melchior (RV): Når de er i opposition, kappes Venstre og Socialdemokratiet med Dansk Folkeparti om at være mest EU-fjendsk

Karen Melchior (RV): Når de er i opposition, kappes Venstre og Socialdemokratiet med Dansk Folkeparti om at være mest EU-fjendsk

22.09.2018EU er og har altid været præcis det, vi selv gør det til. Fællesskabets berettigelse er at levere rigtige løsninger på de virkelige problemer. Derfor er det vigtigt, at vi går forrest i EU-samarbejdet. Radikale Venstre vælger de fælles løsninger på de fælles problemer. Tiden for opgivelsens og afmagtens politik skal være forbi. Vi skal turde forvente mere af os selv, de andre EU-lande og fremtidens fællesskab.

Kommentar af Karen Melchior (RV)

DET ER overvejende uinteressant at følge Venstre og Socialdemokratiets Europa-politik. Mest af alt fordi den oftest glimrer ved sit fravær. Den eneste dominerende og samstemmende tendens er, at partierne er modstandere, når de er i opposition, og tilhængere når de er i regering. Tilgangen mangler substans og sidder fast i en forældet præmis om, ’hvorvidt’ vi skal have EU-samarbejde og ikke ’hvordan’ EU-samarbejdet skal være.

Når Venstre og Socialdemokratiet mister vælgere eller har mistet nøglerne til Statsministeriet, går det straks skævt med holdningerne til EU. Når de er i opposition, lader det til, at de kun forsøger at appellere til vælgere fra Dansk Folkeparti. Europapolitikken – eller manglen på samme – bliver bundet op på frygt og skepsis for “det store farlige EU”. Danmark mister kontrol over sine grænser. Danmark mister lakridspiben. Danmark mister råderetten over vores børnepenge.

 

Når Venstre og Socialdemokratiet mister vælgere eller har mistet nøglerne til Statsministeriet, går det straks skævt med holdningerne til EU
_______

 

Væk er fokus fra alle de fordele, som var så tydelige, da partierne selv sad i regeringskontorerne. Vi mister ikke kontrol over vores grænser, vi vinder en fælles løsning, som den EU forhandlede på plads med Tyrkiet. Vi mistede ikke kanelsneglen. Det var mest af alt en hysterisk misforståelse, der er funderet i, at vi får øget kontrol med vores fødevarer både i Danmark, når vi er på ferie eller handler ind ved grænsen.

For øjeblikket er det Socialdemokratiet, som forsøger at fremstå skeptisk over for EU-samarbejdet. Efter næste Folketingsvalg bliver det nok Venstre, der igen vælger at fremføre sig selv som de EU-skeptiske.

Her er de Radikale en undtagelse. Vi understreger igen og igen, at EU-samarbejdet er essentielt for Danmarks suverænitet. EU gør Danmark stærkere, og samarbejdet er en præmis for Danmarks fortsatte succes. Derfor taler vi ikke bare EU op, men vi fokuserer også på at fremføre reel europapolitik.

Betyder det, at de Radikale er forblændet af lyset fra EU-flagets stjerner? Nej, selvfølgelig ikke. Den frie bevægelighed har haft ufatteligt mange positive effekter. Den har skabt vækst og velstand i Danmark og resten af EU. Men det står også klart, at den positive effekt ikke er gået alle lige rundhåndet forbi. Vi skal i langt højere grad forsøge at afbøde negative virkninger af den frie bevægelighed i de lokale områder, som ikke har oplevet den samme velstandsstigning som mange af os andre. Vi skal sikre, at områder der affolkes får den nødvendige infrastruktur, som kan bringe dem tættere på den øvrige del af EU. I det nordlige Grækenland har EU-investeringer eksempelvis sikret, at de lokale landmænd kan sælge deres varer. Derudover hjælper EU med at sikre privat finansiering af små og mellemstore virksomheder i Spanien, og EU er med til at sikre uddannelsesmuligheder til de unge i Tjekket, som ellers er blevet opgivet. EU har gennem tiden sikret rimelig arbejdstid og ligeløn, og senest har EU turdet handle, hvor danske politikere og arbejdsmarkedsparter har nølet, og sikret barsel til mænd.

Radikale Venstre ønsker højere ambitioner på klimadagsordenen. Vi har allerede sikret fremskridt med energiunionen, som giver os større uafhængighed af Putin, fordi vi kan handle på tværs af EU-landene fremfor at være alene at være afhængige af import fra Rusland, så nu er det tid til, at den grønne omstilling gennemføres. Radikale Venstre vil se handling og ikke kun ord, når Ungarn og Polen underminerer retsstaten. Kommissionen er endelig kommet med et forslag om at koble EU-støtte med opretholdelse af retsstaten, og i sidste uge stemte Europa-Parlamentet for at anmode EU-Kommissionen om at indlede en undersøgelse af retstilstanden i Ungarn.

Hvad er Venstre og Socialdemokratiets EU-politik i dag?
I disse dage, mens Venstre endnu har nøglerne til ministerbilerne, så fristes man til at tro, at de er blevet fornuftige og positive over for samarbejdet. Men med et valg til Europa-Parlamentet lige om hjørnet, er der snart ingen vej udenom. Partierne skal til at kridte den politiske bane op og give vælgerne et overblik over, hvad partierne egentlig mener om EU.

Men gør de så det? Løkke har som statsminister senest forsøgt sig som europæisk statsmand ved Macrons besøg, hvor der blev lagt op til at tage forsvarsforbeholdet op til debat. Men partiet Venstres mest markante udmelding indtil nu har været, at de fleste kandidater vistnok er enige om, at EU trods alt er bedre end alternativet.

Hos Socialdemokraterne står det værre til. “Det kniber gevaldigt med tilliden til politikerne i disse år” skriver partiet i deres europapolitiske program. Det øger ikke tilliden, at Socialdemokratiet siden folkeafstemningen om retsforbeholdet har ført en europapolitik, som ikke forholder sig til virkeligheden. Det eneste, man opnår, er at bekræfte befolkningen i deres frygt for EU, når Mette Frederiksens i en kronik fx skriver at “vi har brug for en diskussion af, om det er rimeligt, at man som EU-borger kan tage ophold i et andet EU-land, hvis man ikke studerer, ikke har et arbejde eller hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv.” Her udstiller Socialdemokratiet enten deres uvidenhed om EU-lovgivning, eller deres villighed til at lade som om. At kunne klare sig selv er fundamentet for den frie bevægelighed. Det har det altid været.

 

Det øger ikke tilliden, at Socialdemokratiet siden folkeafstemningen om retsforbeholdet har ført en europapolitik, som ikke forholder sig til virkeligheden
_______

 

I en urolig tid, har vi brug for politisk lederskab. Radikale Venstre vil ikke hyle med i det kor, som Socialdemokratiet har tilsluttet sig. Vi kan se, hvor meget Brexit har kostet briterne i velfærd, og alligevel ønsker Socialdemokraterne at bruge den samme retorik, som førte til Storbritanniens udmeldelse af EU.

EU bliver syndebukken for de frustrationer, som borgerne føler, når uddannelserne igen skal spare, og når det kommer frem, at børn i Danmark lever i fattigdom. Dette er skabt af Socialdemokratiet sammen med regeringen og Dansk Folkeparti. Besparelser på uddannelse og fattigdomsydelser, som kontanthjælpsloft og integrationsydelse, vil Socialdemokratiet stadig ikke love, at de afskaffer efter næste Folketingsvalg. I stedet taler de om social dumping, som et problem skabt af EU, som om det hjælper dem, der er ramt af kontanthjælpsloftet.

For Radikale Venstre er det vigtigt, at vi går forrest i EU-samarbejdet. Radikale Venstre kan og skal gøre en forskel, så EU ikke bliver et liberalt men et socialt-liberalt projekt for alle borgere i EU.

Hos de Radikale har vi for længst tænkt os om. Måske er det derfor, at vi entydigt mener, at samarbejde i EU er positivt for Danmark. Danmark bliver styrket gennem EU. Radikale Venstre er stolte af de resultater, der er opnået for os som borgere, nationer og region gennem et stærkt europæisk fællesskab. EU er klodens mest succesfulde samarbejde mellem frie nationer og har sikret fred i snart tre generationer. Fremadrettet vil EU gennem bilaterale aftaler kunne sikre fremdrift i det internationale samarbejde, mens det multilaterale står stille. Sådan kan EU spille en større rolle i verden. EU skal være en global frontløber i miljø- og klimakampen. Det kræver høje ambitioner. Radikale Venstre vil arbejde for, at alle medlemslande udvikler forpligtende planer om vejen til klimaneutralitet gennem en konsolideret ambitiøs EU‐plan. EU har sikret miljøkrav, som gælder på tværs af landene, og det arbejde skal videreføres og løftes. For borgerne, har EU sikret fri bevægelighed, hvor man ikke alene fik lov til at arbejde, men også fik lige rettigheder sikret. Dermed gavner den frie bevægelighed ikke kun virksomhederne. Trods sporene efter Brexit er Venstre og Socialdemokratiet stadig parate til at sælge ud af ansvarligheden for på kort sigt at genvinde et par frustrerede vælgere, så snart de er i opposition. ■

 

Trods sporene efter Brexit er Venstre og Socialdemokratiet stadig parate til at sælge ud af ansvarligheden for på kort sigt at genvinde et par frustrerede vælgere, så snart de er i opposition
_______

 Karen Melchior (f. 1980) er kandidat for Radikale Venstre ved det forestående Europa-Parlamentsvalg. Hun har arbejdet mere end 10 år i Udenrigsministeriet som dansk diplomat (2005-2017). Hun er Radikale Venstres 1. suppleant til Europa-Parlamentet, og arbejder i dag med persondatabeskyttelse i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Herudover sidder hun i borgerrepræsentationen i København og i KL’s Internationale Udvalg for Radikale Venstre. ILLUSTRATION: Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) [foto: Søren Bidstrup/Scanpix]