Niko Grünfeld: København er godt i gang med at knække socialt

Niko Grünfeld: København er godt i gang med at knække socialt

20.11.2017

.

Denne artikel er, som de andre indlæg i RÆSONs Kommentarserie, gratis. Fuld adgang til RÆSONs site kræver abonnement: Et årsabonnement (inklusiv 4 trykte magasiner sendt med posten og nye betalingsartikler hver uge) koster blot 250 kr., 200 for pensionister, 200 for studerende

_______

Kommentar af Niko Grünfeld, spidskandidat for Alternativet i København

KØBENAHVN er en skøn by, og jeg vil på mange områder gerne rose det seneste årtis københavnske politikere for et godt stykke arbejde. Men hvis byen skal være god at bo og leve i for alle, og hvis vi skal tage ansvar og lederskab for vores børn og børnebørns generationer, er København slet ikke bæredygtig nok.

I Alternativet peger vi på grøn politik. Vi peger ikke på én bestemt kandidat til overborgmesterposten i København. Det er nemlig ikke traditioner, der skal afgøre, hvem der skal styre København. Der er der kun én ting, der skal. Og det er hvem, der er mest indstillet på at omdanne København til en radikalt mere bæredygtig by, når det kommer til miljø, socialpolitik og demokrati.

Nutidens problemer kan ikke løses med fortidens politik og tænkning. I Alternativet peger vi derfor på det parti og den person, som vi har den største tro på, vil være med til at omdanne København til et levende eksperiment for fremtidens bæredygtige løsninger og gøre København verdenskendt for bæredygtige løsninger. Det gælder løsninger på tre afgørende udfordringer for fremtidens København.

 

Nutidens problemer kan ikke løses med fortidens politik og tænkning. Vi peger derfor på det parti og den person, som vi har den største tro på, vil være med til at omdanne København til et levende eksperiment for fremtidens bæredygtige løsninger
_______

 

VI KOMMER IKKE UDEN OM, at der skal være langt færre biler og tung trafik i byen. Ikke alene er biltrafik en af de helt store klimasyndere. Det er også en af de største trusler mod københavnernes livskvalitet. Hvert år dør 500 københavnere af luftforurening. Mange flere bliver alvorligt syge. Biler gør med deres stål og støj byrum ubehagelige og utrygge at opholde sig i. Og de tager plads fra den størstedel af københavnerne, der ikke har råd eller lyst til en bil. Derfor håber vi på en overborgmester, der er klar til at diskutere miljøzone, hurtig udfasning af forurenende biler og bilfri zoner og dage.

Vi håber også at finde en overborgmester, der vil gøre kommunens indkøb og mad bæredygtig, og en grøn overborgmester går selvfølgelig også ind for at bevare byens grønne lunge, Amager Fælled. Stedet er afgørende for riges som fattiges livskvalitet, så lad os komme i gang med at afsøge mulighederne for at flytte byggeriet til nogle af byens mange udviklingsgrunde og for en alternativ finansiering af By & Havns gæld.

KØBENHAVN er godt i gang med at knække socialt. En af hovedårsagerne til det er det overophedede københavnske boligmarked, som politikerne ikke har formået at regulere, og som har gjort det stort set umuligt for almindelige mennesker at bo i byen. Det er hverken retfærdigt eller godt for byens liv. Derfor håber vi på en overborgmester, der tør gå nye veje og fx vil fjerne det asociale krav om, at nybyggeri i gennemsnit skal være mindst 95 m2, og som vil bygge mindre og skæve boliger, der passer til efterspørgslen.

Desuden kan vi kun støtte en kommende overborgmester, der lover at arbejde for at behandle udsatte københavnere ordentligt. I dag kan syge københavnere uden arbejdsevne ikke få tilkendt førtidspension, hjemløse dør i vinterkulden, børn med sociale problemer bliver tabt i systemet, og handicappede får ikke hjælp til at komme ud for egen dør. Der er ingen vej uden om at tilføre socialområdet flere midler – men som kommuner som Hjørring og Herning har vist, tjener investeringer i fx flere sagsbehandlere sig hurtigt ind i færre tabte borgere.

 

Jeg ser i københavnerne en masse uforløst potentiale, som holdes nede på grund af manglen på politisk nytænkning og mod
_______

 

En by i stilstand
København er kendt som en progressiv by, der går forrest. Men når folk kommer til byen, bliver de ofte overraskede over, at København ikke er så nyskabende som sit rygte. Jeg ser i københavnerne en masse uforløst potentiale, som holdes nede på grund af manglen på politisk nytænkning og mod. Vi ønsker derfor en modig overborgmester, der tør sætte skibe i søen, selvom de ikke er garanteret at komme sikkert i land.

Vores ideelle overborgmester har modet til at gå helt nye veje i forsøget på at skabe de bedste rammer for gode liv og for at bekæmpe stress og mistrivsel. Det er en, som har modet til at kæmpe for at skabe den mest balancerede by i verden med en 30 timers arbejdsuge i kommunen, personlige budgetter til udsatte, ordentlige normeringer og mulighed for, at skoler selv kan tilrettelægge undervisning, læring og evaluering, så børnenes trivsel – og ikke konkurrencestaten – er i højsædet.

Ligeledes har vores ideelle overborgmester modet til at føre politik på en ny måde, hvor det er borgerdrevne budgetter og borgerdrevne forslag, der driver politikudviklingen i København. Og hvor jorden gødes for de små kreative åndehuller og bæredygtige iværksættere, der både er gode forretninger og kan skabe en grønnere og mere social by – og verden.

De gamle partier har ikke sikret et tilstrækkeligt innovativt, bæredygtigt eller socialt retfærdigt København. Byen har brug for en ny, eksperimenterende og progressiv tilgang til de udfordringer, vi står over for. Den person, der vil samarbejde med os om at skabe det, er vores bedste bud på en overborgmester. Og det bedste bud på en person, der kan sikre en by, hvor gaderne er fyldt med mangfoldigt liv og ikke af københavnere, som bogstaveligt talt kæmper for at holde sig oven vande. ■

 

De gamle partier har ikke sikret et tilstrækkeligt innovativt, bæredygtigt eller socialt retfærdigt København
_______

 

Niko Grünfeld (f. 1975) er Alternativets spidskandidat til kommunalvalget i København. ILLUSTRATION: Niko Grünfeld [foto: Tycho Gregers/Polfoto]

_______

Denne artikel er, som de andre indlæg i RÆSONs Kommentarserie, gratis. Fuld adgang til RÆSONs site kræver abonnement: Et årsabonnement (inklusiv 4 trykte magasiner sendt med posten og nye betalingsartikler hver uge) koster blot 250 kr., 200 for pensionister, 200 for studerende