Martin Henriksen: Vil Socialdemokratiet lade EU tage styringen over Danmarks asylpolitik?

Martin Henriksen: Vil Socialdemokratiet lade EU tage styringen over Danmarks asylpolitik?

05.02.2020

.


Det er afgørende, at løsningerne på asylpolitikken ikke uden videre gennemføres som et led i en fælles EU-aftale. Hvis Danmark først overdrager suveræniteten til EU, får vi den aldrig igen. Det må ikke ske. Socialdemokratiet er derfor i gang med et farligt spil.

Kommentar af Martin Henriksen, fhv. MF for DF

SOCIALDEMOKRATIET HAR NU været ved magten i et halvt års tid, og derfor må det være på sin plads at komme med en vurdering af den førte politik.

Særligt asylpolitikken er interessant, fordi Socialdemokratiet gik til valg på en helt ny asylpolitik. En asylpolitik, som på visse stræk har taget udgangspunkt i tidligere fremsatte forslag og udspil fra Dansk Folkeparti. Men da Socialdemokratiet var i opposition, ville de ikke stemme for DF’s forslag om at etablere centre i udlandet, hvor man kunne sende asylansøgere til. Socialdemokraterne ville vente med at stemme for et sådant forslag, til de selv var kommet i regering. Ganske belejligt må man sige.

Logikken bag denne beslutning kan vække undren. Hvorfor vente med at gennemføre en vigtig og presserende mærkesag, som man brænder for? Svaret er vist ved at åbenbare sig for flere og flere danskere: En effektiv asylmodel er tilsyneladende ikke så vigtigt for Socialdemokratiet alligevel.

Den socialdemokratiske fremgangsmetode – hvor statsminister Mette Frederiksen og integrationsminister Mattias Tesfaye pænt har spurgt EU-Kommissionen og store EU-lande om lov til at gennemføre deres valgløfter – har været en besynderlig optræden i, hvordan man sikrer, at ens politik bliver dømt ude fra start. For har man fulgt lidt med, vil man vide, at EU’s forsøg på at skabe fælles fodslag enten har bestået i en fordelingsnøgle og/eller et system, hvor man kan søge til Europa direkte fra EU-centre placeret i Afrika. Dertil kommer, at EU’s allerede eksisterende fælles asylregler – sammen med den tyske kansler Angela Merkel – var en væsentlig del af årsagen til migrantkrisen i 2015. De fælles EU-regler i form af Dublinforordningen brød ganske enkelt sammen. Det var og er en katastrofe for Europa.

Hvis det er EU-vejen og EU-metoden, Socialdemokratiet arbejder på, så er projektet dødsdømt på forhånd. Og mon ikke, at Socialdemokratiet har vidst det hele tiden. Det er åbenbart Socialdemokratiets politik, at EU skal styre dansk asylpolitik, for det er det eneste, man kan få ud af at gå til Bruxelles og bede om tilladelse.

 

Det er åbenbart Socialdemokratiets politik, at EU skal styre dansk asylpolitik, for det er det eneste, man kan få ud af at gå til Bruxelles og bede om tilladelse
_______

 

MEN LAD OS FOR god ordens skyld antage, at sosserne rent faktisk mener det, de har gang i. Forholder det sig sådan, udstiller det blot, at Socialdemokratiet ikke engang gider forsøge at skjule, at de arbejder på, at EU overtager styringen af Danmarks asylpolitik. Hvorfor skulle Frederiksen og Tesfaye ellers rende rundt og holde møder med de store EU-lande og EU-Kommissionen om, hvordan det fremtidige fælles EU-system på asylområdet skal se ud?

Nuvel, her vil nogen sikkert indvende, at de blot leder efter nogle samarbejdspartnere. Men hvis målet er en restriktiv asyl- og indvandringspolitik med det primære formål at begrænse eller stoppe den muslimske indvandring til Danmark og Europa, var det så ikke mere nærliggende at indlede seriøse politiske drøftelser med Ungarn eller Polen fremfor præsident Macron i Frankrig og EU-Kommissionen? I kan selv gætte, hvad mit svar er. Socialdemokratiet skubber EU foran sig, når de argumenterer for, at det hele ser meget besværligt ud.

Det undrer mig egentlig, at ikke en eneste dansk journalist har tænkt den tanke, at man burde undersøge de mulige konsekvenser nærmere. Man kunne fx spørge Frederiksen eller Tesfaye, hvad de præcist mener om EU’s rolle i dansk asylpolitik, og om de ønsker, at EU på sigt skal overtage den fulde styring?

Bliver de stillet de spørgsmål, vil de uden tvivl svare, at de aldrig kunne drømme om at overlade styringen af asylpolitikken til EU. Men hvorfor holder man så alle de møder i EU? Det er åbenlyst, at formålet med disse møder er at diskutere et fælles EU-asylsystem. Men EU har som sagt allerede klart bevist, at de ikke overbevisende kan administrere fælles asylregler.

 

Hvorfor overhovedet inddrage EU i spørgsmålet om et nyt asylsystem, når EU igennem årtier har fejlet groft, når det har drejet sig om netop asylpolitik og beskyttelsen af EU’s ydre grænser? EU magter åbenlyst ikke opgaven
_______

 

ENTEN HAR DEN socialdemokratiske top ikke tænkt det ordentligt igennem, eller også har de været uærlige omkring deres politiske linje. Jeg ved ikke, hvad der er tilfældet, men jeg synes, at spørgsmålet er relevant og bør stilles. Hvorfor overhovedet inddrage EU i spørgsmålet om et nyt asylsystem, når EU igennem årtier har fejlet groft, når det har drejet sig om netop asylpolitik og beskyttelsen af EU’s ydre grænser? EU magter åbenlyst ikke opgaven. Der er lige nøjagtig nul kulturel overlevelseskraft og europæisk forsvarsvilje i unionen. Når det handler om at bevare og styrke de europæiske nationer og landenes kulturelle identiteter, er EU ingenting værd.

Jeg mener naturligvis, at Danmark selv skal udarbejde et nyt asylsystem. Det kan gøres på flere måder. Den nemmeste er, at Danmark på egen hånd afviser asylansøgere og migranter ved de danske grænser og vender dem om på stedet, som vi allerede gør det i dag med illegale indvandrere. Det er mit førstevalg. Alternativt kunne vi – eventuelt sammen med andre lande – sende asylansøgere til lejre i fjerntliggende områder, hvorfra de pågældende udlændinge IKKE kan søge om asyl til Danmark eller andre dele af Europa. Det sidste er afgørende – og som det ser ud i dag, udelukker det selvsagt EU og diverse politisk korrekte regeringer fra at være en del af løsningen.

Hvis Danmark først overdrager suveræniteten til EU, får vi den aldrig igen, medmindre vi udtræder fuldt og helt af EU-samarbejdet – hvilket jeg naturligvis på linje med andre fædrelandselskende patrioter oprigtigt ønsker og håber på.

Men indtil det måtte ske, så går udviklingen i EU i én retning, og det er den samme retning, som den altid har gået i: EU ønsker mere magt centraliseret i Bruxelles – og når de først har fået magt, så giver de den ikke fra sig igen. Og hvem ved, hvad EU kan finde på, hvis de får overdraget styringen af asylpolitikken. Det tør jeg slet ikke tænke på. Derfor skal politikken være på danske hænder.

Socialdemokratiet er derfor i gang med et farligt spil, når de blander deres valgløfter om den danske asylpolitik ind i EU’s ambition om en fælles, bindende EU-linje. ■

 

Socialdemokratiet er derfor i gang med et farligt spil, når de blander deres valgløfter om den danske asylpolitik ind i EU’s ambition om en fælles, bindende EU-linje
_______

 Martin Henriksen (f. 1980) er fhv. MF og udlændingeordfører for DF. Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse. ILLUSTRATION: Martin Henriksen [foto: Astrid Dalum/Polfoto]