Morten Helveg: Nu svarer EU på flygtninge- og migrantkrisen. Mens Danmark svigter

Morten Helveg: Nu svarer EU på flygtninge- og migrantkrisen. Mens Danmark svigter

08.07.2016

.

Regeringscheferne har været et år om at blive enige, men nu er de det: EU’s grænsesamarbejde Frontex afløses af The European Boarder and Coast Guard (EBCG) – en ny grænse- og kystvagt med et endnu stærkere mandat til at beskytte EU’s ydre grænser. Hvorfor skal Danmark dog ikke være med?KOMMENTAR af Morten Helveg Petersen, MEP (R)

I OVER ET ÅR har vi i Bruxelles råbt og skreget på fælleseuropæiske løsninger på flygtninge- og migrantkrisen. Op til sommeren 2015 lancerede den liberale gruppe i parlamentet en ambitiøs og gennemarbejdet køreplan for håndtering af migrantkrisen. Kort efter fulgte kommissionen op med deres udmærkede plan. Siden er der sket for lidt. I mange måneder slet ingenting. Stats- og regeringscheferne har siddet på hænderne og bedrevet symbolsk indenrigspolitik med pigtråd, grænsebomme og paskontrol frem for at gå sammen om at beskytte den frie bevægelighed og Europas ydre grænser.

Det skete desværre også i Danmark. Vi har ved ikke at reagere med en fælles politik ladet Sverige i stikken – Sverige, som nu på ottende måned opretholder grænsekontrol. En grænsekontrol, der giver store økonomiske tab og dagligt kompromitterer mennesker, hvis hverdag afhænger af den frie bevægelighed.

 

Flygtninge- og migrationskrisen kan kun løses via en fælleseuropæisk indsats. Det anerkender også Lars Løkke Rasmussen, der bl.a. sagde det i sin nytårstale. Men det var blot tomme ord
_______

 

DET HAR IKKE løst noget som helst. De vidste regeringerne godt, for flygtninge- og migrationskrisen kan kun løses via en fælleseuropæisk indsats. Det anerkender også Lars Løkke Rasmussen, der bl.a. sagde det i sin nytårstale. Men det var blot tomme ord.

Først i denne uge har vi i Europa-Parlamentet vedtaget The European Boarder and Coast Guard (EBCG) – en ny grænse- og kystvagt, der skal erstatte det såkaldte Frontex med et endnu stærkere mandat til at beskytte EU’s ydre grænser. Det nye agentur får udvidede kompetencer herunder retten til at intervenere, når der kræves umiddelbar handling. Medlemsstaterne forpligter sig til at stille med vagter og udstyr for at opretholde grænse- og kystbevogtningen. Desuden får agenturet en større rolle i tilbagesendelser og i vurderingen af om der er tale om flygtninge med ret til asyl eller økonomiske immigranter.

Det gør os til et mere handlekraftigt EU. Det er på høje tid, at medlemsstaterne indser nødvendigheden af, at alle tager et ansvar og hver især stiller med nødvendige midler for at håndtere tilstrømningen af flygtninge og migranter. Over sommeren ventes et stigende antal fra begge grupper at søge mod Europas grænser, og derfor skal det nye agentur hurtigst muligt sættes i arbejde. Det er i alles interesse.

Det er fuldstændigt afgørende at kontrollere menneskestrømmene ved EU’s ydre grænser – ikke kun for de europæiske lande, men også for at redde liv i Middelhavet. Vi kan ikke leve med en humanitær katastrofe med kæntrede både i Middelhavet og familier, der stuves sammen i månedsvis i sammenpressede teltlejre uden svar og fremtidsudsigter. Uledsagede børn, hvis liv står i stampe, fordi nogle medlemsstater ikke kan håndtere presset.

 

Det er fuldstændigt afgørende at kontrollere menneskestrømmene ved EU’s ydre grænser
_______

 

MEN HVAD med Danmark? Desværre vil vi foreløbigt ikke være en del af EBCG på grund af retsforbeholdet. Af samme grund har vi ikke haft indflydelse på forhandlingerne frem til i dag. EBCG får større mandat til at efterforske migranter og flygtninge og håndtere hjemsendelser, blandt andet fordi agenturet får mulighed for at udveksle information med medlemsstater og Europol – som Danmark heller ikke er med i endnu.

Vi kan tage del i EBCG, som samarbejdet er forhandlet frem i dag, hvis vi bestemmer os for det inden for de næste seks måneder. Men vi kan kun tage del i eller afvise forslag, der allerede er udarbejdet af de øvrige medlemslande. Jeg håber, at vi vil leve op til vores ansvar og tage del i EBCG fremover. Hvorfor? Fordi flygtningekrisen og migrationsstrømmene påvirker os allesammen, og fordi grænse- og kystvagten ér en afgørende del af en bydende nødvendig fælleseuropæisk løsning.

Det vil være blåøjet at tro, at EBCG er løsningen på flygtninge- og migrantkrisen. Men det er et uhyre vigtigt første skridt på en lang og bumpet vej. Tilsvarende vil det være naivt at tro, at EBCG med et snuptag vil kunne genoprette Schengen. Igen, det er et helt centralt element. Der er dog ingen grund til at tro, at det vil betyde et farvel til de nationale hegn, der er plantet ned igennem Europa. Det er medlemsstaterne langt fra klar til på nuværende tidspunkt. Først når den ydre grænsevaretagelse har levet op til sit formål, vil vi begynde at se medlemsstater hæve bommene og vende tilbage til normalen, til Schengen.

JEG SÅ OGSÅ GERNE, at den styrkede grænse- og kystvagt blev suppleret af en stærkere udbygning af Dublin-forordningen. En ordning med en bedre fordelingsmekanisme, så vi alle løfter et ansvar for at tage imod de flygtninge, der rent faktisk er på flugt fra krig og død og er berettigede til asyl. En ordning der betyder, at vi aflaster de lande, der er ved at bukke under for tilstrømningen, og som omfordeler flygtninge til steder, hvor de får mulighed for at komme i skole og i arbejde og ikke teltlejre.

Det Europæiske Råd har diskuteret den nye grænse- og kystvagt og er kommet til enighed – vi kan derfor forvente en hurtig og smertefri accept i medlemsstaterne, så agenturet kan komme i gang med alle de opgaver, der ikke kan vente. Det er et uhyre vigtigt skridt på vejen for fortsat at sikre fri bevægelighed, europæisk solidaritet og samarbejde og for at sikre flygtninge og migranters vilkår. Agenturet er et uomgængeligt eksempel på, hvorfor EU-samarbejdet er så forbandet vigtigt. EU har samlet set i dag taget ansvar. Hvornår begynder Danmark at tage del i det ansvar? ■

 

Agenturet er et uomgængeligt eksempel på, hvorfor EU-samarbejdet er så forbandet vigtigt. EU har samlet set i dag taget ansvar. Hvornår begynder Danmark at tage del i det ansvar?
_______

 

ILLUSTRATION: Statsministeren under valgkampagne i 2015 [Officielt pressefoto: Venstre]