Mediernes fremtid: Rasmus Nielsen

Mediernes fremtid: Rasmus Nielsen

18.11.2009

.

Administrerende direktør for netavisen Altinget.dk

I denne interviewserie præsenterer RÆSON en række af oplægsholderne til vores ÅRSKONFERENCE OM POLITIK OG MEDIER, der finder sted lørdag d.28/11 2009.

På konferencen vil bloggere, chefredaktører, journalister, valgforskere, spindoktorer, pressemedarbejdere, netroots, it-entreprenører, medieeksperter og politikere diskutere demokrati, offentlighed, journalistik, mediemarked og kommunikation i lyset af de nye medier og samfundsudviklingen generelt. Programmet, der strækker sig fra kl.10-22, skifter mellem foredrag, interviews på scenen, debatter og dueller med 25 medvirkende, bl.a.: Lisbeth Knudsen, Tøger Seidenfaden, Kenneth Plummer og Henrik Dahl. Sted: Institut for Statskundskab, København K. Tilmelding: 1.000 kr. Forhåndstilmelding via: www.raeson.dk/ konferencen2009.html.

Interview af Tobias Fabricius Kjær, RÆSON

Hvad er status for danske nichemedier?
Vi holder vejret før regeringens udspil til de næste fire års fordeling af de 6,4 milliarder i mediestøtte. De vil i vid udstrækning blive brugt af vores konkurrenter til at trænge ind på nettet, og derfor er de fritstående netmedier nødt til at få andel i støtten, hvis vi skal kunne klare os i den massive konkurrence. Der er alt for få fritstående netmedier i dag – til skade for pluralismen i det danske demokrati.

Hvordan ser fremtiden ud?
Den ser i og for sig god ud – fremtidens medier er online nichemedier. Det er kampen om ejerskabet, det står om. Skal det være få, ofte udenlandsk ejede mediemastodonter, der skal eje onlinemedierne, eller skal det, som jeg arbejder for, være danske iværksættere, der ejer de nye medier? Det spørgsmål afgør politikerne, når de fordeler mediestøtten.

Hvad kan nichemedierne tilbyde, som de store medieproducenter ikke kan?
Målrettet indhold som nyheder, debat og baggrund til afgrænsede målgrupper. Vi gider ikke omnibusavisen mere – bred information og underholdning får vi jo i tv. Vi  vil have nichenyheder målrettet særligt til os selv.

Bliver der skabt for lidt – eller for ringe – originalt indhold på netaviserne?
Ja, og det er politikernes skyld, fordi de hænger fast i printmedierne, som engang sikrede dem valg, men som i dag er ved at være udtjente.

Hvad er den største udfordring for den politiske journalistisk?
Det er vores integritet, vores uvildighed i forhold til magthaverne. Og så er det en stærkt tiltagende konkurrence fra kommunikationsfolk i kommuner, stat og organisationer, der hver især agiterer for deres særinteresser ved hjælp af journalistiske værktøjer og onlinemedier, der til forveksling ligner vores uvildige netaviser, men som jo er noget helt andet. Dertil kommer de dygtige amerikanske opfindelser som Google og Facebook. Der er skarp konkurrence om medieforbrugernes tid.

Hvad er den største fare for journalistisk på nettet?
At vi ikke kan tjene de penge, der skal til for at producere kvalitet. Og så den ulighedsorienterede mediestøtte, der fremmer DR og dagblade på bekostning af iværksætterne.

Hvad forventer du af UGC – User Generated Content – fx blogs, ohmynews.com (nyhedshjemmeside, hvor alt indhold er brugergenereret, red.) og lign.?
Jeg tror fortsat der vil være brug for kritiske, professionelle journalister, i hvert fald inden for politisk journalistik.

Er disse open source-sider rivaler for nichemedier som jer, der tager betaling for jeres indhold?
Så længe de er gratis og derfor ikke kan opbygge en professionel stab, er det ingen trussel, kun trussel i form af kampen om medieforbrugernes tid.

Altinget.dk har aldrig modtaget mediestøtte. Hvorfor ikke?
Fordi politikerne er teknologisk bagud, og fordi DR og dagbladene kunne sikre Fogh-regeringerne genvalg, det havde vi trods alt ikke mediestyrke til. Det er en ren politisk handel, der har fundet sted.

Hvor stort er behovet for dyb, politisk journalistisk oplysning i Danmark?
Det er heldigvis stort – det vidner vores vækst og hele vores succes jo om. Altinget.dk leverer dagligt stof til stort set alle i Danmark, der professionelt arbejder med varetagelse af politik.