Kåre Traberg Smidt: Regeringen spilder skattekroner på at interviewe flygtninge – de burde spørge Dansk Flygtningehjælp

Kåre Traberg Smidt: Regeringen spilder skattekroner på at interviewe flygtninge – de burde spørge Dansk Flygtningehjælp

12.02.2020

.


Som rygdækning til sin nationalistiske politik har regeringen hyret Rambøll som ekstern konsulent til at udspørge 15 syrere om, hvorfor de gerne vil hjem. Det er efter min bedste mening bestilt arbejde til at styrke diskursen om, at det er sikkert at vende tilbage til Syrien.

Kommentar af Kåre Traberg Smidt

I DANMARK HAR VI FLYGTNINGE. Det er folk, som er flygtet fra eksempelvis krigen i Syrien. Nogle gange ønsker de at vende tilbage til deres oprindelsesland. Enten fordi de er i stand til det eller fordi de ikke kan blive genforenet med deres familier her i Danmark? Disse bevæggrunde vil regeringen nu undersøge, da den ønsker, at flest mulige flygtninge returnerer.

På grund af de stramme familiesammenføringsregler, har de fleste flygtninge fra Syrien ikke mulighed for at få deres familier familiesammenført de første mange år. Herefter er det stadigvæk svært, da en række kriterier skal være opfyldt, og man risikerer stadig at få afslag.

FN-rapporter har dokumenteret, at flygtninge i dag returnerer til Syrien, selv om de risikerer overgreb og repressalier (kilde er i næste sætning). Nogle flygter retur fra nabolandene, fordi forholdene i nabolandenes flygtningelejre er livstruende med voldtægter og endda drab som hverdagskost.

Det interessante er, at den primære informationskilde og rådgiver herhjemme i denne situation er Dansk Flygtningehjælp. Men de er øjensynligt ikke nok for regeringen, der nu vil gøre brug af en ekstern konsulent. Det viser sig nemlig nu, at regeringen, stik imod alle valgløfter om at nedbringe de offentlige konsulent-udgifter, har hyret Rambøll til at udspørge 15 syrere, som ønsker at rejse hjem.

Det kan være svært at gennemskue integrationsminister Mattias Tesfayes bevæggrunde for dette valg. Hvis han ville vide mere, kunne han jo blot spørge Dansk Flygtningehjælp. De har en hotline, man kan ringe til, og jeg er sikker på, at de beredvilligt vil svare på spørgsmål, da de i forvejen er det primære administrative og rådgivende led i både asyl, integration og ikke mindst repatriering i Danmark. Både kommuner, stat og Flygtningenævnet bruger Dansk Flygtningehjælp som professionel rådgiver, når det kommer til flygtninge.

 

Argumentationen for at bruge Rambøll er, at man ikke tror, man vil få et retvisende svar, hvis det er staten, der spørger
_______

 

SÅ HVORFOR HYRE en ekstern aktør? Er det den evindelige halvhemmelige politiske hymne om, at hvis man ikke kan lide svaret hos dem, som ved noget faktuelt, så sender man det i udvalg eller får en ekstern leverandør til at undersøge det? Så forskyder man ansvaret, man får indikeret, hvad svaret skal være, og man kan få rygdækning udefra. Det sender et troværdigt signal, og man vasker muligvis sit eget – i dette tilfælde nationalistiske budskab – rent.

For det er tankevækkende, at regeringen – og dermed skatteborgerne – skal bruge 400.000 kr. på at få gennemført en ikke-videnskabelig undersøgelse af 15 personer. Argumentationen for at bruge Rambøll er, at man ikke tror, man vil få et retvisende svar, hvis det er staten, der spørger. Tror de, at blot man er syrer, så er man dummere, end politiet tillader? Når der kommer en Rambøll-konsulent, der siger: ”Hej, jeg kommer fra Rambøll, jeg er ved at undersøge grundlaget for din hjemrejse”, hvad tror ministeren så, man svarer?

 

I det lys er det tankevækkende, at ministeren hellere vil bruge 400.000 kr. på en ekstern konsulent for at få sin agenda forstærket end at bruge dem i en flygtningelejr
_______

 

DET ER EFTER MIN bedste mening bestilt arbejde til den kontinuerlige påstand om, at det er sikkert at vende tilbage til Syrien. At presse flygtninge til at føle, at de ikke er velkomne her i Danmark, og at de skal presse sig selv psykisk til at tage af sted, før der er helt sikkert på landjorden i hjemlandet.

Der er steder i Syrien, der er sikre, jævnfør 3 enkeltstående specifikke afgørelser i Flygtningenævnets i december 2019. Men i mange tilfælde forsvinder folk fra radaren og  dukker i stedet op i fængsler, massegrave eller som torturerede. Andre chikaneres og fryses ude af de lokale Assadstøtter, som nyder statslederens beskyttelse mod loyalt følgeskab.

Jeg støtter, at flygtninge kun har midlertidig opholdstilladelse, som konventionen tilsiger. Men opholdet her i Danmark skal være ligestillet med danskere og være respektfuldt. Det er det arbejde, som Dansk Flygtningehjælp udfører – og er gode til at udføre.

I det lys er det tankevækkende, at ministeren hellere vil bruge 400.000 kr. på en ekstern konsulent for at få sin agenda forstærket end at bruge dem i en flygtningelejr eller som en direkte donation til Dansk Flygtningehjælps arbejde generelt.

Jeg er sikker på, at Charlotte Slente eller Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp helt gratis ville svare på spørgsmålene ud fra deres mangeårige erfaring med flygtninge. Eller passer det ikke ind i ministerens program for hjemsendelse af udlændinge? Er det DF-bestillingsarbejde, hvor regeringen viser sit sande ansigt – slet skjult i en konventionsforvridning? ■

 

Jeg støtter, at flygtninge kun har midlertidig opholdstilladelse, som konventionen tilsiger. Men opholdet her i Danmark skal være ligestillet med danskere og være respektfuldt
_______

 Kåre Traberg Smidt (f. 1972) er advokat, tidligere udsendt officer og folketingskandidat for Alternativet i København. ILLUSTRATION: Kåre Traberg Smidt (foto: Stine Bidstrup/Scanpix)