Bjørn Lomborg: Det offentlige skal investere langt mere I grøn forskning

Bjørn Lomborg: Det offentlige skal investere langt mere I grøn forskning

09.04.2014

.

OPINION af Bjørn Lomborg

RÆSONs seneste interview med Rasmus Helveg indeholder desværre en fejlagtig beskrivelse af mine holdninger. Heldigvis er en del af fejlene blevet redigeret væk [se den ændrede formulering under denne artikel, red.], men den nuværende version er desværre heller ikke korrekt.

Jeg taler ikke for, at “markedet selv skal prissætte den eksterne omkostning ved CO2, og at der med efterspørgsel for grøn teknologi vil komme et udbud af løsninger,” som RÆSONs skribent påstår. Mit grundlæggende argument er, at vi skal evaluere klimapolitikken på baggrund af dens effekt på klimaet og dens omkostninger. Det burde ikke være et kontroversielt forslag, men mange foretrækker naturligvis at kunne holde sig til floskler som ”vi må gøre noget”. Den ubekvemme sandhed er nemlig, at den nuværende klimapolitik ikke hjælper klimaet i nævneværdig grad:

Som jeg har dokumenteret i Financial Times har Tyskland bundet sig til at subsidiere solpaneler med intet mindre end 100 mia. euro over de næste 20 år. Det er kæmpe satsning, men effekten på klimaet er så godt som fraværende. Inkluderer man tiltaget i en standard klimamodel viser det sig, at den opnåede CO2-besparelse vil udsætte den globale opvarmning med 37 timer ved udgangen af århundredet. Som jeg viser i Wall Street Journal bruger Spanien i dag flere penge på at støtte grøn energi som sol og vind end de bruger på videregående uddannelser. Denne støtte vil udskyde konsekvenserne af global opvarmning med 61 timer ved udgangen af århundredet.

Vi tager ikke klimaudfordringen alvorligt, når vi bruger vores midler på at støtte gårsdagens løsninger. De er dyre og ikke hjælper klimaet. Vi bør i stedet bruge vores midler på forskning og udvikling af reelle alternativer til fossilt brændsel.

I modsætning til det, RÆSONs skribent påstår, mener jeg ikke, at markedet selv skal håndtere klimaforandringerne. Jeg pointerer i stedet, utrætteligt, at det offentlige skal investere langt flere penge i grøn forskning og udvikling – fx her i New York Times eller The Guardian. I Tyskland vil man som sagt bruge et beløb nogenlunde svarende til det danske offentlige budget på at subsidiere ineffektive solceller. Tænk, hvor lang vi kan komme, hvis pengene i stedet bruges på forskning og teknologiudvikling til de næste generationer af grønne alternativer til fossile brændsler.


Den sætning som RÆSONs redaktion valgte at ændre kort efter publicering var følgende: “Hermed demarkerer ministeren sit standpunkt overfor den frimarkedsteoretiske skole, notorisk anført af økonomer som Bjørn Lomborg og hans Copenhagen Consensus Center […]”
Sætningen blev ændret til: “Hermed markerer ministeren sit standpunkt overfor den frimarkedsteoretiske skole, anført af for eksempel Bjørn Lomborg og hans Copenhagen Consensus Center […]”


Bjørn Lomborg (f. 1965) er direktør i Copenhagen Consensus Center

Læs interviewet med Rasmus Helveg her