Var skolereformen en fejl? RÆSONs Aftenkonference tirsdag 18/9 16.30-19 handlede om: Fremtidens skole

Var skolereformen en fejl? RÆSONs Aftenkonference tirsdag 18/9 16.30-19 handlede om: Fremtidens skole

29.06.2018

.

Er skolereformen ved at blive rullet tilbage – bid for bid, i by efter by? Vil der om 10 år være markant flere privatskoler end idag? Har politikerne de seneste måneder for alvor indledt et opgør med PISA, karakterræs og konkurrencestat – og er det overhovedet dem, der sætter retningen for uddannelsespolitikken? Hvad er “dannelse” – og hvem skal definere dét?

Der er mange spørgsmål, når det gælder fremtidens skole! Så tirsdag 18. september står RÆSON LIVE bag en aftenkonference, hvor vi samler hovedaktører og særligt indbudte oplægsholdere. Hør bl.a. undervisningsminister Merete Riisager, formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, formand for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup, formand for BUPL Elisa Bergmann, rektor for Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann og direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev.

TID+STED: Arrangementet finder sted fra 16.30-19 i Dagmarteatret, København

KONCEPT: Dette er den første “Aftenkonference” fra RÆSON, hvor vi hver gang tager et nyt stort tema op, som vi mener fortjener mere opmærksomhed i offentligheden. På scenen samler vi en række centrale aktører indenfor et bestemt felt, som udfordres af særligt indbudte oplægsholdere. Publikum har mulighed for at tage ordet i flere runder undervejs.

Bestil din billet her: 249 kr. / Pris for studerende og pensionister: 99 kr.