Pressemeddelelse:Morten Østergaard i RÆSON: “Den rolle, vi har haft over de senere år, har været som regeringens rygrad”

Pressemeddelelse:
Morten Østergaard i RÆSON: “Den rolle, vi har haft over de senere år, har været som regeringens rygrad”

09.10.2014

.

Pressemeddelelse – må citeres med kildeangivelse:
Morten Østergaard i RÆSON: “Den rolle, vi har haft over de senere år, har været som regeringens rygrad

09.10.2014


I et interview med RÆSON fastslår de Radikales nye leder, Morten Østergaard: “Den rolle, vi har haft over de senere år, har været som regeringens rygrad [..] Vi radikale er ligesom blevet “castet” til en bestemt rolle, og der mener jeg, at jeg har en chance nu for at sige: ”Det er rigtigt nok. Vi er solidt forankret i den økonomiske ansvarlighed, og vi holder på med endnu flere reformer og ruller i hvert fald ikke tilbage i den kommende tid. Men vi gør det, fordi vi har nogle visioner om et samfund, som kan udvikle sig bedre, end tilfældet er i dag.” Og det er måske de visioner, som ikke har været tydelige nok”.

Han fortsætter: “Vi har holdt på med reformer i et omfang, som ingen ville have turdet forvente af en regering, der var sat sammen som den, vi har været en del af. Og det tror jeg måske i overdreven grad er blevet tilskrevet os, selvom vi jo har truffet de beslutninger sammen i regeringen.”

Østergaard: Tiden må være kommet til at fokusere på større problemer end dagpengene

I interviewet afviser Østergaard blankt argumenterne for at bruge flere penge på dem, der falder ud af dagpengesystemet: “Vi har investeret over tre mia. kr. i en arbejdsmarkedsydelse, der har betydet, at ingen endnu har oplevet en toårig dagpengeperiode i praksis. Det gør så bare, at jeg synes, man må sige, at tiden nu må være kommet til at fokusere på de mange, som har andre problemer end ledighed, der forhindrer dem i at forsørge sig selv.” Og han fastslår: “Det er en regeringsopgave at sige: ”Vi har tilvejebragt både fornuftige og nødvendige løsninger på det problem. Hvad er det næste store problem?”

Dagpengene: Østergaard kritiserer modstandere for stemmefiskeri

Østergaard advarer om, at andre partiers kamp om dagpengestemmer kan flytte fokus fra de allersvageste: “Det, der byder mig imod, er, hvis de politiske forhold, hvor man forsøger at bruge sin modstand mod dagpengereformen til at hugge nogle stemmer fra hinanden, skulle føre til, at vi så ikke formår at løfte den opgave det er at tage hånd om dem, som har andre og større problemer end deres ledighed”.

“Ingen melder sig ind de Radikale for at varetage deres egne interesser – vi er ikke en fagforening”

Om dagpengestriden mener Østergaard, der er en afgørende forskel på de Radikale og fagforeningerne: “Derfor bare den grundlæggende pointe: Der er ingen mennesker, der melder sig ind i Det Radikale Venstre for at varetage deres egne interesser – vi er ikke en fagforening. Men det er lige så klart, at dem, vi diskuterer dagpengene med, har en ærlig interesse i, at de ønsker et dagpengesystem, der er så lukrativt, set med lønmodtagerøjne, som muligt. Det synspunkt tror jeg også, at jeg ville indtage, hvis jeg sad i en fagforening og skulle varetage mine medlemmers interesser, men det er jo ikke det samme, som at det, der er vores samfunds største problem, er dagpengereformen”.