Jeppe Klenitz-Jakobsen: Magten er sandelig blevet sød, når man i regeringen bøjer og bryder så fundamentale rettigheder for ikke at tabe ansigt

Jeppe Klenitz-Jakobsen: Magten er sandelig blevet sød, når man i regeringen bøjer og bryder så fundamentale rettigheder for ikke at tabe ansigt

17.11.2020
I et forsøg på ikke at tabe ansigt har regeringen forlænget fristen for, hvor sent man kan slå sine dyr ihjel og få den høje kompensation. Men den beslutning giver ingen mening. Enten er mink en alvorlig risiko for folkesundheden, og så skal de slås ned øjeblikkeligt, eller også er de i virkeligheden ikke en større risiko, og så skal regeringen stoppe mink-galskaben med det samme. Indtil befolkningen har taget stilling til regeringens grundlovsbrud ved et nyvalg, bør den borgerlige opposition uanset hvad afbryde ethvert samarbejde med den.

Kommentar af Jeppe Klenitz-Jakobsen

SAGEN OM REGERINGENS ulovlige ordre om aflivning af alle mink i Danmark er en skandale af de helt store. Sagen ryster mig på flere niveauer.

Det ryster mig for det første som tidligere soldat at se Forsvaret assistere med at bryde Grundloven. Det er noget af det første, alle danske soldater lærer: at man skal nægte at udføre en ulovlig given ordre. Det er åbenbart skrottet nu, og det er faktisk skræmmende, at soldater nu ikke længere skal tænke selv og sige fra, når de tvinges til at bryde loven. Den sti er en af de stier, hvor man aldrig skal tage det første skridt.

 

Det ryster mig for det første som tidligere soldat at se forsvaret assistere med at bryde Grundloven
_______

 

DERNÆST RYSTER DET mig, hvor arrogant og lemfældigt beslutningen håndteres. Den ene dag melder man ud med bål og brand, at mink har potentialet til at starte en ny pandemi. Da det så kommer frem, at dette var en overdrivelse af de store, skulle man tro, at man slog fuld bak og lagde sig ned. Men i et forsøg på ikke at tabe ansigt og glatte lidt ud forlænger regeringen i stedet fristen for, hvor sent man kan slå sine dyr ihjel og få den høje kompensation. Den beslutning giver ingen mening. Enten er mink en alvorlig risiko for folkesundheden, og så skal de slås ned øjeblikkeligt, eller også er de i virkeligheden ikke en større risiko, end man allerede vidste, og så skal man stoppe galskaben med det samme.

Den valgte strategi tjener kun et formål, og det er at redde ansigt for regeringen samt den venstrefløj, der længe har næret et had til dansk landbrug i almindelighed og minkavlere i særdeleshed. Dansk landbrug er udråbt til at være hovedfjenden i klimakampen, og pelsproduktionen har i årtier været en særlig torn i øjet på den yderste venstrefløj på grund af pelsens statussymbol. At få ram på dette erhverv er derfor også et selvstændigt mål for venstrefløjen.

 

Men det nuværende folketingsflertal har valgt at se igennem fingre med en regering, der har brudt Grundloven
_______

 

MEN MEST AF ALT ryster sagen mig som demokrat og tidligere medlem af Folketinget. Det første man gør som nyvalgt folketingsmedlem er, med sin underskrift, at sværge på at ville overholde Grundloven. Det er en ceremoni, der skal minde en om, at man er repræsentant for befolkningen, bundet af den Grundlov som kun befolkningen kan ændre, og at man er forpligtet til at holde den. For Grundloven er folkets værn imod magtsyge politikere, der vil kapre magten på bekostning af befolkningen, og som folketingsmedlem har du en særlig forpligtigelse til at tilse, at dette ikke sker.

Men det nuværende folketingsflertal har valgt at se igennem fingre med en regering, der har brudt Grundloven. Det er i særlig grad forundrende, fordi det er præcis de samme støttepartier, som bruger snart sagt hver grundlovsdag til at annoncere ønsker til grundlovsændringer om dette og hint. Men hvorfor dog gå så højt op i at ændre grundloven, når man nu er så fløjtende ligeglade med om den overholdes?

Det er i øvrigt samme folketingsflertal, som for tiden poster millioner af skattekroner i en kommission, der skal afgøre om tidligere integrationsminister Inger Støjberg har overtrådt en international konvention. Der er man meget optaget af det principielle. Men grundlovsbrud; det er bare ”hjemmeludfordringer,” som statsministeren så sigende kaldte det.

 

Jeg håber, at den borgerlige opposition nu afbryder ethvert samarbejde med regeringen
_______

 

JEG ER I DEN GRAD rystet over at se, hvad der foregår på Christiansborg i disse dage. Magten er sandelig blevet sød, når man bøjer og bryder så fundamentale rettigheder for ikke at tabe ansigt.

Jeg håber, at den borgerlige opposition nu afbryder ethvert samarbejde med regeringen. Både i forhold til håndteringen af corona-virus, hvor den borgerlige oppositions deltagelse ellers kunne sikre et tiltrængt nuanceret syn på sagen, men også helt generelt i forhold til finanslov med mere.

Grundloven er ikke politikernes, men rigets og befolkningens, og når den brydes, er det kun befolkningen, der kan benåde synderen. Derfor skal der selvfølgelig udskrives et valg, så befolkningen kan tage stilling til om bruddet på grundloven kan undskyldes, eller om nye kræfter må til. Indtil det valg er afholdt, bør man selvfølgelig ikke samarbejde med regeringen og dermed legitimere dens grundlovsbrud. I stedet bør man alene afdække skandalens omfang og presse på for udskrivelsen af et valg. ■

 

Grundloven er ikke politikernes, men rigets og befolkningens, og når den brydes, er det kun befolkningen, der kan benåde synderen. Derfor skal der selvfølgelig udskrives et valg, så befolkningen kan tage stilling til om bruddet på grundloven kan undskyldes, eller om nye kræfter må til
_______

 
Jeppe Jakobsen (f. 1988) er forhenværende sekondløjtnant i hæren og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i årene 2015-2019. Derudover tidligere by- og regionsrådsmedlem. I dag er han pædagogstuderende ved Professionshøjskolen Absalon. ILLUSTRATION: Officielt pressebillede [Foto: Steen Brogaard]