Dan Jørgensen: De borgerlige kappes om at vise de arbejdsløse foragt

Dan Jørgensen: De borgerlige kappes om at vise de arbejdsløse foragt

15.05.2013

.

Tag Venstres næstformand Kristian Jensen. Han kappes i denne tid med Joachim B. Olsen om at sige de mest foragtende ting omkring mennesker, der er arbejdsløse. Mange af hvem har familie og arbejdet hårdt hele deres liv, men tilfældigvis står uden job. For nylig sagde han, at det “provokerer mig”, at de ikke vil tage et hvilket som helst arbejde, til en hvilken som helst løn. Eller Brian Mikkelsen. Han sagde i sidste uge direkte “ja”, da han blev spurgt: “Så du var ligeglad med, hvor mange mennesker, der ville falde ud af dagpengesystemet?” Hvis nogen havde sagt det i Uffe Ellemanns, Poul Schlüters – eller for den sags skyld Foghs – tid, så var der ikke blevet tiet samtykkende fra ledelsen af partierne. Det gør der nu. – Dan Jørgensen (S)

UGEN IFØLGE… Hver uge beder RÆSON et panel af skiftende politikere – fra både rød og blå blok – vurdere konsekvenser og implikationer af en række aktuelle begivenheder. Svarene offentliggøres løbende. I denne runde spørger vi bl.a.:


I.
RØD LEJR. “Det er afgjort forkert at betragte Socialdemokraterne som et venstrefløjsparti” fastslog Bjarne Corydon (S) på forsiden af RÆSON KOMPAKT i marts. Har han ret? Er den nuværende ledelse – anført af Thorning og Corydon – ifærd med at ændre grundlæggende på Socialdemokraternes placering på det politiske spektrum?

■ DAN JØRGENSEN (S): Vi socialdemokrater har altid kæmpet for social retfærdighed og muligheder for alle. Høj som lav skal kunne komme frem i verden gennem arbejde og solidaritet i den fælles kamp for bedre vilkår for de brede lag. Det er det bærende for mig. For at kunne sikre det på langt sigt og på trods af en krise, der stammer fra 10 års uansvarlig borgerlig politik og den største finansielle nedsmeltning siden sorte fredag i 1929, kræver det hårde beslutninger. Beslutninger, der strækker sig ind over midten, så de er fremtidssikret. Derfor er jeg også stolt over, at den socialdemokratisk-ledede regering har formået at skabe så solide og visionære resultater, som den har. Særligt set i lyset af, at den er oppe imod en opposition, der bruger alle sine vågne timer på christiansborgfnidder, spin og blå luft.

II.
DAGPENGEPAKKE. Er regeringens dagpengepakke et udtryk for at Socialdemokraterne siden valget HAR ført en politik, der trods alt har været længere til højre end selv partiets mest reformivrige ledelsesmedlemmer ønsker det? Burde man bruge pengene anderledes? Hvis ja, hvordan?

■ DAN JØRGENSEN (S): Vi socialdemokrater overtog en dagpengereform, der var opfundet af Kristian Thulesen Dahl i nattens mulm og mørke og gennemført af VK-regeringen. En reform, som vi gerne ville have rullet tilbage. Det gik vi faktisk til valg på. Men flertallet af danskerne stemte ikke på partier, der ville den vej. Det har dog ikke holdt regeringen tilbage fra gang på gang at kæmpe igennem, at de arbejdsløse ikke skulle lades i stikken. Først forlængede vi dagpengeperioden med et halvt år. Så indførtes en akutpakke med arbejdsmarkedets parter om jobrotation og øget indsats for at finde jobs til folk i risikozonen. Dernæst kom akutjobpakken, som giver op til 25.000 kroner til en virksomhed, der ansætter en person, som er i risikozonen for at miste dagpengene. Før i dag var det seneste skud på stammen, at vi gav de personer, der alligevel faldt ud af dagpengesystemet, mulighed for at få, hvad der svarede til et halvt års kontanthjælp. Det eneste, det krævede, var, at de tog opkvalificerende efteruddannelse – uanset dens længde. Derfor mener jeg, det er helt forfejlet, når nogle påstår, at udspillet i dag er udtryk for en ny linje. Det er misforstået og forkert. Tværtimod er dagpengeløsningen udtryk for, at vi socialdemokrater igen giver en håndsrækning til de mennesker, der er allerhårdest ramt af krisen. De mennesker, der kan stole på, at Socialdemokraterne hjælper dem, når de har brug for det. Lige så trygt som de kan stole på, at de borgerlige ikke vil røre en finger for dem – det viser den samlede borgerlige oppositions reaktion på pakken med al tydelighed.


III.
BLÅ LEJR. Både V, K og LA lover i disse dage en fuldtonet reformkurs under en blå regering. Man kunne sige: ‘En klar liberalistisk valgplatform – med tydelig kan til den nuværende regering – kan koste Løkke stemmer men vil sikre ham manøvrerum, når magten er hans’. Ville du være enig i dén betragtning?

■ DAN JØRGENSEN (S): Jeg tror man skal erkende, at det borgerlige Danmark har samlet sig om en rentonet liberalistisk platform. I deres samfund er det en dyd at være sig selv nærmest. De arbejdsløse er deres egen ulykkes smed. Tag Venstres næstformand Kristian Jensen. Han kappes i denne tid med Joachim B. Olsen om at sige de mest foragtende ting omkring mennesker, der er arbejdsløse. Mange af hvem har familie og arbejdet hårdt hele deres liv, men tilfældigvis står uden job. For nylig sagde han, at det “provokerer mig”, at de ikke vil tage et hvilket som helst arbejde, til en hvilken som helst løn. Eller Brian Mikkelsen. Han sagde i sidste uge direkte “ja”, da han blev spurgt: “Så du var ligeglad med, hvor mange mennesker, der ville falde ud af dagpengesystemet?” Hvis nogen havde sagt det i Uffe Ellemanns, Poul Schlüters – eller for den sags skyld Foghs – tid, så var der ikke blevet tiet samtykkende fra ledelsen af partierne. Det gør der nu.


IV.
DE DANSKE JOBCENTRE. I dagpengedebatten insisterer regeringen på at mange initiativer forlængst er igang. Mette Frederiksen (S) har varslet store ændringer i Jobcentrenes arbejde. Hvad mener du: Er det pr. definition en opgave for den offentlige sektor at hjælpe arbejdsløse i job? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?

■ DAN JØRGENSEN (S): Vi socialdemokrater har et mål frem for alt: Alle skal have en chance. Derfor skal vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at hjælpe de arbejdsløse – særligt dem, der har været det i lang tid – i jobs. Og selvfølgelig skal vi bruge det offentlige; det er jo trods alt det, det er til for: at hjælpe mennesker i vores samfund. Regeringen har en vision om at skabe jobs, som den forfølger målrettet: Kickstart, energiforlig, vækstplan – og inden længe også en kæmpe satsning på offentlig trafik med Togfond DK. Det er historisk store investeringsplaner, som vil give jobs i mange mange tusindvis; til håndværkeren og ingeniøren, HK’eren og AC’eren. Men det handler også om at motivere virksomheder til at tage de arbejdsløse, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen efter en periode udenfor. Og her er akutjobbene faktisk – modsat hvad det generelle mediebillede giver et indtryk af – et af de mest effektive midler, vi overhovedet har til det. Langt fra effektivt nok; det er vi alle enige om. Men for den her gruppe af mennesker, som har været uden for arbejdsmarkedet i op mod to år, er det faktisk ikke så dårligt endda, når fx 191 har fået jobs bare i regionerne.