Pernille Vermund: EU er problemet – ikke løsningen

Pernille Vermund: EU er problemet – ikke løsningen

22.06.2018

.

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter samt bl.a. den nye ebog “Velkommen til en verden med tre stormagter” (normalpris: 149 kr.))

I EU er man begyndt at diskutere udlændingepolitikken. Men hvis Europa skal gøre sig håb om at overleve som en frihedens ø præget af liberale demokratier med befolkninger, der handler med hinanden i stedet for at slås, hvor trygheden og friheden hersker, skal vi have gjort op med den kvælende politiske korrekthed, som står i vejen for, at vi sammen kan gøre det rigtige og nødvendige.

Kommentar af Pernille Vermund, fmd. Nye Borgerlige

DE EUROPÆISKE DEMOKRATIER er under pres. Presset kommer udefra og indefra. Man skal efterhånden bo i et meget højt elfenbenstårn, hvis man ikke kan se og mærke det.

Det ville være ideelt om landene i Europa ville forenes i et forsvar for demokratiet og friheden og mod den stigende islamisering af de europæiske samfund. Men europæisk politik og især EU-systemet er tilkalket i en krampagtig fastlåst politisk korrekthed, hvor man ikke må kritisere islam, for så er man racist, ikke må tale imod Flygtningekonventionen, for så er man et inhumant, ondt menneske, og hvor man ikke må foreslå de løsninger, der rent faktisk vil virke, for så er man populist.

Hvis Europa skal gøre sig håb om at overleve som en frihedens ø præget af liberale demokratier med befolkninger, der handler med hinanden i stedet for at slås, hvor trygheden og friheden hersker, skal vi have gjort op med den kvælende politiske korrekthed, som står i vejen for, at vi sammen kan gøre det rigtige og nødvendige.

EU-systemet bliver i samme bevægelse nødt til at erkende, at forsvaret af Europas værdier er vigtigere end Unionen. Al for megen energi og politisk kapital bliver bundet op på at skubbe unionstoget fremad i stedet for at understøtte og hjælpe de lande, som rent faktisk gør en indsats for på egen hånd at løse problemerne.

Der er ikke længere råd til at håndhæve traktater, som blev formuleret i en helt anden tid. EU bør derfor opgive traktatforpligtelser, der forhindrer det enkelte land i at beskytte sine grænser, i at fravige Flygtningekonventionen og indføre et stop for tildeling af spontant asyl. Det skal EU slet ikke beskæftige sig med. Der er intet ædelt eller humant i at fastholde konventioner, som medvirker til at nedbryde netop de værdier, vi ønsker at forsvare. Hvis dét siver ind i Berlemontbygningen i Bruxelles, er vi kommet et godt stykke fremad.

 

Forsvaret af Europas værdier er vigtigere end Unionen
_______

 

EU BØR DESUDEN ÅBENT erklære, at islam som ideologi ikke er forenelig med de europæiske værdier om frihed, demokrati og ligeværd. Islam er en religion, som rigtig mange muslimer har et pragmatisk forhold til, og som de ikke ønsker at sætte over de verdslige love. De kan og må have lov til at dyrke deres tro i frihed som alle andre. Men islam er også en politisk ideologi, som religiøse muslimer tolker ind i deres tro. En ideologi, som er totalitær i sit væsen, som ikke anerkender frihedsrettighederne, som modarbejder demokratiet, som forfølger homoseksuelle, opfordrer til drab på jøder og som udøver en frygtelig social kontrol over sine følgere. For religiøse muslimer lader det sig ikke gøre at holde det adskilt – religion og ideologi. Jo mere religiøse, de bliver, jo mere fylder islam som ideologi i deres forhold til andre mennesker og til det omgivende samfund, og man kan se, at hvor man giver indflydelse til islam i samfundslivet, bliver der mindre plads til friheden og demokratiet.

 

Hvor man giver indflydelse til islam i samfundslivet, bliver der mindre plads til friheden og demokratiet
_______

 

DE EUROPÆISKE ledere er nødt til at lade denne erkendelse komme åbent til udtryk, hvis vi skal finde en vej, hvor vi både kan beskytte vores frie og trygge samfund og give plads til at muslimer kan leve iblandt os.

Det vil skabe mulighed for i de enkelte lande at værne sig imod islams stigende indflydelse i samfundet uden at stigmatisere alle muslimer.

Endelig bør EU koncentrere sig om at åbne grænserne for varer fra lande uden for EU og til gengæld lukke for illegal migration.

 

EU bør koncentrere sig om at åbne grænserne for varer fra lande uden for EU og til gengæld lukke for illegal migration
_______

 

INGEN AF DE NÆVNTE PUNKTER er på EU-kommissionens eller Ministerrådets dagsorden, og derfor er EU netop ikke en del af løsningen, men åbenlyst en årsag til problemerne.

Problemer, der vokser sig større år for år. Europas muslimske befolkning vil ifølge Pew Research Center mere end fordobles inden år 2050. Samtidig ved vi fra Wilkes undersøgelse af muslimer i Danmark, at flere end hver tredje ønsker at Sharia skal sidestilles med Grundloven, og vi ved, at efterkommere til indvandrere bliver mere religiøse end deres forældre.

Udefra presses vores frie og trygge samfund af migration fra især de muslimske lande i Nordafrika og Mellemøsten og indefra af et hastigt voksende antal religiøse muslimer, der forkaster demokratiet som styreform og de grundlæggende frihedsidealer om ligestilling og individuelle frihedsrettigheder.

EU overtog med Schengenaftalen ansvaret for Unionens ydre grænser, men har ikke løftet opgaven. I 2015 gik det helt galt, da Merkel stik imod alle aftaler åbnede grænserne og mere end en million migranter kom ind i Europa.

EU har siden hverken evnet at afsætte de nødvendige ressourcer til at forsvare de ydre grænser eller at lukke effektivt for tilstrømningen ved at tage de nødvendige politiske beslutninger, så migranterne kunne afvises på grænsen og umiddelbart returneres. Det har været op til de enkelte medlemslande at beskytte sig, så godt de kan. Ungarn gik forrest og lukkede balkanruten. Det gav anledning til trusler fra EU-systemet og anklager om brud på traktater og konventioner. Man skulle tro, at EU-systemet ville have takket Ungarn for at løse en stor del af det problem, EU havde ansvaret for, men ikke evnede at løfte. Men sådan var det ikke. Tværtimod blev Ungarn mødt med fordømmelse og udskamning.

Polen og Tjekkiet blev på samme måde mødt med fordømmelse, da de nægtede at medvirke til EU’s bestræbelser på at sætte migrationen i system ved at tvangsfordele migranterne ud over Unionens medlemslande i takt med, at de afleveres i havnene i Italien. At de to lande foreslog, at Unionen i stedet for sørgede for at leve op til sit ansvar og forsvare de ydre grænser, blev der ikke lyttet til.

Østrig er nu ved at gå sine egne veje – både i forhold til at begrænse tilstrømningen og i forhold til at reparere på de skader, som især islams indflydelse i det østrigske samfund afstedkommer.
Den østrigske unge kansler Sebastian Kurz erklærede i sidste uge, at politisk islam ikke hører hjemme i Østrig. Regeringen beordrede resolut lukning af syv moskeer og udvisning af 60 imamer, der ifølge den østrigske regering har medvirket til at radikalisere muslimer i Østrig og undergrave samfundsordenen. Igen løftes øjenbrynene i Bruxelles – ingen anerkendelse af Østrigs forsvar for de fælles europæiske værdier, kun kritik og fordømmelse.


 

Det er meget åbenlyst, at EU hidtil har gjort problemerne større, forstærket skaden, der forvoldes på de åbne og frie samfund
_______

 

DET ER MEGET ÅBENLYST, at EU hidtil har gjort problemerne større, forstærket skaden, der forvoldes på de åbne og frie samfund og aktivt modarbejdet de lande, der i selvforsvar har forsøgt at handle selvstændigt og resolut.

Men sådan behøver det naturligvis ikke at vedblive med at være. Og der ER bevægelse i EU. Min egen tese er, at man i Bruxelles har noteret sig, at folkelige bevægelser i flere og flere lande siger fra overfor islamiseringen af deres samfund. De er lede og kede af politikere, der ikke længere beskytter deres frihed og tryghed, og de søger nye løsninger, der griber fat om nældens rod og løser problemerne fra bunden.

De kommende uger og måneder byder på flere topmøder i EU. Jeg vil gerne være optimist, men jeg er ikke naiv. Meget skal ske, før jeg overbevises om, at EU kommer til at stå fadder til en løsning.■

 

Min egen tese er, at man i Bruxelles har noteret sig, at folkelige bevægelser i flere og flere lande siger fra overfor islamiseringen af deres samfund
_______

 

Pernille Vermund er formand for Nye Borgerlige, der er opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. ILLUSTRATION: Merkel, Juncker og Macron tidligere på ugen i Paris [foto: EPA/FILIP SINGER/Scanpix]