Merete Riisager: Rød blok fik valgkampen til at handle om frygt for forandring

Merete Riisager: Rød blok fik valgkampen til at handle om frygt for forandring

23.06.2015

.

“Rød blok klarede med succes at få valgkampen til at handle om frygt for forandring af “Det Danmark, du kender”. Derfor klarede de sig rimeligt på trods af de mange løftebrud og kuldsejlede politiske projekter som eksempelvis folkeskolereformen”

Merete Riisager er MF for Liberal Alliance. Interview af RÆSONs chefredaktion

1) “MERE END NOGENSINDE før fortoner det borgerlige projekt sig i horisonten. Lettet skattetryk, mere personligt ansvar, mindre statslig indblanding? Nej. Samlet set er de partier, der kæmper for reformer af velfærden gået mærkbart tilbage ved dette valg” skrev journalisten Esben Schjørring lørdag i RÆSON. Har han ret?
RIISAGER: Når Liberal Alliance går frem, er det formentlig fordi, vi har formået at lægge en plan frem, der tydeligt viser, at reformer vil betyde mere velstand og flere handlemuligheder for den enkelte og for familien. Rød fløj lykkes ofte med at iscenesætte skattenedsættelser og reformer af den offentlige sektor som utryghed. Men i virkeligheden er der langt mere utryghed forbundet med stilstand. Verden omkring Danmark står jo ikke stille, og hvis vi vælger at blive stående, vælger vi reelt at forringe vores egne muligheder. Hvis reformpartierne skal klare sig godt, skal de både adressere utrygheden og kunne tydeliggøre fordelene for den enkelte ved at reformere.

2) Men ikke desto mindre: Er den liberalistiske reformdagsorden efter V og K’s massive tilbagegang ikke en dagsorden, der kun er ‘ægte’ repræsenteret af LA (og måske R)?

RIISAGER:
Den liberale dagsorden er mest fremtrædende hos Liberal Alliance. Vi stikker ikke noget under stolen. Vi siger helt klart, at den offentlige sektor godt kan effektiviseres med 1% om året i 10 år. Det er jo ikke en effektiviseringsgrad, der ville imponere i en hvilken som helst dansk virksomhed. Tilsvarende effektiviserer både store og små virksomheder mindst 5-10% om året, og der er intet, der tyder på, at offentligt ansatte ikke skulle være i stand til at forbedre arbejdsgange og benytte ny teknologi – selvfølgelig kan de det. Blå blok står sig bedst ved at melde klart ud, at den offentlige sektor kan forbedre sig selv nedefra – gennem tillid til medarbejderne. Det tætte opløb mellem blokkene skyldtes til dels, at S og V har nærmet sig hinanden gennem de senere år, samt det store fokus på disse to partier i løbet af valgkampen. De helt store temaer i valgkampen var dagpenge og “social dumping”, hvorimod danskernes muligheder for at bruge den internationale konkurrence til at skabe nye muligheder, nye opfindelser og ny velstand fyldte ganske lidt. Rød blok klarede med succes at få valgkampen til at handle om frygt for forandring af “Det Danmark, du kender”. Derfor klarede de sig rimeligt på trods af de mange løftebrud og kuldsejlede politiske projekter som eksempelvis folkeskolereformen.

3) Er Liberal Alliances mange nye vælgere kun skuffede Venstrefolk til låns?
RIISAGER: Alle vælgere er i princippet til låns. Hvis vi ikke gør det godt nok, kan vi heller ikke fastholde vælgerne. Liberal Alliance skal vedblive at være klare i spyttet og sætte en liberal dagsorden, der reelt giver mere frihed og handlemuligheder for de mennesker, der har stemt på os. Der er brug for et liberalt parti i Danmark, der taler familiens, de erhvervsdrivende, iværksætternes og civilsamfundets sag.

4) Hvad er årsagerne til Dansk Folkeparti’s succes?
RIISAGER:Dansk Folkeparti har lyttet til vælgerne. Mange danskere fra både rød og blå blok er ikke spor fremmedfjendske, men ser på især asylpolitikken med stor bekymring. Disse vælgere har Dansk Folkeparti appelleret til. Dertil kommer en klar linje på EU-politikken. På den økonomiske politik har DF forsøgt sig med en blødere linje. Hvordan det vil gå med denne del, kan jeg vanskeligt spå om.

5) Viser det faktum, at Thorning var ét mandat fra sejren ikke, at vælgerne er meget i tvivl om i) det blå sammenhold, ii) en liberalistisk ommøblering af det danske velfærdssamfund?
RIISAGER: Det tætte opløb mellem blokkene skyldtes til dels, at S og V har nærmet sig hinanden gennem de senere år, samt det store fokus på disse to partier i løbet af valgkampen. De helt store temaer i valgkampen var dagpenge og “social dumping”, hvorimod danskernes muligheder for at bruge den internationale konkurrence til at skabe nye muligheder, nye opfindelser og ny velstand fyldte ganske lidt. Rød blok klarede med succes at få valgkampen til at handle om frygt for forandring af “Det Danmark, du kender”. Derfor klarede de sig rimeligt på trods af de mange løftebrud og kuldsejlede politiske projekter som eksempelvis folkeskolereformen.

6) Var dette fokus ikke i høj grad resultatet af, at Venstre og Lars Løkke Rasmussen under valgkampen drejede fokus fra “vækst” til “velfærd” – og lagde afstand til al tale om nulvækst?
RIISAGER: 

Nulvækst i den offentlige sektor er et amputeret begreb. Det siger kun noget om, hvor mange penge, man vil bruge, men intet om, hvad der skal ske med den offentlige sektor. Det er ørkesløst kun at tale om omfanget og ikke om, hvordan den offentlige sektor skal fungere – og at borgerne skal have mere magt.

7) Hvad vil Liberal Alliance måle en V-ledet regering på efter 4 år?
RIISAGER: Vi vil måle den på den alen, der er vigtig for os: Vækst, lavere skat, mere effektiv offentlig sektor og personlig frihed. Det er den retning, vi mener, Danmark skal i, og det er her, vi mener, en blå regering især skal levere.

8) Har Thulesen Dahl ret i, at indflydelsen kan være større udenfor en regering end indenfor? Eller er det argument – for DF og LA? – rønnebærrene, der er sure?
RIISAGER: Det afhænger fuldstændigt af det regeringsgrundlag, der bliver skrevet, hvad der vil være fornuftigt for DF. Men det er da ironisk, at vi i Danmark kan have så store partier, der viger tilbage fra at gribe regeringsmagten.

9) Hvis der dannes en VO-regering, der søger samarbejde med S, vil K og LA være reduceret til en yderfløj i den økonomiske politik (i et spejlbillede af EL-SF-AL). Hvad skal jeres strategi så være?


RIISAGER: Det er svært at forestille sig, at det borgerlige Danmark vil kaste håndklædet i ringen og reelt ophøre med at føre borgerlig politik. I hvert fald er der meget, der tyder på, at mange danskere ønsker reelle visioner fra de politiske partier og ikke kun en bevarelse af status quo. ★

ILLUSTRATION: S-kampagne [foto: Socialdemokraterne]