Lars Arne Christensen: Henrik Dahl er på vildspor – EU er løsningen, ikke problemet!

Lars Arne Christensen: Henrik Dahl er på vildspor – EU er løsningen, ikke problemet!

23.06.2017

.

Kommentar af Lars Arne Christensen, Folketingskandidat for det Konservative Folkeparti, Nordsjælland

I RÆSON PRÆSENTEREDE HENRIK DAHL (MF, LA) FORLEDEN en grundlæggende fejlagtig analyse af EU og Danmarks udenrigspolitiske problemer og løsninger. Han giver EU skylden for forhold, som EU ikke har den mindste indflydelse på og påstår videre at EU er en såkaldt ”Problemgenerator” – på linje med Vestens største trussel i dag: Rusland. Det er forkerte og vildledende påstande. EU er ikke problemet, men en vigtig del af løsningen på de udfordringer, som Danmark står over for i de kommende år. Men fra Storbritanniens udmeldelse af EU – Brexit – til det store antal flygtninge og indvandrere som i disse år vandrer fra Syd mod Nord, er det Henrik Dahls vurdering at EU bærer hovedansvaret. Det er grundlæggende en fejlslutning.

LAD OS starte med at se på fakta: EU udløste ikke den britiske folkeafstemning, der førte til Brexit. Det var den britiske statsminister, David Cameron, der helt på egen hånd valgte at udskrive og afholde en britisk folkeafstemning i juni 2016 – efter stort internt pres fra EU-modstanderne i sit eget parti. Det er et faktum. Der var ingen formelle eller politiske grunde fra EU’s side – f.eks. en ny EU-traktat eller lignende – som gjorde det nødvendigt at udskrive en britisk folkeafstemning. Ansvaret for beslutningen – og resultatet af denne – hænger derfor ene og alene på den tidligere statsminister David Camerons skuldre. Den beslutning kan man så være enig eller uenig i. I mine øjne valgte Cameron at spille hasard med hele landets økonomiske og politiske fremtid. Det mener jeg ikke er en statsministers primære opgave. Folkeafstemninger kan være nødvendige, som da den danske statsminister Poul Schlüter i 1986 udskrev en folkeafstemning, fordi der ikke var flertal i Folketinget for vedtagelsen af Den Europæiske Fællesakt (”EF-Pakken”). Men folkeafstemninger skal bruges med omtanke og ikke være en kortsigtet taktik.

 

Folkeafstemninger skal bruges med omtanke og ikke være en kortsigtet taktik
_______

 

ER DET EU’S SKYLD, at der er kommet mange arbejdstagere fra Østeuropa til Storbritannien siden Østudvidelsen i 2004? Nej. Det var Storbritanniens helt egen beslutning at støtte udvidelsen mod Øst – og det var faktisk Storbritanniens højeste udenrigspolitiske ønske i 2004. Andre lande – fx Frankrig og Tyskland – var mere afventende. Dernæst fravalgte Storbritannien muligheden for en 10-årig overgangsperiode for indførelsen af den frie bevægelighed. Den danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, valgte med et stort flertal i Folketinget netop muligheden for en lang overgangsperiode, inden polakker og slovakker kunne bevæge sig frit i EU. Men briterne valgte, under statsminister Tony Blairs ledelse. at åbne deres grænser fra første dag – i modsætning til alle andre EU-lande. Nok primært foranlediget af ønsket om at ’skumme fløden’ og tiltrække de bedste og dygtigste østeuropæere til deres glohede arbejdsmarked, som på det tidspunkt manglede arbejdskraft.

DERFOR var det også forventeligt, at mange østarbejdere primært rejste til London og andre store byer i Storbritannien for at arbejde. Dahl lovpriser de kontroversielle regeringer i Ungarn og Polen. Men er det, som han mener, EU, der bærer skylden for or flygtninge- og indvandrerkrisen? Nej. Der kommer et hidtil uhørt stort antal flygtninge til Europa i disse år, fordi man i Syrien har haft en lang og meget blodig borgerkrig kørende i snart ti år, som også involverer mange af verdens stormagter, herunder Rusland og USA. Mener Henrik Dahl virkelig at Krigen i Syrien er EU’s ansvar? Udover syrerne kommer der til EU mange flygtninge fra Afrika, som især er økonomiske migranter, der ønsker at prøve lykken i det rige og velstående Vesten. Det er helt og aldeles misvisende at give EU skylden for dette, da det i højere grad hænger sammen med manglen på økonomisk og social udvikling i de lande, de flygter fra.

MAN KAN DOG spørge hvorvidt udformningen af vilkårene for asylansøgere i EU bidrager til en øget flygtningestrøm. Om de vilkår, som fx Tyskland bød ca. 1 mio asylansøgere i 2015, bidrager til at flere end ellers flygter fra Syrien og Afrika mod EU? Jeg er af den klare holdning, at i den givne situation – med mennesker fanget i helt inhumane lejre og situationer langs de forskellige landes grænser på Balkan – var der i sommeren 2015 ikke andre muligheder end dels at få dem igennem til (og fordelt) i EU og dels at få stoppet tilstrømningen gennem Tyrkiet. Trods kritikken af kansler Merkels håndtering af situationen er en uorganiseret tilstrømning fra Tyrkiet siden blevet omdannet til en organiseret aftale mellem tyrkerne og EU. At Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn så overhovedet ikke vil være en del af en solidarisk håndtering af denne – nu EU-organiserede – tilgang af asylansøgere er for så vidt sin helt egen opvisning i manglende solidaritet i EU. Kan EU lukke for den uorganiserede tilstrømning, der nu primært foregår fra Libyen over Italien? I givet fald er svaret bl.a. EU-koordinerede fredsbevarende og militært støttede aktioner i dele af Libyen. Fra dansk side kan vi desværre ikke deltage i den type aktioner på grund af vores Forsvarsforbehold. Men vi kan naturligvis også i EU-sammenhæng fortsat bidrage aktivt til Afrikas stabilitet, udvikling og fortsatte demokratiske udvikling.

EU ER ALTSÅ bestemt ikke en ”problemgenerator”, som Henrik Dahl påstår, men snarere en vigtig del af løsningen på svære og påtrængende problemstillinger. Danmark kan og bør bidrage til EU og meget gerne gennem en endnu mere proaktiv og offensiv EU-politik – herunder: Fjernelsen af forsvarsforbeholdet.

 

At Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn overhovedet ikke vil være en del af en solidarisk håndtering af denne – nu EU-organiserede – tilgang af asylansøgere er for så vidt sin helt egen opvisning i manglende solidaritet
_______

 

Christensen er partner og bestyrelsesformand i en række virksomheder i ind og udland, uddannet cand. scient, HD og MBA (Se mere på forfatterens hjemmeside). ILLUSTRATION: Officielt pressefoto