Niels Westy: Donald Trump er nationaløkonomisk analfabet, og det skader hele verdensøkonomien

Niels Westy: Donald Trump er nationaløkonomisk analfabet, og det skader hele verdensøkonomien

06.12.2019

.


Trump forstår grundlæggende ikke, hvordan en markedsøkonomi fungerer. Han ville dumpe enhver eksamen på gymnasialt niveau i sammenhængen mellem BNP og udenrigshandel. Kombinationen af afgrundsdyb uvidenhed og en nærmest sygelig tiltro til egne evner er et kæmpe problem – ikke kun for USA, men også for resten af verden.

Kommentar af Niels Westy

SELV HVIS MAN ERKENDER Donald Trumps erratiske natur og mange personlige fejl, har en række ellers sædvanligvis fornuftige og økonomisk oplyste mennesker, bl.a. erhvervsmanden Lars Seier, forsvaret hans økonomiske politik.

Det er heller ikke alt, der har været skidt. For eksempel har man gjort store fremskridt med at fjerne overflødig regulering, og der er gode elementer i den skattereform, man har gennemført (primært sænkningen af selskabsskatten, om end den manglende finansiering af den samlede reform er et stort problem). Den blev imidlertid kun mulig på grund af republikansk flertal i begge kamre. Et flertal, som desværre ikke har fulgt skattereformen op med en tilpasning på omkostningssiden, hvorfor ubalancen på de offentlige finanser fortsætter – og væksten i den offentlige gæld ligeså.

Men på ét område har Trump og hans nærmeste rådgivere vist sig for alvor at være noget nær nationaløkonomiske analfabeter, og det gælder forståelsen for konsekvenserne af den førte handelspolitik.

Problemet er, at Trump – i lighed med Bernie Sanders og resten af venstrefløjen – grundlæggende ikke forstår den internationale handels betydning for vækst og velstand – til skade for velstanden i både USA og verden omkring dem.

 

Problemet er, at Trump – i lighed med Bernie Sanders og resten af venstrefløjen – grundlæggende ikke forstår den internationale handels betydning for vækst og velstand – til skade for velstanden i både USA og verden omkring dem
_______

 

DEN GRUNDLÆGGENDE FEJLSLUTNING er, at Trump og hans rådgivere tror, at import er dårlig for landets vækst og velstand. Men lad os tage et kig på formlen for BNP. Den kan skrives således:

BNP = C + G + I + X – M
C er privat forbrug, G er offentligt forbrug, I er investering, X er eksport, og M er import.

Værditilvæksten et givet år er således lig med det offentlige og private forbrug plus investeringer plus eksport minus import. Fordi man trækker importen fra, tror Trump åbenbart, at denne er skadelig for værdiskabelsen. Men det er nonsens på et næsten uforståeligt basalt niveau. Jeg forstår godt, hvis man som læser tvivler på, at det virkelig kan passe. Men se så her, hvad Peter Navarro, en af Trumps nærmeste økonomiske rådgivere, skriver i “Scoring the Trump Economic Plan: Trade, Regulatory, & Energy Policy Impacts“: “When net exports are negative, that is, when a country runs a trade deficit by importing more than it exports, this subtracts from growth.”

Men givet at importen allerede indgår i forbruget og investeringerne én gang, er grunden til, at det trækkes fra altså, at hvis man ikke gjorde dette, ville værditilvæksten øges alene i kraft af, at man importerede mere. Import er jo i sagens natur produkter og serviceydelser fremstillet i andre dele af verden og er som sådan neutral i forhold til den indenlandske værdiskabelse. Men dette er ikke er det samme som, at import ikke har betydning for værdiskabelse og velstand. Det har det i kraft af, at man ved handel udnytter ressourcerne bedre, øger produktiviteten – og dermed vækst og velstand.

Når jeg og andre ved flere lejligheder har påpeget, at Trump og hans nærmeste rådgivere lider under en nærmest ufattelig mangel på forståelse for helt simple nationaløkonomiske sammenhænge, har et forsvar for Trumps handelspolitik været, at der er tale om forhandlingstaktik, og at Trump i realiteten er tilhænger af en fri international handel. Og sandt at sige kan man også sagtens pege på, at fx Kina på det groveste har udnyttet og brudt WTO-reglerne på flere områder. Trump selv lægger dog ikke trykket på ”fri”, men derimod ”fair” udenrigshandel. Altså fair set med amerikanske øjne, og så er der jo tale om elastik i metermål.

 

Trump tror, at omverdenen udnytter USA, fordi man fortsat har underskud på handelsbalancen. At underskuddet skyldes et indenlandsk opsparingsunderskud, forstår præsidenten tilsyneladende ikke
_______

 

TRUMP TROR, AT OMVERDENEN udnytter USA, fordi man fortsat har underskud på handelsbalancen. At underskuddet skyldes et indenlandsk opsparingsunderskud, forstår præsidenten tilsyneladende ikke. Der er ikke nødvendigvis noget galt med at have underskud på handelsbalancen – det kommer an på, hvordan det finansieres. Handelsbalanceunderskuddet har heller ingen betydning for nettobeskæftigelsen, hvilket er en udbredt misforståelse – også blandt en del fortalere for mere international handel. Det oplever vi ofte herhjemme, hvor der argumenteres for handelsaftaler med baggrund i, hvor mange arbejdspladser de skaber.

Seneste reaktion fra Trump har været at genindføre øgede restriktioner for import af stål og aluminium fra Brasilien og Argentina, fordi dollarens styrkelse i forhold til de to landes valutaer ”is not good for our farmers”, som han skriver i sit tweet.

Han er åbenbart af den opfattelse, at man kan styre valutakurserne, og at de to latinamerikanske lande mere eller mindre bevidst devaluerer deres valutaer i forhold til den amerikanske dollar. Sandheden er en helt anden. Især Argentina er ikke begejstret for faldet i pesos, som både øger byrden af den store udlandsgæld, man har opbygget, og samtidig øger inflationen, som med ca. 50 procent om året er blandt verdens højeste. Den brasilianske real har også længe været flydende.

Ingen af de to lande ønsker en lavere kurs i forhold til dollaren, men markedet siger, de skal ned. Og ikke mindst Argentina har for øvrigt brændt flere milliarder af udenlandsk valuta af i forsøget på at fastholde den argentinske pesos’ værdi i forhold til omverdenen.

ALT DETTE FORSTÅR Trump helt åbenlyst ikke. Og det gør han ikke, fordi han ikke forstår, hvordan en markedsøkonomi fungerer. Og det endda i en grad, der gør, at han ville dumpe enhver eksamen på gymnasialt niveau, hvis han kom op i sammenhængen mellem et lands BNP (værdiskabelse) og dets udenrigshandel.

Nu skal ovenstående bestemt ikke læses, som om man kun kan være en god præsident, hvis man har styr på de nationaløkonomiske sammenhænge. Men kombinationen af afgrundsdyb uvidenhed og en vel nærmest sygelig tiltro til egne evner er et kæmpe problem – ikke kun for USA, men også for resten af verden. ■

 

Alt dette forstår Trump helt åbenlyst ikke. Og det gør han ikke, fordi han ikke forstår, hvordan en markedsøkonomi fungerer
_______

 Niels Westy (f. 1960) er cand.polit. og skriver på punditokraterne.dk. Han har derudover tidligere været tilknyttet Dagbladet Børsen som udlandskommentator. ILLUSTRATION: USA’s præsident Trump forlader et pressemøde, 26. september 2019 ved Joint Base Andrews, Md. (Foto: Official White House Photo by Shealah Craighead)