Petar Socevic: DF er ved at gøre Danmark til en bananrepublik

Petar Socevic: DF er ved at gøre Danmark til en bananrepublik

06.11.2019

.


DF ønsker at pille ved det sidste og bedste værn som mennesker har mod diktaturer og de totalitære regimers lange arm, der ønsker at underminere vores frihed. Det hører ingen steder hjemme. Vi skal altid være et foregangsland på det menneskeretlige område.

Kommentar af Petar Socevic

DANSK FOLKEPARTI ønsker – i jagten på de evindelige udlændingestramninger – at melde Danmark ud af Europarådet og dermed de internationale konventioner, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det fremfører Martin Henriksen på vegne af partiet i Berlingske den 1. november. DF’s forslag er den største trussel mod vores retssikkerhed, der er fremsat siden den kolde krig.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev vedtaget i Europarådet og trådte i kraft i 1953. Konventionen indeholder bl.a. bestemmelser, der kodificerer forbud mod tortur og diskrimination, samtidig med at den sikrer retten til retfærdig rettergang og privat- og familieliv. Der er således tale om en konvention, der beskytter os imod en lang række overgreb mod vores menneskerettigheder. Konventionen, der er med til at sikre os disse rettigheder, ønsker Dansk Folkeparti nu at melde os ud af med henvisning til, at “danskerne ikke bør overlade den slags til udenlandske dommere.”

 

Hvad der om muligt er endnu mere ildevarslende, er Dansk Folkepartis idé om, at den lovgivende magt skal kunne vælge og vrage i forhold til de allermest basale frihedsrettigheder
_______

 

Henriksens argumentation tager udgangspunkt i, at retten til familieliv – som fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 – afskærer os muligheden for at indrette vores udlændingepolitik, som vi har lyst, fra dansk side. Fortrædeligheden, i henhold til Henriksens påstand, er, at der netop er tale om universelle rettigheder. Rettigheder, som tilfalder alle borgere, der bor i et land som har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Selv lande som Rusland, der gang på gang overskrider de internationale konventioner, har ratificeret EMRK. En vedtagelse af Dansk Folkepartis forslag ville sidestille os med noget, der ligner en bananrepublik.

Når det kommer til beskyttelsen af menneskerettigheder, er landene gået sammen om at danne organisationer og systemer som FN og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol netop fordi, at de enkelte lande kan overskride de enkelte bestemmelser. Det enhver regerings opgave at afstå fra at implementere lovgivning, som afskærer mennesket fra at kunne udøve sine rettigheder. Det er netop hele årsagen til, at samarbejdet om menneskerettigheder er overstatsligt.

BESTEMMELSEN, som Martin Henriksen henviser til – artikel 8 i EMRK – handler om beskyttelse af retten til familieliv. Henriksen mener, at man ikke kan udvise kriminelle asylansøgere, som følge af domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men beskyttelsen af retten til familieliv intet med kriminalitet at gøre. Bestemmelsen eksisterer for at sikre at familier kan blive boende i samme land. Det er derfor et pseudoargument, når DF’eren forsøger at kæde kriminalitet sammen med den beskyttelse af retssikkerheden som EMRK’s artikel 8 indebærer.

Hvad der om muligt er endnu mere ildevarslende, er Dansk Folkepartis syn på, hvordan den lovgivende magt skal kunne vælge og vrage i forhold til de allermest basale frihedsrettigheder. Martin Henriksen udtaler i samme artikel i Berlingske, at det står et hvilket som helst flertal frit for at indføre love, der er grundlovsstridige, da at “et nyt flertal lige så hurtigt ville kunne fjerne det”. Han pådutter det mærkatet “fleksibilitet”.

Men det bør ikke være op til et skiftende flertal at afgøre om menneskerettigheder skal afskaffes eller indføres. FN definerer menneskerettigheder som “inherent” – altså iboende – i alle mennesker og uddyber, at alle har krav på disse rettigheder uden diskrimination. Der er således tale om den sikkerhed, som borgerne altid skal have – uagtet hvilket flertal, der måtte have magten i Folketinget. Alene den tankevirksomhed, som Martin Henriksen præsenterer i forbindelse med sine antagelser, er så langt væk fra de principper, som vores retsstat er bygget på, at det er af afgørende betydning, at de skydes ned af samtlige andre partier til venstre for Dansk Folkeparti.

 

Skal vi virkelig være den første nation i den vestlige verden til at opsige en konvention på det menneskeretlige område?
_______

 

Henriksen anfægter også, at en udmeldelse af Europarådet ville blive mødt med “alvorlige indsigelser fra de øvrige medlemsstater og muligvis krav om udtræden af EU.” Til det er der at spørge om vi virkelig skal være den første nation i den vestlige verden til at opsige en konvention på det menneskeretlige område?

Ikke alene ville det være et ramaskrig af en anden verden at modsætte sig konkrete konventioner. Men hvad der vil ske derfra og så til at melde Danmark ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, findes der ikke en håndbog for. Konsekvenserne ville være uoverstigelige, og med al sandsynlighed betyde, at vi fra dansk side ville være nødsaget til at forlade EU, samtidigt med at vi som danske borgere ville miste den retssikkerhed, som EMRK har sikret os, og som siden 1992 har været inkorporeret i dansk ret.

ENDELIGT er det også foruroligende, at DF ønsker at pille ved det sidste og bedste værn som mennesker har mod diktaturer og de totalitære regimers lange arm, der ønsker at underminere vores frihed. Som den engelske samfundsfilosof John Locke understregede i sit værk To traktater om civil regering fra 1690: “Alle mennesker har naturlige rettigheder i form af liv, frihed og ejendom. Regeringen skal beskytte disse.” Det skal vi altid leve op til i Danmark, og vi bør, i modsætning til Dansk Folkepartis ønsker, være et foregangsland på det menneskeretlige område. ■

 

Vi bør, i modsætning til Dansk Folkepartis ønsker, være et foregangsland på det menneskeretlige område
_______

 Petar Socevic (f. 1992) er cand. jur. fra Københavns Universitet (2012 – 2017). I løbet af sin kandidat har Socevic uddannet sig med fokus på menneskerettigheder og juridisk kommunikation og retorik. Socevic har været folketingskandidat for Radikale Venstre siden 2018, og er 2. suppleant til Folketinget for partiet. ILLUSTRATION: Kristian Thulesen Dahl under debat hos Ældre Sagen den 6. februar 2019 (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)