Stine Bosse: Bag finansloven ligger en drejebog, der ændrer Danmark grundlæggende. Det er et knæfald for ekstreme højretanker

Stine Bosse: Bag finansloven ligger en drejebog, der ændrer Danmark grundlæggende. Det er et knæfald for ekstreme højretanker

02.12.2018

.


Vil S virkelig støtte regeringen, når den nu gør flygtninge reelt fattige? Og hvorfor vil Folketingets flertal skabe et parallelsamfund af mennesker, der i årtier skal vente på hjemsendelse? Det er så hélt ufattelig uforsvarligt. Og det må gøre enhver fan af Liga Nord eller Alternative für Deutschland grøn af misundelse.

Kommentar af Stine Bosse

ARKITEKTERNE bag finansloven kan ikke være overraskede over, at den er svær at kapere for de af os, der med næb og klør forsvarer humanisme, menneskerettigheder og de europæiske værdier. På Twitter viste Søren Pape sin stolthed og tweetede: ”Kæmpe retspolitiske fremskridt. Vi: – Får fængselspladser i udlandet – Samler udlændinge på tålt ophold på en lille ø, hvor politiet er til stede døgnet rundt – Skærper straffen for ulovlig indrejse Tak til @DanskDf1995 for godt samarbejde. #dkpol #fl19”. Det bød mig imod, og det skrev jeg. Kort. Herefter svarede Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede: “Du virker som en, der kunne bruge et længere ophold på en af vores mange smukke øer for at få humøret op”:Ved første øjekast ser det jo fredeligt ud, men ser man lidt efter, er der tale om en centralt placeret folkevalgt politiker, der – pakket ind i humor – beder mig om at holde kæft. Hvem er vi så? Hvor er vi så på vej hen? Sætter man dette udsagn sammen med udsagn, jeg gennem de seneste år har måttet lægge øre til fra DF’ere, jeg har debatteret med, kan jeg da godt blive urolig. Jeg – og andre med politisk ukorrekte meninger – forlanger ikke, at dem, vi er uenige med, skal tie. Tværtimod – jeg er til enhver tid villig til at debattere.

 

En centralt placeret folkevalgt politiker, der – pakket ind i humor – beder mig om at holde kæft. Hvem er vi så? Hvor er vi så på vej hen?
_______

 

Med magt følger et særligt ansvar. Et ansvar for at leve op til alle love og konventioner, som vi borgere er omgivet af og sikret igennem. Rettigheder, der netop beskytter os, der måtte mene noget andet end magthaverne. Eller noget andet end flertallet. Det er det, der er på spil, når konventioner udfordres.

JEG AGTER IKKE at tie. Hele den drejebog, som Finansloven er skrevet over, er i den grad med til grundlæggende at ændre vores samfund.

IGEN SKÆRES DER hos dem, der har allermindst – mennesker, der kom hertil for at blive en del af dette samfund, på flugt fra enten politisk forfølgelse, krig eller begge dele. De bliver nu rigtig fattige. Kan det virkelig være et mål i sig selv? Hvis man skal tro på argumenterne, så er svaret; ja. Og dette vil langsomt men sikkert flytte sig til andre grupper, ja, de selvsamme grupper som for en stor dels vedkommende stemmer på DF – det ellers skilter med deres indflydelse på finansloven.

HER LIGGER ET ÆGTE PARADIGMESKIFTE: Vi lærer at se på reel fattigdom, som noget man selv er skyld i. Noget, vi andre velbjergede bare kan se på, og derfor ikke behøver at forholde os til. Det ulykkelige er, at Socialdemokratiet ser ud til at købe modellen. Det er jo udlændinge. De kan godt være fattige i Danmark.

 

Hensynet til de mange ældre – som der bliver flere af de kommende år og som udgør en “interessant” vælgerskare – betyder, at der er mindre til de socialt udsatte
_______

 

PARADIGMESKIFTE NR. 2: At hensynet til de mange ældre – som der bliver flere af de kommende år, og som udgør en “interessant” vælgerskare – betyder, at der er mindre til de socialt udsatte. Dette efterlader en regning, som vores børn og børnebørn skal betale, medmindre selvfølgelig systemet til den tid er reelt ligeglade med psykisk syge, socialt svage grupper og andre, der har nydt godt af de særlige puljemidler, der nu forsvinder. Isoleret set er det ellers fornuftigt at afskaffe Satspuljen, der har været kendetegnet ved en hel del spild og almissetænkning, men det er sørgeligt, at det sker på baggrund af “Britta”-sagen, ikke dybere analyser. Hovsa med mere hovsa. For hvad er det, der skal træde i stedet for de midler, der nu forsvinder?

DET TREDJE PARADIGMESKIFTE er indeholdt i indførelsen af en “hjemsendelsesydelse”, som dermed stadfæster, at der ingen, slet ingen forventning, er om integration. Bare ophold. I 10, 15, 20 år – eller mere? Regeringen bruger skattekroner på at nedrive almene boliger i områder, fordi den frygter ’parallelsamfund’, mens den med hjemsendelsesydelsen skaber præcis dem. Hvor flygtninge holdes ude i strakt arm, uden nogen som helst opbakning til at finde fodfæste.

 

Iblandt os vil vi fremover have mennesker, hvis udsigt til et liv som vores er slukket. Hélt slukket. Ingen grund til at lære dansk. Gå i skole. Arbejde sig frem i livet. Nej de allersvageste i verden, der kommer til et af verdens rigeste lande, skal i virkeligheden være på “tålt ophold 2.0”
_______

 

Iblandt os vil vi fremover have mennesker, hvis udsigt til et liv som vores er slukket. Helt slukket. Ingen grund til at lære dansk. Gå i skole. Arbejde sig frem i livet. Nej, de allersvageste i verden, der kommer til et af verdens rigeste lande, skal i virkeligheden være på “tålt ophold 2.0”.

Det er så hélt ufattelig uforsvarligt. Og det er et knæfald for ekstreme højretanker, der må gøre enhver fan af Liga Nord eller Alternative für Deutschland grøn af misundelse.

 

Tilsyneladende har man ledt efter det værst tænkelige opholdssted på dansk jord
_______

 

VI HAR SÅLEDES FÅET EN FINANSLOV, hvor udgiften til 100 mennesker på Lindholm er på niveau med den investering, der gøres i klimatiltag. Dermed har vi bestilt overskriften: “Én kriminel indvandrer koster Danmark mere end så-og-så-mange millioner!” Tilsyneladende har man ledt efter det værst tænkelige opholdssted på dansk jord. Og dér skal man placere disse mennesker, for det er de altså. Herunder nogle, der har relativt små forseelser på straffeattesten og udstået straf bag sig.

Bunden er næppe nået. Med den hastighed hvormed humanisme afskaffes som en almindelig del af god embedsførelse, kan man kun blive skræmt ved tanken om det næste påfund.

MEN DER VENTER ENDNU et truende paradigmeskifte. Som europæere tror vi på frihed, demokrati og retssamfund. Disse gælder for alle – uden skelen til farve, oprindelse eller religion. Tværtimod. Vi europæere beskytter mindretal. Af enhver art. Dette er ganske enestående i verden, og noget af det, der kendetegner os. Det var en sand befrielse, da statsminister Lars Løkke Rasmussen forleden aflivede enhver tale om at føre Danmark på den katastrofekurs, Storbritannien har valgt. Det lignede en klar kant til Dansk Folkeparti. Men var det nu også det? For hvis man lytter godt efter Espersen og Co, så er de nationale kræfter i EU ved at samle sig. DF arbejder på at samle AfD, Sverigedemokraterne, Lega Nord, Front National [nu Rassemblement National, red.] med flere i samme gruppe i Europa-Parlamentet. Og så er det ikke længere nok at tale om, hvorvidt Danmark forbliver i EU – så bliver det meget centralt, i hele Europa, at tale om de værdier, Unionen baserer sig på.

Her er finanslovens paradigmeskift væsentlige. For hvis Danmark bliver et land, der med åbne øjne vælger at overtræde menneskerettighedskonventioner, støtter vi direkte styrerne i Polen, Ungarn og Rumænien. Er det vores nye allierede, så siger jeg blot: Vis mig dine venner, og jeg skal sige dig, hvem du er. ■

 

DF arbejder på at samle Afd, SverigesDemokraterne, Lega Nord, Front National med flere i samme gruppe i Europa-Parlamentet. Og så er det ikke længere nok at tale om hvorvidt Danmark forbliver i EU – så bliver det meget centralt, i hele Europa, at tale om de værdier, Unionen baserer sig på
_______

 
[foto: Pressefoto]