Ota Tiefenböck: EU’s splittelse over for Vestbalkan åbner nye muligheder for vores storpolitiske konkurrenter og sætter vores sikkerhed over styr

Ota Tiefenböck: EU’s splittelse over for Vestbalkan åbner nye muligheder for vores storpolitiske konkurrenter og sætter vores sikkerhed over styr

05.07.2019


Manglen på en fælleseuropæisk udenrigspolitik hindrer et afklaret forhold til Vestbalkan-landenes mulige EU-medlemskab. Konsekvensen kan blive en stigende nationalisme samt ny ustabilitet i det sprængfarlige hjørne af Europa. International kommentar af Ota Tiefenböck SKAL LANDENE på Vestbalkan – dvs. Makedonien, Albanien, Kosovo, Montenegro, Serbien og Bosnien-Herzegovina – optages i EU? På den ene side er […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login