Max Fraad-Wolf: En ny finanskrise om 3-6 måneder

Max Fraad-Wolf: En ny finanskrise om 3-6 måneder

23.09.2009

.

De sidste fem måneder har været den største og hurtigste globale optur i hundrede år. Det er farligt. Opturen er kommet alt for hurtigt. Jeg tror, vi har en ny finanskrise om bare tre til seks måneder: langt fra så stor som i 2008, men en global nedtur på cirka 10 til 15%. Befolkningernes vrede vil afgøre, om politikerne gør noget for at stoppe cirklen.” Sådan lyder det fra økonomiprofessoren Max Fraad-Wolff, som ikke venter noget solidt resultat fra ugens G20-møde i Pittsburgh.

Af Johanne Hesseldahl

PROPAGANDATEATER Hvor vigtig er mødet for den globale økonomiske fremtid?
Mødet virker mere vigtigt end det er, sammenlignet med, hvad der reelt kommer ud af det. Det , der er rigtig vigtiget er, hvad der foregår i baglokalet før og efter mødet. Men når det er sagt, så er der et par temaer, som det bliver interessante at se, hvordan [verdens]lederne behandler. Det drejer sig om stabilisering af den globale finansielle nedtur, om hvor meget landene er villige til at reducere deres hjælpepakker til økonomierne og om hvorvidt der kan indgås nogle nye handelsaftaler på tværs af grænser. Men mMit gæt er, at der ikke bliver noget stort fremskridt.

Hvad mener du med, at aftalerne foregår i baglokalet?
Pittsburgh-mødet er et propagandateater. Alle de rigtige forhandlinger og beslutninger er taget flere måneder før af det administrative personaleembedsmændene. Mødet fungerer nærmest ceremonielt, så regeringer kan profilere sig og. Det bliver dækket massivt af medierne dækker det intensivt. Derudover er der selvfølgelig et element af, at man kan landene lægge pres på hinanden, så de sidste detaljer i aftalerne kan ændre sig. Mødet har altså en betydning – ikke mindst over for hvilket indtryk lederne giver deres befolkninger.

OBAMA ER SVÆKKET
Hvad er Obamas største bekymring i forbindelse med mødet?
Obama-administrationen er bange for, at USA får skylden for hele krisen. De er bange for, at flere lande vil sætte handelsbarrierer op for amerikanske varer og services. De er bange for, at priserne på energi og mad går op, og endelig så frygter de at blive presset af europærerne til at indgå aftaler om regulering af finanssektorenerne, som vil være upopulære hos de amerikanske forretningsfolk. Obama er blevet svageresvækket og kommer til at gå en svær balancegang mellem, hvad der er nødvendigt, og hvad der er populært.

Hvorfor står USA i en svagere position?
For to måneder siden var Obama verdens nye håb og havde en enorm magt., og  Aalle var glade for at slippe af med Bush. Men de sidste to måneder har ikke været gode for ham. Lige meget omUnanset om dertt var er tale om Gordon Brown fra Storbritannien eller Hu Jintao fra Kina, så afhænger en leders position til deved forhandlingerne i Pittsburgh af, hvor magtfuld han er i sit hjemland. For to måneder siden kunne Obama have fået, hvad han ville. Men nNu vil de andre [landes] ledere ikke lave acceptere en svær og pinlig aftale, hvor de giver afkald på noget, hvis Obama ender med at bliver afvist af sin egen befolkning eller Kongressen, når han kommer hjem [med resultatet]. Så Sker det, bliver de andre ledere både upopulære i deres eget land og i USA. På den mådeDerfor bliver det sværere for Obama at få aftaler i hus, ford:i han kommer til mødet med en svageredårligere kort på hånd.

Hvad er det værst mulige udfald af mødet, du kan forestille dig er realistisk?
At alle forhandlinger bryder sammen, og de ikke engang kan komme med nogen fælles erklæring om, hvor vi står. Og fordi det er et stort propagandateater, så vil det være endnu værre, hvis et land udvandrer fra mødet. Det vil give en masse ballade og et stort medieshow. Jo større land des værre. Hvis for eksempel Rusland, Kina eller Indien går fra mødet kan det blive meget farligt. 2,5 milliarder mennesker er et kæmpe tab for en aftale. Faktisk så stort at aftalen ikke vil give nogen mening.

Hvad er det bedst mulige udfald af mødet?
Man kan ønske sig en rammeaftale for den globale koordination af finanspolitiske og monetære problemer. Det vil væreer en stor succes, hvis landene i det mindste kan samarbejde om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal tage sig af ubalance i valuta og handel og lave en ambitiøs plan for regulering af den globale økonomi. Men det er meget urealistisk, og det kommer ikke til at ske. Men måske enEn fælles klimaforpligtelse eller et mål inden mødet i København . Det ville også være virkelig godt, men det kommer heller ikke til at ske. Jeg tror, det er sandsynligt, at vi får små reguleringer men intet seriøst og effektivt.

EN NY KRISE KOMMER OM 3-6 MDR Hvorfor kommer det ikke til at ske?
De sidste fem måneder har været den største og hurtigste globale optur i hundrede år. Lige pludselig er ingen interesseret i langsigtet regulering af markederne og ingen bekymrer sig længere så meget om dårlige tider. Lederne bekymrer sig om deres popularitet, og det mindsker incitamentet til at gøre noget, der er dyrt og upopulært. 

Det lyder farligt for vores økonomiske fremtid?
Det er farligt. Den her Oopturen er kommet alt for hurtigt, og der er noget skrøbeligt ved den allerede. Jeg tror, vi har en ny finanskrise om bare tre til seks måneder, fordi ingen vil gøre noget for at stoppe den. Den bliver langt fra så stor som i 2008, men det bliver en global nedtur på cirka 10 til 15 procent som vil resultere i en virkelig øjenåbner for lederne. Jeg tror, befolkningernes vrede vil afgøre, om politikerne gør noget for at stoppe cirklen.