Josephine Focks svar til Dennis Kristensen: Hensyn til bæredygtighed truer langt fra Den Danske Model

Josephine Focks svar til Dennis Kristensen: Hensyn til bæredygtighed truer langt fra Den Danske Model

01.04.2016

.

Dennis Kristensen ser spøgelser, når han tror, at Den Danske Model trues af et relativt tilforladeligt forslag om bæredygtige pensionsopsparinger.

KOMMENTAR af Josephine Fock, gruppeforkvinde og finansordfører for Alternativet

FOAs formand Dennis Kristensen er utilfreds med Alternativets forslag om, at pensionskasser fremover også skal tage hensyn til social og miljømæssig bæredygtighed, når de investerer.

“Vi er rendt ind i total solformørkelse eller mental nedsmeltning”, skriver han her på RÆSON.

Det undrer mig ærlig talt, at vores forslag ifølge Dennis Kristensen sætter Den Danske Model på højkant. Det er på ingen måde meningen med forslaget. Og Den Danske Model bliver ikke sat over styr, hvis det bliver vedtaget. I stedet kan det være med til at sikre, at vores børnebørn kan leve i en verden, der ikke er plaget af katastrofale klimaforandringer. Samtidig med at vi sikrer danskerne opsparinger.

Dennis Kristensen fremhæver, at FOAs pensionsselskab PenSam allerede i dag har ganske omfattende retningslinjer for ansvarlige investeringer, hvorfor han frabeder sig indblanding fra Christiansborg – ud over den regulering, der er i dag naturligvis. Den har han åbenbart ikke noget imod.

 

Ikke desto mindre har PenSam dog særdeles omfattende investeringer, der ikke bare skader klima og miljø, men som også er så risikable, at de bringer pensionskundernes opsparinger i fare.
____________________

 

PenSam har ganske givet omfattende retningslinjer for ansvarlighed, og deres medlemsdemokrati har tidligere fået ros. Ikke desto mindre har PenSam dog særdeles omfattende investeringer, der ikke bare skader klima og miljø, men som også er så risikable, at de bringer pensionskundernes opsparinger i fare.

En rapport fra WWF Verdensnaturfonden viste i 2014, at PenSam har 533 millioner kroner investeret i selskaber med så højrisikable olieprojekter, at pengene kan være tabt. Samtidig er projekterne så dårlige for klimaet, at de, hvis de bliver realiseret, vil resultere i en udledning af CO2, der pr. kunde hos FOA svarer til omkring fire danskeres årlige udledning

Dertil viste en anden rapport fra WWF Verdensnaturfonden i 2015, at PenSam har 260 millioner kroner investeret i 11 af verdens 50 mest klimabelastende kulselskaber. Kun én dansk pensionskasse har flere millioner investeret i de kulselskaber.

Ud af de 260 millioner kroner, som er sat i kulselskaberne, er over 100 millioner kroner sat i kulselskaber, der indebærer en særlig stor risiko for PenSams kunder, viste WWF’s rapport. PenSam investerer altså massivt i kul- og olieselskaber, der ikke bare er dårlige for klimaet, men også bringer medlemmernes opsparing i fare, fordi projekterne er risikable eller kræver nogle markedsvilkår, som aktuelt er helt urealistiske.

Dennis Kristensen skriver selv, at ”Folketinget naturligvis skal beskytte pensionsopsparingen bedst muligt mod for store risici”. Det gør Folketinget tydeligvis ikke i dag, hvis sådanne investeringer kan finde sted.

Kulaktierne er raslet ned og de pensionskasser, der har frasolgt aktiver i kul, fx PKA, har sparet sig selv for massive tab.

 

Vi er enige i, at medlemsdemokratiet spiller en afgørende rolle… men set over en bred kam, er medlemsdemokratiet desværre hårdt presset i de danske pensionskasser.
____________________

 

Dennis Kristensen fremhæver, at vi fra Christiansborg i stedet skal lade pensionskassernes medlemsdemokrati sikre, at pensionskasserne investerer mere ansvarligt. Vi er enige i, at medlemsdemokratiet spiller en afgørende rolle, og det er ifølge WWFs rapporter bedre i PenSam end mange andre steder, men set over en bred kam, er medlemsdemokratiet desværre hårdt presset i de danske pensionskasser.

I fjor blev forslag om frasalg af kulaktiver vedtaget på flere af de andre pensionskassers generalforsamlinger. Men de beslutninger valgte pensionskassernes bestyrelser af ignorere, blandt andet med henvisning til nuværende lovgivning. Så er det svært. Og når så massive ønsker om frasalg ignoreres af bestyrelserne, må vi politikere reagere ved at præcisere den regulering, der allerede er.

Det er det, vi gør med vores forslag. Vi ønsker, at danskernes pensionsopsparinger er gode og store, og vi ønsker samtidig, at pensionsopsparingerne bidrager til en bedre verden. Det ønske tror jeg, PenSams medlemmer deler med de øvrige danske pensionsopsparere.

FOTO: Peter Klint/Polfoto