Rasmus Jacobsen: Hvorfor accepterer Vesten, at Israel støtter terrorgrupper i Syrien?

Rasmus Jacobsen: Hvorfor accepterer Vesten, at Israel støtter terrorgrupper i Syrien?

15.10.2016

.

Israel har i de seneste uger øget antallet af militære operationer i det sydvestlige Syrien i direkte støtte til det syriske al-Qaeda og andre jihadistiske grupperinger. Alligevel nyder Israel fortsat diplomatisk og militær støtte fra Vesten, som ellers er i konflikt med selvsamme terrorister.KOMMENTAR af Rasmus Jacobsen

Som tidligere forudset her i RÆSON har Israel fortsat sin støtte til oprørsgrupper i Syrien, der bekæmper Bashar al-Assads regeringshær og diverse pro-regeringsmilitser.

I slutningen af september blev denne støtte endda udvidet, da israelske kampfly ydede direkte militær støtte til oprørsgrupper under en offensiv mod den regeringskontrollerede by Hader på grænsen til de israelsk-besatte Golanhøjder.

Oprørsoffensiven var ledt af de to jihadistiske grupper Jabhat Fatah al-Sham og Ahrar al-Sham. Hvor Jabhat Fatah al-Sham, der blev grundlagt som al-Qaedas officielle afdeling i Syrien under navnet Jabhat al-Nusra, er bredt anerkendt som en terrororganisation, er Ahrar al-Sham mere omdiskuteret.

Selvom det amerikanske udenrigsministerium, FN og EU ikke har inkluderet gruppen på listen over terrorgrupper, har den amerikanske kongres siden 2014 anset Ahrar al-Sham for at være en terrororganisation. Kongressen har derfor (i sin årlige vedtagelse af den amerikanske finanslov) eksplicit forbudt amerikansk militær at støtte gruppen, som Rusland, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater har erklæret for en terrorgruppe.

Kampen om Hader
Byen Haders indbyggere tilhører næsten udelukkende Syriens drusiske mindretal. Druserne er en variant af shia-islam og er derfor anset som vantro af de sunni-islamistiske oprørere, som har udført massakrer og menneskerettighedsforbrydelser mod drusere og andre religiøse mindretal i andre dele af Syrien.

Haders befolkning har med rette frygtet udrensning, hvis islamisterne skulle indtage byen, og har derfor mobiliseret lokale militser til byens forsvar mod terrorgruppernes offensiv støttet af israelske luftangreb.

Angrebet på Hader blev indledt efter den seneste våbenhvile trådte i kraft, og inden den kollapsede igen. Og ifølge Syrian Observatory for Human Rights var det første tab af civile liv efter våbenhvilen trådte i kraft et resultat af de islamistiske oprøreres raketangreb på Hader. Det var blot ét eksempel på de hundredvis af våbenhvileovertrædelser, som blev begået af diverse oprørsgrupper, og som sammen med overtrædelser af pro-regeringsstyrker var stærkt medvirkende til våbenhvilens kollaps efter kun syv dage.

Op til og under oprørsoffensiven angreb israelske jagerfly den syriske hærs militære hovedkvarter i Hader samt artilleripositioner i og omkring byen. Senere bombede israelske kampfly også pro-regerings styrker i den nærliggende by Sasa, hvor de var ved at mobilisere forstærkninger til at imødegå jihadisternes fremgang.

Israels støtte hjalp de sunni-islamistiske oprørere til signifikante fremskridt, og de lykkedes næsten med at omringe og belejre Hader, før regeringsstyrker under israelske bombardementer kom byen til undsætning. Hader er dog stadig under tung beskydning, og kampe mellem den syriske hær og de islamistiske oprørere er fortsat i gang i udkanten af byen, ligesom Israel også fortsætter sporadiske luftangreb mod regeringsstyrkerne.

De israelske bombardementer bliver udført under dække af at være gengældelse for artillerigranater og raketter, der affyres fra Syrien og lander i de israelsk-besatte Golanhøjder. Israels regering holder nemlig den syriske regering ansvarlig for al beskydning i det israelsk-kontrollerede område. Også selvom beskydningen ikke er udført af regeringssoldater. I de fleste tilfælde har Israel ikke engang forsøgt at bevise den syriske regerings skyld i disse angreb, men bruger dem ikke desto mindre som undskyldning for sine operationer.

Men tidligere rapporter fra rapporter fra FNs observatørmission i Golanhøjderne, UNDOF, viser, at raketter og artillerigranater brugt mod både Hader og den israelsk-besatte del af Golan er ens. Det antyder, at det er oprørere og ikke regeringsstyrker, der beskyder det israelsk-kontrollerede område. Det er ikke overraskende, idet Israels politik giver oprørerne et klart incitament til at fortsætte med at affyre raketter og granater mod Golan, idet Israels gengældelses angreb som udgangspunkt rettes mod oprørernes fjender.

 

Den seneste tids luftangreb mod Hader til støtte for jihadister er imidlertid blot det seneste eksempel på, at Israel yder støtte til islamistiske oprørere og terrorister
_______

 

Den seneste tids luftangreb mod Hader til støtte for jihadister er imidlertid blot det seneste eksempel på, at Israel yder støtte til islamistiske oprørere og terrorister i det sydvestlige Syrien. I en længere årrække har israelske besættelsestropper i Golanhøjderne f.eks. evakueret sårede jihadister fra det syriske al-Qaeda og andre grupper for at give dem lægebehandling i israelske hospitaler.

UNDOF har også dokumenteret, at israelsk militær har leveret diverse forsyninger til disse oprørere . Og sidste år indrømmede Israels daværende forsvarsminister, Moshe Yaalon, at Israel støtter syriske oprørere med det formål at beskytte Syriens drusere – selvom de på nuværende tidspunkt står over for etnisk udrensning begået af de selvsamme oprørere (som også tidligere har kidnappet snesevis af UNDOF-tropper).

Tavshed over for Israels aktiviteter i Syrien
Israels åbenlyse militære, medicinske og materielle støtte til terrorgrupper som Jabhat Fatah al-Sham og Ahrar al-Sham får kun minimal dækning i vestlige medier generelt, og så godt som ingen i danske medier specifikt. Det er til trods for, at Israels syriske samarbejdspartnere inkluderer dele af al-Qaeda, en af vestens primære fjender siden terrorangrebet 11. september 2001.

Den manglende opmærksomhed medvirker til, at Israel fortsat kan nyde gode diplomatiske relationer til Vesten. Samtidig med den israelsk-støttede jihadistiske offensiv mod Hader underskrev USA og Israel således i midten af september en aftale om 38 milliarder dollars i amerikansk militærstøtte til Israel over de næste 10 år. En væsentlig del af denne sum skal bruges på indkøb af amerikanske F-35 kampfly til det israelske luftvåben, der altså på nuværende tidspunkt yder militær støtte til terrorgrupper – herunder det syriske al-Qaeda, som amerikanerne selv har forhandlet med Rusland om at bekæmpe med koordinerede luftangreb i og omkring Aleppo.

 

Israels syriske samarbejdspartnere inkluderer dele af al-Qaeda, en af vestens primære fjender siden terrorangrebet 11. september 2001.
_______

 

Samtidig med at Israels jihadistiske allierede i Syrien brød våbenhvilen i Hader, tiltrådte den første israelske ambassadør til NATO 16. september. Det sker som led i oprettelsen af en permanent israelsk mission til den vestlige militæralliance. Ambassadøren, Aharon Leshno-Yaar udtalte, at dette vidner om ”Israels bidrag til regional fred og stabilitet” – en udmelding der er med til at understrege, at Israels aktiviteter i Syrien ikke har påvirket forholdet til Vesten.

Så længe vestlige medier og statsledere ikke sanktionerer, endsige påtaler, støtten til det syriske al-Qaeda og andre islamister, har Israel ikke den store interesse i at afbryde samarbejdet. Det vil snarere fortsætte, da Israel ser disse grupper som et vigtigt komponent i målsætningen om at skabe en bufferzone øst for Golanhøjderne mellem israelske militærenheder på den ene side og syriske regeringstropper samt deres allierede fra det libanesiske Hezbollah og iranske specialstyrker på den anden. Det er samtidig dårligt nyt for civile i byer som Hader, der truet af de israelsk-støttede oprørsgrupper.

Vesten igen udmanøvreret af Rusland
I takt med at USA i særdeleshed og Vesten generelt mister indflydelse på begivenhederne i Syrien, er Rusland også på netop den problemstilling trådt i centrum. Rusland nyder trods sin støtte til Bashar al-Assad og samarbejdet med Hezbollah og Iran relativt gode forhold til Israel.

Og samtidig med at Israels forhold til USA er forværret under Obama, og Rusland har sat sig i centrum rent diplomatisk og militært i krigen i Syrien, har Israel og Rusland søgt tættere forhold. Israels luftangreb i Syrien har til formål at forhindre en styrkelse af Hezbollah i Libanon, samt en styrket syrisk-libanesisk-iransk tilstedeværelse på grænsen til Golanhøjderne. Den israelske rolle i Syrien er således af mere begrænset og lokal karakter, end indblandingen fra andre regionale aktører som Saudi Arabien og Iran, der har til formål at dreje den overordnede udvikling af krigen i en bestemt retning.

Israel ønsker landets angreb i Syrien, som udover den syriske hær også har ramt formodede våbenleverancer til Hezbollah og ledende medlemmer af den libanesiske bevægelse og iranske officerer i Quneitra , Damascus og Latakia , ikke bringer Israel i karambolage med det russiske luftvåben.

Rusland håber at udnytte Israels forværrede forhold til USA til yderligere at positionere sig selv som stormagts-mægleren i Mellemøstens militære og politiske konflikter, hvori Israel er involveret, men uden at de israelske luftangreb når et omfang, der underminerer pro-Assad koalitionens krigsindsats på strategisk niveau.
Denne forståelse mellem Israel og Rusland har generelt været ganske succesfuld og består overordnet set i, at Ruslands luftvåben ikke støtter pro-regeringskoalitionen i om omkring Golanhøjderne især og syd for Damaskus generelt, hvorimod Israel afstår fra luftangreb nord for Damaskus og begrænser omfanget af dem i det sydlige Syrien for at undgå en eskaleret direkte konflikt med Hezbollah og iranske styrker.

Den seneste israelske eskalation omkring Hader har imidlertid tilsyneladende overtrådt de usynlige grænser for denne aftale og Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov advarede den 13. september mod israelske ’provokationer’ i og omkring Golanhøjderne.

Paradoksalt nok er pres fra Vestens fjende Rusland på nuværende tidspunkt den eneste diplomatiske faktor, der begrænser Vestens ven Israel i at støtte Vestens fjende al-Qaeda i Syrien. Det er især problematisk i lyset af den trussel, Jabhat Fatah al-Sham og al-Qaeda generelt fortsat udgør mod Vesten. Det amerikanske Institute for the Study of War har konkluderet, at jihadistiske grupper som Islamisk Stat (som pt. er på tilbagetog) og al-Qaeda udgør den største eksistentielle trussel mod Vesten, og flere rapporter peger på, at al-Qaeda aktivt planlægger nye angreb mod Vesten. Samtidig har Islamisk Stats tab og al-Qaedas sideløbende fremgang i Syrien medført, at eksperter vurderer, at det syriske al-Qaeda udgør en større trussel mod Vesten end Islamisk Stat.

Hvad kan Vesten gøre for at få Israel til at indstille støtte til syriske terrorister?

Vesten kunne i princippet intervenere militært for at bekæmpe det syriske al-Qaeda på samme måde, som vi har gjort mod Islamisk Stat. De største vestlige lande har imidlertidig ingen interesse i en direkte militær i det følsomme område omkring Golanhøjderne: Barak Obama har kun få måneder tilbage af sin embedsperiode og vil formentlig ikke søsætte nogen større initiativer i Syrien.

 

Vesten kunne i princippet intervenere militært for at bekæmpe det syriske al-Qaeda på samme måde, som vi har gjort mod Islamisk Stat.
_______

 

Frankrigs præsident Francois Hollande skal til valg til sommer og er under hårdt pres fra højrefløjslederen Marine Le Pen, der kritiserer Hollande og resten af Vesten for at have medskyld i den syriske konflikts omfang. I England har ny premierminister Theresa May hænderne fulde af Brexit, mens udenrigsminister Boris Johnson allerede har skabt en mindre diplomatisk krise med Rusland, der vil gøre en intervention i det sydlige Syrien mere risikabel.

Derfor er den bedste måde at bekæmpe al-Qaeda og andre islamistiske terrorgrupper i det sydlige Syrien, at få Israel til at indstille sine militære, materielle og medicinske støtte til disse aktører. Det kan gøres ved diverse sanktioner, som tidligere inkluderet eksempelvis handelsrestriktioner og udskydelse af våbenleverancer. Det kunne sammen med en midlertidig suspendering af Israels ambassade til NATO sende et signal om, at Vesten ikke accepterer forsat israelsk støtte til al-Qaeda og andre terrorgrupper, der udgør en markant trussel mod Vesten. ■

ILLUSTRATION: To israelske soldater kigger ind over grænsen til Syrien fra de israelsk-kontrollerede Golanhøjder, mens røg fra morterbeskydning stiger til vejrs. Foto: Ariel Schalit/AP/Polfoto

Rasmus Jacobsen (f. 1986) er cand.scient.pol. fra Syddansk Universitet med speciale i international politik og bosat i Beirut med regelmæssige rejser til Syrien. Han er medstifter og ejer af sikkerhedsanalyse- og konsulentfirmaet Atlas Assistance, der leverer ydelser til NGO’er, ambassader og private virksomheder med operationer overalt i Mellemøsten.


Kilder:

Israel: Ultranationalisten Lieberman gør politisk comeback som forsvarsminister


http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493
http://www.nytimes.com/2012/12/11/world/middleeast/us-designates-syrian-al-nusra-front-as-terrorist-group.html?_r=0
http://www.aljazeera.com/news/americas/2013/05/201353021594299298.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/538297/20160715-Proscription-website-update.pdf
https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hjres124/text
http://gulfnews.com/news/uae/government/list-of-terror-groups-published-by-uae-1.1413219
http://www.almasdarnews.com/article/saudi-arabia-blocks-peace-talks-on-syria/
http://www.independent.co.uk/voices/commentators/syrian-civil-war-jabhat-al-nusras-massacre-of-druze-villagers-shows-the-group-is-just-as-nasty-as-10318348.html
http://kurdishdailynews.org/2015/04/29/al-nusra-terrorists-massacre-35-in-alawite-village-bordering-turkey/
http://www.syriahr.com/en/?p=50680
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/665
http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Israel-treating-al-Qaida-fighters-wounded-in-Syria-civil-war-393862
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-the-israeli-hospitals-treating-wounded-soldiers-from-the-violence-across-the-border-10121010.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/665
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/reports.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/reports.shtml
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2014/1207/UN-reports-Israeli-support-for-Syria-rebels
http://www.timesofisrael.com/yaalon-syrian-rebels-keeping-druze-safe-in-exchange-for-israeli-aid/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/859
http://www.nytimes.com/2016/09/14/world/middleeast/israel-benjamin-netanyahu-military-aid.html
http://www.cnbc.com/2016/09/15/big-us-military-aid-package-to-israel-has-strings-attached.html
http://www.nytimes.com/2016/09/10/world/middleeast/syria-john-kerry-ceasefire-deal-russia.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4616368,00.html
http://www.timesofisrael.com/samir-kuntar-said-killed-in-israeli-strike/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30882935
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Report-Iranian-general-was-killed-in-Israeli-strike-because-he-didnt-turn-off-his-phone-388779
http://www.timesofisrael.com/samir-kuntar-said-killed-in-israeli-strike/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24767571
http://www.haaretz.com/israel-news/1.570756
https://in.rbth.com/news/2016/09/13/lavrov-warns-against-provocations-in-golan-heights_629523
http://www.understandingwar.org/report/al-qaeda-and-isis-existential-threats-us-and-europe
http://www.thetimes.co.uk/article/resurgent-al-qaeda-plots-deadly-attacks-against-uk-and-europe-6h2vb7wx8
http://www.understandingwar.org/report/al-qaeda-and-isis-existential-threats-us-and-europe