RÆSONs Nyhedsbrev om det tyske valg: Spørgsmålet om EU

RÆSONs Nyhedsbrev om det tyske valg:
Spørgsmålet om EU

14.09.2017

.

Frem til den tyske valgdag 24. september udsender RÆSON som en særlig service et dagligt Nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder en række opdateringer foruden de mest interessante historier fra valgkampen, redigeret og skrevet af Lukas Lausen, der i en årrække har skrevet om Tyskland

Kære Læsere,

14. september: I går var dagen, hvor EU’s kommissionspræsident Jean-Claude Juncker holdt sin årlige ”state of the union”-tale i Europa-Parlamentet. Mens talen selvfølgelig vækker langt mindre opsigt end den amerikanske udgave, har særligt tre af Junckers forslag fået tysk opmærksomhed. Nemlig idéen om at sammenfatte præsidentposterne for hhv. Kommissionen og Det Europæiske Råd i én, at skabe en klarere finanspolitisk institution ved at sammenslå rollen som finanskommissær og chef for Eurogruppen, og planen om ganske snart at optage alle EU-medlemslandene i Euroen.

Særligt de af Junckers forslag, der skal styrke Euroen og EU’s finanspolitik, har skabt debat i Tyskland. Ganske forudsigeligt er venstre- og højrefløjen meget langt fra hinanden. På venstrefløjen reagerede særligt De Grønne og SPD’s kanslerkandidat Martin Schulz positivt på Junckers forslag. Mens der er enighed om, at man ikke må begå samme fejl som tidligere, når det kommer til at optage lande, der ikke er stærke nok økonomisk, i den fælles valuta, mener man grundlæggende hos både SPD og De Grønne, at Junckers tale viser, at EU er på vej ud af sit lange sorte hul.

På højrefløjen gik der derimod ikke mange minutter, før den bayerske finansminister, Markus Söder, fik skudt de fleste af Junckers idéer ned. ”Det er en fuldstændig absurd idé, at Bulgarien eller Rumænien skal blive medlemmer af Eurozonen lige nu. De to lande er langt fra parate til den slags, og allerede med Grækenland har vi set, hvor skidt det kan gå”.

 

Man mener grundlæggende hos både SPD og De Grønne, at Junckers tale viser, at EU er på vej ud af sit lange sorte hul
_______

 

Martin Schulz gjorde et ekstra nummer ud af at bakke Junckers idé om en form for ”Euro-finansminister” op. Ved at samle embedet som finanskommissær og formand for Eurogruppen mener Schulz, at man kan fokusere særligt på at stoppe ”skatte-dumping”, hvor medlemslandene underbyder hinanden på favorable skattevilkår for virksomheder.

Amerikanske tilstande
Som nævnt i gårsdagens nyhedsbrev er dette års valg særligt kendetegnet ved, at den egentlige kamp ikke handler om, hvem der kommer på førstepladsen. Nej, det handler om, hvilket parti der bliver tredjestørst. Meningsmålingerne er tætte – både FDP, Die Linke, De Grønne og AfD står til mellem 6 og 11 pct. af stemmerne.

Særligt Alternative für Deutschland er villige til at bruge alle kneb i valgkampen. Helt efter amerikansk forbillede spreder partiet på nettet rygter og misinformation om deres hovedmodstander Angela Merkel. I samarbejde med et amerikansk agentur, specialiseret i overspidsede kampagner og ”negative campaigning”, arbejder AfD målrettet på at overbevise utilfredse vælgere om, at Merkel er en landsforræder, der har svigtet sit embede, og at hun åbner Tyskland op for en invasion af muslimer.

Merkels kolde skulder
Martin Schulz bad – som nævnt i går – Angela Merkel om en ekstra TV-duel for at vise tyskerne, at der faktisk er forskel på de to partier. Som forventet afviste Merkel omgående idéen. Det blev Schulz på ægte valgkampmanér selvfølgelig meget overrasket over: ”Jeg er rystet over den arrogance, Angela Merkel reagerer med på vælgernes åbenlyse ønske. Hun løber fra en åben og klar debat om de emner, der betyder noget for tyskerne”. En meningsmåling fra i går viser, at 48 pct. af tyskerne ville stemme på Angela Merkel, mens 22 pct. ville vælge Martin Schulz, hvis man stemte på kansleren direkte, så jeg tror ikke ligefrem, at det vil få Merkel til at ryste i bukserne!

 

Martin Schulz: ”Jeg er rystet over den arrogance, Angela Merkel reagerer med på vælgernes åbenlyse ønske. Hun løber fra en åben og klar debat om de emner, der betyder noget for tyskerne”
_______

 

ILLUSTRATION: Jean-Claude Juncker, 13. september 2017 [foto: Jean Francois Badias/Polfoto]