Laura Lindahl: Det er muligt at føre ideologisk borgerlig kommunalpolitik

Laura Lindahl: Det er muligt at føre ideologisk borgerlig kommunalpolitik

12.09.2013

.

Det har i mange år været svært at se forskel på, om en kommune ledes af en socialdemokratisk eller en borgerlig borgmester. De borgerlige partier har i det kommunalpolitiske simpelthen glemt, hvad de står for. Med de afgørende mandater vil Liberal Alliance sikre besparelser, effektiviseringer og skattesænkninger.

KOMMENTAR af Laura Lindahl, spidskandidat for Liberal Alliance på Frederiksberg


Jeg hører ofte politikere fra de gamle partier hævde, at kommunalpolitik er noget helt andet end landspolitik, og at der ikke er plads til at føre en ideologisk borgerlig kommunalpolitik. Det er jeg helt uenig i. Men det forudsætter naturligvis, at ens parti ideologisk set er borgerligt, enten liberalt eller konservativt, og at der er en rød tråd fra de liberale eller konservative grundholdninger til partiets landspolitiske mærkesager og videre til kommunalpolitikken.

For Liberal Alliance er der en lige linje fra vores idégrundlag til partiets fire landspolitiske mærkesager og til vores kommunalpolitiske ambitioner. Liberal Alliances politik afspejler over hele linjen den liberale samfundsopfattelse, at den offentlige sektor skal være til for borgernes skyld, og ikke omvendt. Derfor ønsker vi at slanke og effektivisere den offentlige sektor, så der kan skabes råderum for skattelettelser, så der kan komme gang i væksten igen. Og det overordnede mål er større personlig frihed og velstand.

Sådan er det ikke hos Venstre eller Konservative, der begge har glemt, hvad det vil sige at være liberale hhv. konservative, og som begge har afkoblet det kommunalpolitiske arbejde fra det landspolitiske. Og det er måske grunden til det borgerlige svigt ude i kommunerne, hvor man kun undtagelsesvist kan se forskel på kommuner, der i mange år har haft en socialdemokratisk borgmester frem for en borgerlig borgmester.

Spild af skatteborgernes penge
Det blev tydeligt i dette års budgetforhandlinger på Frederiksberg, hvor De Konservative ikke ønskede at danne flertal med Venstre og Liberal Alliance. Et sådan flertal kunne ellers have stoppet de voldsomme stigninger på grundskylden som Frederiksbergs borgere kommer til at mærke de kommende år. Det er Venstres politik. Det er Liberal Alliances politik. Men det er åbenbart kun De Konservatives politik på landsplan. Og det er netop pointen.

Frederiksberg kommune har været ledet af konservative borgmestre i over hundrede år, men alligevel foregår der et enormt spild af skatteborgernes penge, som vidner om en manglende respekt for, at kommunens borgere faktisk arbejder hårdt for deres penge.

De Konservative på Frederiksberg har for eksempel besluttet at bruge omkring 200 mio. kr. på et KUBE-kulturhus – et prestigeprojekt, som ingen har efterspurgt, ligesom de har afsat 13 mio. kr. på bycykler til en fuldstændig vanvittig stykpris. Der kører tomme, kommunale servicebusser rundt i kommunen, selv om Frederiksberg er en lille kommune med et fintmasket net af offentlige transportmidler. Der har været planer om skatteyderbetalt Wi-Fi, hvilket kun vil blive en ekstraudgift for borgerne på Frederiksberg; der skal opstilles bogbyttebørser på bydelens gader, og sidste år i december spenderede kommunen en kvart mio. kr. på noget så fjollet som en cyklende julemand, der skulle belære kommunens borgere om, hvordan vi skal cykle.

Vi kunne også undlade at bruge skatteborgerpenge på kommunal morgenvækning af skolebørn og på den kommende propagandakampagne, der skal moralisere over for de forældre, der vælger privatskole frem for folkeskole.

Manglende uafhængig kvantitativ evaluering
De nævnte eksempler er særlig grelle eksempler på kommunalt pengespild, men vi kan også pege på fraværet af en uafhængig kvantitativ evaluering af de milliarder af kroner, der kastes efter integrations- og beskæftigelsesprojekter i løbet af en valgperiode. Ingen ved reelt, hvad vi får for pengene, når vi ikke har en uafhængig og kvantitativ effektmåling. Samtidig er den manglende vilje til at stoppe de kommende skattestigninger netop et eksempel på, hvordan principper for længst er glemt – hvis de nogensinde har eksisteret.

Det er netop den ligegyldighed over for at sikre, at borgerne får mest muligt for færrest mulige skattekroner, der bedst illustrerer det borgerlige svigt i kommunerne. Der er en afgørende forskel på, hvordan socialister på den ene side og liberale og konservative på den anden ser på forholdet mellem individ og stat/kommune. Men hvis man spørger, om de borgerlige partier rundt omkring i landets kommuner har svigtet deres borgerlige vælgere, så er svaret et rungende JA!

Det er da også sigende, at kommunalforskere sædvanligvis ikke kan se tydelige forskelle mellem borgerlige og socialdemokratisk drevne kommuner.

Besparelsespotentialet er primært i kommunerne
Der er selvfølgelig mange udgifter, vi som kommunalpolitikere ikke er herrer over, fordi de er lovbestemte. Derfor er der selvfølgelig grænser for, hvor store forskelle, der kan være mellem borgerlige og socialdemokratisek kommuner, når det kommunale selvstyre er så begrænset. Det er dog et faktum, at størstedelen af det offentlige forbrug finder sted i kommunerne, og når Produktivitetskommissionen peger på, at der umiddebart er et besparelsespotentiale på over 50 mia. kr., så er det primært i kommunerne, at det besparelsespotentiale skal realiseres. Og dermed i kommunerne, at skatterne kan lempes. Herunder grundskylden.

Det er derfor en lille politisk sensation, at to konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer i den konservative højborg på Frederiksberg i de forløbne uger er skiftet til Liberal Alliance i utilfredshed med den konservative bogmesters uvillighed til at gøre noget ved den eksploderende grundskyld. På Frederiksberg står Liberal Alliance nu i den gunstige situation, at vi sidder med de afgørende mandater for et budgetforlig de borgerlige partier imellem.

Hvis Liberal Alliance også får de afgørende mandater på Frederiksberg efter valget, så vil det for os være en enestående chance for at vise, at der rent faktisk kan føres ideologisk borgerlig politik i kommunerne, at der kan spares på de offentlige udgifter, gennemføres effektiviseringer og skattelettelser, uden at det behøver gå ud over kerneydelserne. Vi vil føre borgerlig politik og forhåbentlig kan det hjælpe de øvrige såkaldte borgerlige partier med at finde tilbage til deres ideologiske ståsted. Det vil i den grad klæde dem.


Laura Lindahl er Liberal Alliances spidskandidat ved kommunalvalget på Frederiksberg. Hun er uddannet cand.merc med speciale i filosofi på Copenhagen Business School. FOTO: Liberal Alliance.