Kina:  Kommunistpartiets desperate forbud imod ordspil

Kina: Kommunistpartiets desperate forbud imod ordspil

15.01.2015

.

Vi må beskytte børnene! Nogenlunde sådan er ræsonnementet bag Kinas nyeste lov blevet præsenteret af KKP (Kinas Kommunistiske Parti). Loven tilsigter, ifølge KKP, at stoppe den uhensigtsmæssige brug af ordspil på det kinesiske internet. At der er andre motiver på spil – end at beskytte de kinesiske børn imod ”lingvistisk og kulturel kaos” – er indlysende.

ANALYSE af Hardy Schøber

Loven skal ses som endnu et forsøg på at kontrollere befolkningens mulighed for protestere og diskutere uønskede politiske emner på internettet. Befolkningens kamp imod partiets kontrol af internettet, der er opretholdt med stadigt stærkere legislative midler, har dog indtil nu ikke formået at slukke den kinesiske befolknings ønske om politisk liberalisering.

Demokratikampens baggrund
Kampen om demokratiske rettigheder i Kina, har de seneste måneder fået ny international bevågenhed nu, hvor demonstranter i Hong Kong – under den såkaldte Paraply revolution – har kæmpet for deres demokratiske rettigheder. Disse demonstrationer skal ses som resultat af indskrænkninger af Hong Kongs demokratiske rettigheder. Disse har hidtil været garanteret igennem den såkaldte ”En nation to systemer”-politik. Med udgangspunkt i, at Hong Kongs fremtidige ledere ville blive udpeget centralt af KKP, drog Hong Kong kinesere således til gaderne for at demonstrere. Her blev paraplyen hurtigt selve symbolet på demonstrationen, da mange bar en paraply for at demonstrere selv i silende regn.
Denne kamp foregår dog ikke alene i Hong Kong, men er i høj grad også tilstede i fastlandet. Kampen i fastlandet havde således sin begyndelse med demonstrationerne i 1989 på den Himmelske Fredsplads i hjertet af Beijing. Protesterne er dog fortsat op igennem 90erne og 00erne, og kampene foregår i dag også med andre midler og i nye arenaer.

Dissidenternes arena
Hvor demonstranterne i Hong Kong besatte centrale finansielle distrikter, har demonstranterne i det kinesiske fastland taget kampen med KKP i den virtuelle sfære. De sociale medier i Kina har således igennem det seneste årti opnået enorm popularitet blandt store dele af befolkningen. Langt størstedelen af de 1,3 mia. kinesere ejer en profil på et af disse sociale medier. Her raser kampen mod partiets politiske og kulturelle hegemoni, og partiets censur og propaganda udfordres af online dissidenterne.

Censur og propaganda
KKPs evne til at kunne bevare kontrollen over landet og bevare sin egen legitimitet afhænger til dels af, at de kan fastholde en stærk censur af visse politiske emner, samt en omfattende og effektiv brug af propaganda. Propagandaen har – i kølvandet på demonstrationerne i 1989 – været centreret omkring den såkaldte ”Patriotiske Uddannelse Kampagne”, som blev endeligt indført i 1994. Dens formål var dels at sætte fokus på partiets store bedrifter og dels at skabe et såkaldt harmonisk samfund. Under påskud om at opretholde dette harmoniske samfund er adskillige systemkritikere blevet fængslet i det seneste årti.
Censuren er gennemført med implementeringen af adskillige love de seneste år. De to væsentligste er henholdsvis en lov indført i 2013 imod såkaldt ærekrænkende posts.Den anden er denne nyligt indførte lov imod ordspil.

Græsmudderhesten og Flodkrabberne
Hvor KKP forsøger at fastholde kontrollen af de sociale medier ved hjælp censur, har online dissidenterne fundet en kreativ måde at omgå denne ved at udnytte spidsfindigheder i det kinesiske sprog. Således har ”Græsmudderhesten” de seneste år indtaget de kinesiske sociale medier og er blevet selve symbolet på online dissidenternes kamp imod censuren og kampen for demokratiske rettigheder. ”Græsmudderhest” udtales Cǎonímǎ og staves 草泥马. Udtalen er derfor stort set identisk med udtrykket: 肏你妈, der udtales cào nǐ mā. Hvor det første betyder Græsmudderhest, har det andet samme betydning som en rejst langefinger.

Da disse to udtryk skrives med forskellige tegn, bliver de ikke opfanget af partiets censur apparat, men tillader stadig online dissidenterne at forstå meningen og kritisere KKP. I de senere år er Græsmudderhesten ofte blevet brugt i kampe imod ”Flodkrabben” (河蟹 Héxiè). ”Flodkrabben” er, ligesom Græsmudderhesten, en omskrivning. Omskrivningen er denne gang af ordet harmoni (和谐 - Héxié), der som nævnt er partiets fundament i den Patriotiske Uddannelses Kampagne. Onlinedissidenterne har således skabt en historie, hvor Græsmudderhesten kæmper imod ”Flodkrabben”. Denne historie er en intelligent måde at latterliggøre og løfte langefingeren imod partiets ”Harmoniske samfund” – Censuren.

Det er denne form for ordspil, som partiet forsøger at stoppe ved den seneste lov. At dette ikke er lykkedes illustreres bedst ved, at kampene imod partiets harmoniske samfund, censuren, stadig fortsætter. Online dissidenternes kreativitet udfordrer således stadig partiets legitimitet ved at muliggøre diskussioner og protester imod KKP, og kampen om demokratiske rettigheder lader ikke til at stilne af foreløbig.

Hardy Schøber er stud Cand. Mag. i Kinastudier ved Aarhus Universitet. Han har tidligere arbejdet ved den danske ambassade i Beijing samt studeret i Kina. Hardy har en stor interesse i de kinesiske sociale medier og har således arbejdet med disse professionelt og akademisk i flere år. Illustration: “Guarding the Wangba” – Beskytter af (inter-)nettet. [Foto: Eliszabeth Thomsen)