Jesper Frederiksen: Danmarks skæbne bliver Copenhagen Prides

Jesper Frederiksen: Danmarks skæbne bliver Copenhagen Prides

20.08.2016

.

Hvis den danske venstrefløj virkelig vil forsvare homoseksuelles rettigheder i Danmark, er det essentielt, at de ser med skepsis på den ikke-vestlige indvandring.KOMMENTAR af Jesper Frederiksen, formand for Randers Konservative Ungdom

Victor Boysen bedyrer i sit indlæg i Ræson den 18/8, at “Copenhagen Pride er Danmark, når Danmark er bedst”. Det kan han og jeg sikkert få en spændende diskussion ud af, for jeg er som konservativ følgelig imod stort set enhver form for positiv særbehandling af homoseksuelle, uagtet om det drejer sig om ret til adoption, kunstig befrugtning eller vielse i kirken.

Blandt progressive og/eller venstreorienterede mennesker, almindeligvis Boysens meningsfæller, der hylder fraser som frisind, tolerance, “fællesskab” og humanisme tages de synspunkter, jeg abonnerer på, altid helt ufatteligt dårligt imod. Når de tolerante konfronteres med traditionelle synspunkter, bliver de pludseligt umådeligt intolerante og ser sig ikke for fine til at kaste om sig med gloser, ukvemsord og patroniserende hattedameadvarsler.

Hvorfor skriver jeg så et indlæg, der har karakter af et forsvar for Copenhagen Pride? Formålet er for så vidt ikke at forsvare Copenhagen Pride, men at gøre opmærksom på, at Victor Boysens støtteerklæringer er tomme ord, for konsekvenserne ved ikke at adressere de totalitære, islamistiske kræfter, som vil de homoseksuelle til livs, bliver, at de vil blive jaget, overfaldet, pint og ofre for terror rettet specifikt mod dem. Hvis Victor Boysen vil forsvare Copenhagen Pride, må også han begynde at forholde sig til indvandringens konsekvenser.

 

Hvis Victor Boysen vil forsvare Copenhagen Pride, må også han begynde at forholde sig til indvandringens konsekvenser.
_______

 

De progressive og kulturradikale har i egen selvforståelse altid ønsket at tale de forsvarsløses sag og være bannerførere for idealer, der skulle nedbryde de traditionelle samfund; den fri seksualitet, kvindefrigørelse, undergravelsen af kirkens myndighed, ødelæggelsen af den traditionelle kernefamilie, progressiv og demaskerende kunst, nedbrydelse og latterliggørelse af klassisk dannelse, omgangs- og tiltaleformer, traditionelle kønsroller og meget, meget andet. Og de har da vundet, det må jeg jo erkende. Det har lykkedes dem at smadre stort set alt i det smukke glaspalads – denne lykkelige, lille parentes i en brutal verdenshistorie, som vi kender som den vestlige, kristne civilisation.

Men nu står de progressive med et alvorligt dilemma at tage stilling til. For igennem de seneste tre årtier har de gjort sig fortalere og -kæmpere for en massiv folkevandring fra tredjeverdenslande til de vestlige lande.

Problemet er blot, at de folkeslag, der er vandret hertil i langt højere grad abonnerer på et traditionalistisk, patriarkalsk og religiøst samfundssyn, end den gængse, moderne vesterlænding.
Her er det manden, der hersker. Her gider man ikke høre på det pjat med karrierekvinder og seksuel frihed.

 

Problemet er blot, at de folkeslag, der er vandret hertil i langt højere grad abonnerer på et traditionalistisk, patriarkalsk og religiøst samfundssyn, end den gængse, moderne vesterlænding.
_______

 

Her er der streng børneopdragelse, og far sidder for bordenden. Her er der ingen sympati for jøder, homoseksuelle eller andre minoriteter. Det burde alt sammen vække forargelse hos en progressiv radikal. Burde det vække begejstring hos en konservativ, der også er tilhænger af traditionelle familieformer og seksualmoral? Nej, for der er ikke tale om kristen moral, og deri ligger den afgørende forskel. Forskellen på frihed og trældom.

Nu har vi levet med konsekvenserne af masseindvandring igennem tre årtier. Det hele er veldokumenteret. Voldsramte kvinder fra ghettoerne fylder landets kvindecentre. Arbejderklassen er blevet presset ud af de socialdemokratiske prestigebyggerier, som boligblokkene fra 60’erne og 70’erne var. Konvertitter og frafaldne er jaget vildt. Jøder overalt i Europa forlader kontinentet i det største omfang siden 2. verdenskrig. Yahya Hassan har udførligt beskrevet omfanget i hvilket drengebørn i ghettoerne bliver opdraget med tæsk til herskeradfærd og herrefolkskultur. Den fri seksualitet, kronen på værket for emancipationsideologien, får stadig trangere kår.

Da fotografiet fra OL i Rio med en tildækket egyptisk kvindelig volleyballspiller og en så godt som afklædt tysk ditto trak overskrifter på nærved samtlige større medier, blev det ikke kun mødt med skåltaler om mangfoldighed, men også anklagende kommentarer om, at det da egentlig også er sexistisk og objektiviserende at spille volleyball kun iklædt en bikini. Den ildhu med hvilken de progressive havde kæmpet så indædt for, at den moderne kvinde skulle klæde sig som hun ville, have sex med hvem, hun ville og løsrive sig fra manden, gælder åbenbart ikke egyptiske kvinder.

Det bliver snart de homoseksuelle, der står for tur. Flere steder i Europa er hele bydele udenfor politiets kontrol, og visse steder hersker selvudnævnte sharia-domstole med dertilhørende sharia-politi. Dér vil ikke være plads til homoseksuelle. Homoseksuelle overfaldes på gaderne og med terrorangrebet i Orlando er de som gruppe nu også formelt et terrormål.

 

Homoseksuelle overfaldes på gaderne og med terrorangrebet i Orlando er de som gruppe nu også formelt et terrormål.
_______

 

I adskillige mellemøstlige lande er homoseksualitet forbudt ved lov, og statistiske undersøgelser viser, at også blandt herboende muslimer er opfattelsen i foruroligende stort omfang, at homoseksualitet skal forbydes, og i visse tilfælde straffes med døden, som vi kender det fra Iran og Saudi-Arabien.

De progressive og kulturradikale har svigtet alle de grupper og idealer, de hævder at have forsvaret. De homoseksuelle er i den grad lagt for had fra store dele af den tilvandrede befolkning. I fremtiden vil de homoseksuelle i stadig stigende grad blive udsat for overfald, verbal udskamning og terror, og de homoseksuelle vil også blive svigtet, ligesom kvinderne, arbejderklassen, jøderne, konvertitterne og de voldsramte børn. De vil blive svigtet af de progressive, der på intet tidspunkt har erkendt, at islamismens proselytter ikke vil acceptere frisind, tolerance, mangfoldighed og fri seksualitet.

“Copenhagen Pride er Danmark, når Danmark er bedst” er billige ord, for om føje år vil de homoseksuelle skulle skjule deres seksualitet og tilpasse deres levemåde, ligesom alle de andre svigtede grupper har skullet.■

ILLUSTRATION: Copenhagen Pride blev skudt i gang ved Københavns Rådhus. Til højre ses Tinus, en af Danmarks mest kendte drags. FOTO: Lars Krabbe/Polfoto.