Morten Messerschmidt om Menneskerettighedsdomstolen: Logisk og ærlig melding fra Sass

Morten Messerschmidt om Menneskerettighedsdomstolen: Logisk og ærlig melding fra Sass

12.11.2018Henrik Sass Larsen har fuldstændig ret i, at hvis konventioner og aktivistiske dommere med deres ”dynamiske fortolkninger” ikke bliver sat på plads af nationale politikere, så vil vælgerne sætte disse politikere på plads i det ene europæiske land efter det andet.

Kommentar af Morten Messerschmidt (DF), medlem af EU-Parlamentet og folketingskandidat

Når Henrik Sass Larsen siger, at konventioner og overnationale domstole er gået amok og undergraver de menneskerettigheder, de hævder at forsvare, så har han min fulde støtte – omend det er en støtte, han måske helst vil undvære. På den anden side tror jeg, at Sass Larsen først og fremmest siger sin ærlige mening om, hvad han har reflekteret over i længere tid frem for at tænke taktisk om, hvilke andre politikere der er enige med ham.

Han er en så loyal partisoldat, at han gerne vil redde de danske socialdemokrater fra at lide samme skæbne som den, der er overgået hans søsterpartier rundtom i Europa: I Tyskland og Frankrig er de blevet straffet hårdt af vælgerne, ikke mindst fordi den socialdemokratiske bevægelse i årtier har lænket sig til et system af konventioner og fjerne retsinstanser, som landenes borgere ikke har haft nogen indflydelse på.

Programmet ”Sass & Pind” er ikke just et program, hvor to politikere sidder i en løssluppen stemning og skråler op og får pludselige indfald. Derimod tror jeg, at Sass Larsens udmelding er en logisk og længe tiltrængt reaktion på den enorme folkevandring, som ganske vist har stået på i årtier, men som først viste sig for borgerne i al sin truende vælde i 2015. Da var det ikke længere muligt for Bruxelles-elitens Over-Europa at skjule for borgerne, at de ikke længere selv kunne bestemme over hvem – eller hvor mange – de vil have lukket ind i deres eget land.

 

EU bygger på de samme principper om universelle menneskerettigheder, som fjerne domstole besat med anonyme dommere skal kunne diktere hen over hovederne på egne domstole og folkevalgte
_______

 

Af samme grund stemte masser af britiske arbejdervælgere for udmeldelse af EU. I årtier har briterne med fuld ret været fortørnede over, at de mest forhærdede udenlandske voldsforbrydere åbenbart ikke kunne smides ud af Storbritannien, fordi britiske dommere slavisk dømte i overensstemmelse med Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Ingen af dem har ganske vist nogen direkte eller formel forbindelse til Den Europæiske Union – og dog: EU bygger på de samme principper om universelle menneskerettigheder, som fjerne domstole besat med anonyme dommere skal kunne diktere hen over hovederne på egne domstole og folkevalgte.

Brexit var i sin essens en folkelig protest imod at blive kostet rundt af bedrevidende moralister i andre lande.

Det kan Sass Larsen godt se. Han vil heller ikke kostes rundt af hverken Menneskerettighedsdomstolen eller EU-domstolen. Han har fuldstændig ret i, at hvis konventioner og aktivistiske dommere med deres ”dynamiske fortolkninger” ikke bliver sat på plads af nationale politikere, så vil vælgerne sætte disse politikere på plads i det ene europæiske land efter det andet.

Realpolitisk er det nok ikke særlig realistisk at håbe på en udtræden af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i nær fremtid. Men et sted at starte kunne jo være et forslag om at fjerne den såkaldte inkorporeringslov. Det har Dansk Folkeparti tidligere stillet forslag om – Socialdemokratiet stemte nej. Måske er det ved at være på tide at fremsætte forslaget igen?

Det er i øvrigt lidt af en kuriositet at høre Pernille Skipper og venstrefløjen forlange, at Socialdemokratiet sætter Sass Larsen på plads og holder ham fast på konventioner og overnationale domstole. Engang var venstrefløjens pejlemærke proletariatets diktatur, standretter, tvangskollektivisering og kollektiv afstraffelse – det var dengang, hvor lov og ret var en by i Rusland. Nu ser vi i stedet en flok identitetspolitiske veganere klamre sig til menneskerettighederne, som om de var Karl Marx’ kommunistiske manifest eller Lenins eller Trotskijs teser.

Jeg tror i grunden, at Henrik Sass Larsen hellere vil have min beskedne støtte end venstrefløjens. ■

 

Jeg tror i grunden, at Henrik Sass Larsen hellere vil have min beskedne støtte end venstrefløjens
_______

 Morten Messerschmidt (f. 1980) er medlem af Europa-Parlamentet og folketingskandidat for Dansk Folkeparti. ILLUSTRATION: Morten Messerschmidt [foto: Officielt pressefoto]