Lars Werge: Kære Mette. Hvis du virkelig vil styrke tilliden og sammenhængskraften, så lav om på offentlighedsloven

Lars Werge: Kære Mette. Hvis du virkelig vil styrke tilliden og sammenhængskraften, så lav om på offentlighedsloven

26.06.2019

.


Styrk tilliden til centraladministrationen, til politikerne og til den demokratiske forståelse mellem vælgerne og Folketinget. Lav om på offentlighedsloven hurtigst muligt, og stol på, at det nok skal gå. For hvorfor skulle det egentlig ikke det?

Kommentar af Lars Werge, forbundsformand Dansk Journalistforbund

Kære Mette Frederiksen.

Først og fremmest: Til lykke med at samle det parlamentariske flertal bag en aftale om den politiske retning for Danmark i de kommende fire år.

I samme åndedrag også en tak for at fremlægge regeringsaftalen, der kaldes ”Retfærdig retning for Danmark”. Jeg har læst den i løbet af natten og morgenen, og – som alle andre interessenter – med øje for netop de områder, der involverer og påvirker mine medlemmers interesser.

Derfor er det godt at se, at et helt afsnit – det afsluttende sjette – fokuserer på at styrke samfundets sammenhængskraft, herunder også tilliden til både politikere og medier. Der står på side 17: ”En ny regering skal føre en politik (…), som bidrager til at øge tilliden til politikere og medier”.

På næste side følger så et forslag til at udmønte denne hensigt. Man vil nemlig: ”Igangsætte et udredningsarbejde, der skal anbefale tiltag, som kan styrke tilliden til centraladministrationen, medierne og de politiske beslutningsprocesser”.

Jeg kan sige det ganske kort: Der er ingen som helst grund til at igangsætte et udredningsarbejde. For med et snuptag kan du, Mette Frederiksen, ændre på det, der har skabt allermest mistillid til det politiske system i de seneste årtier: Du kan ændre offentlighedsloven. Helt konkret skal du blot fjerne den såkaldte ministerbetjeningsparagraf (§24), som har medvirket til at sprede mørke og dunkelhed i statsadministrationen. Paragraffen, der blev indført ved revisionen af loven i 2013, har betydet, at enorme områder af lovgivningsarbejdet er undtaget for offentlighed i forvaltningen.

Og det er desværre sådan, at mangel på gennemsigtighed øger mængden af mistillid. Og mørkelægningen af det politiske arbejde er med paragraf 24 blevet meget omfattende; den siger nemlig i sin kerne, at hvis et dokument fra en hvilken som helst medarbejder næsten et hvilket som helst sted i statsadministrationen på et tidspunkt kan ventes at lande på en ministers bord, så er det underlagt paragraffens beskrivelse af at være undtaget offentlighed i forvaltningen.

 

Og det er desværre sådan, at mangel på gennemsigtighed øger mængden af mistillid. Og mørkelægningen af det politiske arbejde er med paragraf 24 blevet meget omfattende
_______

 

Det er en fuldstændig absurd konstruktion, som giver myndighederne en enorm elastik i, hvad de ikke behøver udlevere til offentligheden. Det er de facto blevet mørkelagt – og det kan vi som samfund ikke være bekendt. Det er med til at opbygge fornemmelsen af afstand mellem borgerne og politikerne, og det er medvirkende til at øge mistilliden til det politiske system.

Jeg ved, at de tre andre partiledere – Morten Østergaard (R), Pernille Skipper (Ø) og Pia Olsen Dyhr (SF) – har ønsket sig både i valgkampen og til regeringsforhandlingerne med dig efter valget, at loven skulle ændres.

Men jeg er også godt klar over, at dit parti og det hidtidige regeringsbærende parti Venstre tilsammen fik 91 mandater ved valget. I har således selv et flertal bag den bestående offentlighedslov, og ingen andre partier kan dermed tvinge jer til at ændre den i de kommende fire år.

Præcis derfor hæfter jeg mig ved ordvalget og sprogbrugen i jeres politiske aftale. For jeg synes, at I taler op i stedet for ned. I taler til håbet og troen på fremtiden, og I ønsker jer at fortsætte et samfund, der som det danske ”bygger (..) på tillid. Det er udviklet over generationer, er dybt folkeligt forankret og præger alle dele af vores samfund” (s. 17).

Jeg er fuldstændig enig. Og derfor er det så forbandet, at offentlighedsloven arbejder i den stik modsatte retning. Lukketheden fordrer mulige mistanker om skjulte aftaler, om urent trav og om et magtfuldkomment Danmark, der ønsker at gemme sig bag nedrullede gardiner. Det er med andre ord den diametralt modsatte vej, end den du anviser i forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”.

Så kære Mette Frederiksen: Styrk tilliden til centraladministrationen, til politikerne og til den demokratiske forståelse mellem vælgerne og Folketinget. Lav om på offentlighedsloven hurtigst muligt, og stol på, at det nok skal gå. For hvorfor skulle det egentlig ikke det?

Drop ideen om at lave en særlig udredning. Du og din regering kan tage et afgørende og vidtrækkende skridt i retning af at opbygge tilliden, hvis I ændrer offentlighedsloven. Det ville være at vise tillid fra dig til Danmark, og det synes jeg egentlig, ville være et fint træk her ved begyndelsen af din periode som statsminister.

Til lykke med valget og aftalen.

Med venlig hilsen
Lars Werge ■

 

Du og din regering kan tage et afgørende og vidtrækkende skridt i retning af at opbygge tilliden, hvis I ændrer offentlighedsloven
_______

 Lars Werge (f. 1966) er forbundsformand for Dansk Journalistforbund. ILLUSTRATION: Officielt pressefoto [foto: Flemming Leitorp]