Det nye trykte nummer: Overblik over RÆSON18

Det nye trykte nummer: Overblik over RÆSON18

14.05.2014

.

Her er artiklerne i RÆSON18 – i titler og citater:

Jørgen Ørstrøm Møller, tidl. direktør i Udenrigsministeriet:
Verdens vindere og tabere
“USA forbliver den stærkeste magt inden for de næste ti år; men muligheden for enerådende magtudfoldelse, evnen og viljen til at udøve magt udgående fra troen på egen samfundsmodel til retfærdiggørelse heraf fortoner sig gradvist”

Interview med LSE-professor Mohammed Razeen Sally:
Drop rundkredsen. De stærkeste lande skal styre global handel
“Europa er generelt i forfald. Der er lommer af succes, men generelt er Europa – nok uigenkaldeligt – på vej ned”

Professor Mikkel Vedby Rasmussen:
En ny strategi for Danmark
“Ukraine vil forandre rammevilkårene for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Både de, der altid har frygtet Rusland, og de, der aldrig vil gøre det, har misforstået, hvad den nye politik handler om”

Peter Viggo Jakobsen:
Situationen er håbløs men ikke alvorlig
“Ukraine viser, at Putin ikke længere kan klare konkurrencen med EU på det politiske og det økonomiske felt. Hvis han tvinger EU til også at give ham et effektivt sikkerhedspolitisk modspil, vil Rusland hurtigere blive spillet helt af brættet”

Maria Mellander og Hans Mouritzen:
Putin er rationel og forudsigelig
”Hvad den russiske sfære angår, må man indstille sig på, at grænser ikke længere vil være mejslet i sten, givet de store russiske mindretal i flere lande”

Professor Sten Rynning:
NATO vender hjem
“Det er et åbent spørgsmål, om Tyskland faktisk ønsker et fundamentalt brud med Rusland”

Interview med Martin Lidegaard:
USA er ikke den vigtige i Ukrainekrisen – det er EU
”Det er EU, der skal svinge taktstokken, i forhold til hvor hurtigt vi kan tilbyde ukrainerne en samfundsmodel, der ligner vores, uden at de skal miste samhandlen med Rusland. Det er EU, der spiller den absolut afgørende rolle. […] Det bliver et spejl på, om vi kan løfte EU op som udenrigspolitik aktør i verden”

Asger Røjle Christensen:
Et mere japansk Japan

“Shinzo Abes regering står nu med et klart folkeligt mandat, og den har bestemt tænkt sig at bruge dette mandat til at ændre det japanske samfund i mere konservativ retning”

Jonas Fruensgaard:
Brasilien vil skabe en ny verdensorden

“Militærbudgettet er steget med 60 pct. fra 2008 til 2013, hvor det rundede 180 mia. kr.”

Lars Erslev Andersen:
“Fredsprocessen” er blevet et instrument for Israels besættelse

“USA og det internationale samfund insisterer fortsat på “fredsprocessen”, vedbliver med at hælde bistandspenge i et korrupt selvstyre og ser passivt til, at palæstinenserne støt og sikkert presses ud af Vestbredden og stuves sammen i stadig mindre enklaver eller fængsler som det, der hedder Gaza”

Martin Husted:
Stormagternes syriske styrkeprøve

“Observatører er enige om, at konflikten nu er indtrådt i en fase, hvor ingen af parterne er stærke nok til at gennemtvinge en militær løsning, men heller ikke svage nok til at tabe”

Professor Jørn Henrik Petersen:
Den indre krig i velfærdsstaten
“Skal udviklingen vendes, fordrer det en folkelig besindelse på, at velfærdsstaten kun overlever, som den blev bygget op, hvis mennesker opfører sig som ”samfundsmennesker”. Det er den enkeltes gøren og laden, der har været med til at nedbryde velfærdsstaten – ”normskreddet”, som socialdemokraterne kalder det – og det er kun os enkelte hver især, der kan vende skuden”

Preben Wilhjelm vs. Morten Østergaard:
Lektierne af krisen
“Jeg synes hverken, at det er fornuftigt eller forsvarligt at love, at man kan rulle tilbage eller fastholde i morgen, som det var i går. Det er forandringens vilkår. Vi kan ikke love stilstand, selvom det er det, der lige nu er slagvaren på yderfløjene i dansk politik” – Østergaard til Wilhjelm

Rasmus Willig:
Konkurrencesoldat
“Neoliberale stater slår ikke deres systemkritikere ihjel eller spærrer dem inde, men men hjælper i stedet markedsaktørerne med at „spærre kritikken inde“ i nøje tilrettelagte selvhjælpsøvelser, hvor kritik ses som gift mod den entreprenante ånd”

Interview med Anthony Giddens:
Tiden er løbet fra et EU i to hastigheder
“Eurozonen skal nødvendigvis stå helt i front for samarbejdet; det er nøgleområdet – og skal eurozonen overleve som en effektiv økonomi, vil det ikke efterlade rum til et EU i to hastigheder. På den måde mener jeg, at Danmark vil blive belønnet ved at overveje en deltagelse, der er dybere integreret i samarbejdet – mere effektiv og seriøs – sådan som jeres statsminister for nylig har foreslået”


Tegn abonnement nu: 250 kr./året (200 for studerende/pensionister)