Bente Sorgenfrey: SAS’ udflagning bør give anledning til selvransagelse

Bente Sorgenfrey: SAS’ udflagning bør give anledning til selvransagelse

09.02.2017

.

Lad nyheden om SAS’ udflagning give anledning til selvransagelse hos de ansvarlige politikere, som trods at advarselslamperne har blinket i adskillige år, stadig ikke har formålet at etablere fair rammer for konkurrence inden for luftfarten.

Kommentar af Bente Sorgenfrey, formand i FTF

Nyheden om SAS’ udflagning af et mindre antal fly og oprettelse af baser i ikke-skandinaviske lande kommer desværre ikke uventet. Ikke desto mindre er det beklageligt at det sker – navnlig fordi selskabet med egne ord ikke gør det af egen vilje, men fordi konkurrencen fra andre selskaber nødvendiggør det.

Dobbelt ærgerligt fordi SAS dermed bidrager til den negative udvikling inden for luftfarten, hvor gode job, som man kan leve af, forsvinder på bekostning af job med lave lønninger og urimelige ansættelsesvilkår.

Selvfølgelig må man beklage, at et selskab, som i skrivende stund har sorte tal på bundlinjen, alligevel vælger at flage dele af produktionen ud, men helt grundlæggende bør kritikken rettes mod de politikere – danske som europæiske – der ikke har formået at skabe et fælles europæisk grundlag for konkurrence inden for luftfarten.

Europa-Kommissionen kom tilbage i 2015 med en hvidbog, der til fulde belyste hvordan især selskaber som Ryanair benytter sig af skattespekulationer i såvel selskabskonstruktioner som placering af disse i lande med ringe lønmodtagerbeskyttelse, og ikke mindst ansættelsesformer, der (for at sige det mildt) lader meget tilbage at ønske – fx nul-kontrakter, hvor den ansatte er låst til virksomheden, men ikke har krav på et bestemt timetal. Hvidbogen gav et dystert indblik i, hvor udfordret luftfartsbranchen er af forretningsmodeller, der i al væsentlighed bygger på ’regel-shopping’ og udhuling af almindelige lønmodtagerrettigheder.

Siden sensommeren 2016 har udkast til en europæisk luftfartsstrategi været drøftet – også her i Danmark. Fagbevægelsen, repræsenteret ved FTF og LO har talt for nødvendigheden af ordentlige løn- og ansættelsesforhold og for at skabe fair og lige konkurrencevilkår inden for luftfarten – det samme har selskaber som SAS gjort. Selskaber, som ikke umiddelbart har været tiltalt af at ændre deres forretningsmodel til en spekulationsforretning.

Senest kunne EU’s Transportudvalg endelig vedtage sin betænkning. Det skete efter forsinkelser, der bl.a. skyldtes indbyrdes tovtrækkeri med Beskæftigelsesudvalget. Tilbage står den endelige vedtagelse i Europa-Parlamentet før medlemslandene kan begynde at implementere.

 

Selskaber som Ryanair løber med guldet, alt i mens de europæiske politikere diskuterer videre om hvordan vi får en ’level playing-field’.
_______

 

Så selvom nærmest alle parter længe har været enige om, at tingene ikke er som de bør være inden for luftfarten og ikke mindst i relation til spekulative i selskabskonstruktioner og udhuling af de ansattes vilkår, så befinder samtlige selskaber sig i konkurrence med hinanden – og her vinder det eller de selskaber, som kan holde omkostningerne på lavest mulige niveau.

Konkret betyder det, at selskaber som Ryanair løber med guldet, alt i mens de europæiske politikere diskuterer videre om hvordan vi får en ’level playing-field’, hvor konkurrencen om de europæiske luftfartspassagerer sker på lige vilkår og uden at de ansatte skal betale gennem urimelige forringelser af deres løn- og ansættelsesvilkår.

Raynair startede måske ud som ’klassens frække dreng’ og var en velkommen saltvandsindsprøjtning til typisk mindre lufthavne rundt om i Europa, som havde ledig kapacitet og som gerne ville øge deres trafikunderlag – men selskabet er i dag Europas største og er dermed en kontant påmindelse om, at vi skal stå vagt om principperne for sund konkurrence på lige vilkår og grundlæggende lønmodtagerrettigheder – for lige pludselig er ’undtagelsen’ eksponent for den generelle regel – og som tvinger selskaber som SAS til at udflage dele af deres forretning mod deres egen vilje.

Det er ikke en god nyhed for mange. Selvfølgelig kan aktionærerne glæde sig over et potentielt øget afkast og stigende kurser, men hverken samfundet eller de ansatte, hvis job forsvinder, har meget at glæde sig over.

Så lad nyheden om SAS’ udflagning give anledning til selvransagelse hos de ansvarlige politikere, som trods at advarselslamperne har blinket i adskillige år, stadig ikke har formålet at etablere fair rammer for konkurrence inden for luftfarten.

Vi bliver alle lidt fattigere, når politikerne ikke er i stand til at bremse spekulative forretningsmodeller og ’regel-shopping’ på tværs af landegrænser som vi ser det aktuelt inden for den europæiske luftfart: Der skal gribes ind langt hurtigere og mere håndfast over for spekulativ adfærd, hvis vi som samfund for alvor stå vagt om ambitionen om, at europæiske virksomheder skal konkurrere på fair og lige vilkår – til vands, til lands og i luften! Og uden at det sker på bekostning af anstændige løn- og ansættelsesforhold.

ILLUSTRATION: Bente Sorgenfrey (foto: Sif Meincke/FTF) og et SAS-fly (foto: Ernst Vikne)