Carolina Maier: Socialdemokraternes nye friskoleforslag er usympatisk, konventionsstridigt, udokumenteret og dobbeltmoralsk

Carolina Maier: Socialdemokraternes nye friskoleforslag er usympatisk, konventionsstridigt, udokumenteret og dobbeltmoralsk

06.07.2017

.

Denne artikel er, som de andre indlæg i RÆSONs Kommentarserie, gratis. Fuld adgang til RÆSONs site kræver abonnement: Et årsabonnement (inklusiv 4 trykte magasiner sendt med posten og nye betalingsartikler hver uge) koster blot 250 kr., 200 for pensionister, 200 for studerende

_______

Socialdemokratiet vil forbyde skoler, hvor mere end halvdelen af eleverne har ”udenlandsk baggrund” [forfatteren beklager ordet “forbyde”, og burde have præciseret at S ønsker at stoppe støtten til disse skoler. Til Berlingske har Dan Jørgensen forklaret idéen således: “Vi tror, at det vil føre til, at de muslimske friskoler, hvor der er integrationsproblemer, de facto vil være nødt til at lukke. Det er også det primære formål”. Note tilføjet kl.17.42, red.]. Det er det modsatte af, hvad friskolerne står for – frihed, folkestyre og demokrati.

Lynkommentar af Carolina Magdalene Maier, MF (AL)

SOCIALDEMOKRATERNES nye forslag om at forbyde friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund, er konventionsstridigt, usympatisk, udokumenteret og dobbeltmoralsk. Det er konventionsstridigt, fordi Socialdemokraterne ifølge Dan Jørgensen vil forbyde skoler, hvor over halvdelen af eleverne har ‘udenlandsk baggrund’. Ifølge den Europæiske Menneskerettighedskonvention er det forbudt at diskriminere på baggrund af race, hudfarve, national eller social oprindelse, køn, sprog, religion, m.m. Det er usympatisk, fordi forslaget skyder med spredehagl og indireke anklager alle muslimske friskoler for at modvirke friskolernes formålserklæring om at sætte eleverne i stand til at respektere og leve i et samfund præget af frihed og folkestyre, demokratisk dannelse samt friheds- og menneskerettigheder.

DER ER muslimske friskoler, som er under skærpet tilsyn for ikke at leve op til disse opgaver. Pt. er 7 muslimske skoler under skærpet tilsyn. Men der er også fire andre skoler under skærpet tilsyn – som ikke er muslimske. Det hører vi bare ikke om. Vi har et tilsyn, der fungerer – og en masse muslimske friskoler, som gør deres arbejde fremragende. Så lad os undgå at skyde med spredehagl, når vi rent faktisk har et værktøj, som får de dårlige fisk i nettet.

Vi har et tilsyn, der fungerer – og en masse muslimske friskoler, som gør deres arbejde fremragende. Så lad os undgå at skyde med spredehagl, når vi rent faktisk har et værktøj, som får de dårlige fisk i nettet
_______

 

OG SÅ ER FORSLAGET fuldstændigt udokumenteret. Nu har vi efterhånden hørt historien om skolen, der sendte drenge til Mekka på pilgrimsrejse så mange gange, at man begynder at blive en smule træt af den. Vi har et tilsyn, der fungerer, kære socialdemokrater. Hvor er dokumentationen for, at alle friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har ‘udenlandsk baggrund’, modarbejder frihed, folkestyre og demokrati? Det er simpelthen dårligt politisk håndværk og uanstændigt at fremkomme med forslag, der retter sig mod særlige befolkningsgrupper uden at have solid og saglig argumentation og dokumentation på plads.

HVILKET FØRER MIG til min sidste pointe: Forslaget i sig selv er uforeneligt med netop frihed, folkestyre og demokratisk dannelse. Frihed i et demokratisk samfund handler om, at alle er frie borgere med samme rettigheder, uagtet om man hedder Morten eller Mohamed. Folkestyrets væsentligste opgave er at sikre, at alle danske statsborgere er lige for loven, det er den tjans, vi politikere har påtaget os og er blevet betroet. Den må vi påtage os med ydmyghed, ærbødighed, rummelighed og etisk sans. Og demokratisk dannelse handler om at behandle hinanden ordentligt. Så det er en ommer, kære Socialkammerater!

Det er simpelthen dårligt politisk håndværk og uanstændigt at fremkomme med forslag, der retter sig mod særlige befolkningsgrupper uden at have solid og saglig argumentation og dokumentation på plads
_______

_______

Carolina Magdalene Maier er undervisningsordfører for Alternativet. ILLUSTRATION: Folketinget samt US Dept. of State (officielle pressefotos)