RÆSON udvider og søger derfor: Skribenter, redaktører, interviewere, ordstyrere og podcastproducere/værter

RÆSON udvider og søger derfor: Skribenter, redaktører, interviewere, ordstyrere og podcastproducere/værter

21.12.2019

.

Du er fx: Freelancejournalist eller studerende (indenfor fx statskundskab, historie, økonomi, journalistik, sociologi, antropologi, jura), der overvejer en karriere i medierne.

RÆSON drives af et par fastansatte og et stort netværk, hvor medlemmerne bidrager i vidt forskelligt omfang (fra få timer/måneden til mange timer/ugen). Der lægges mange frivillige timer i magasinet, men de større arbejdsopgaver giver altid honorar. RÆSON modtager ingen støtte (det finansieres af abonnementsalg, arrangementer mm). Magasinet – der blev grundlagt i 2002 – er totalt uafhængigt. Mere om magasinet her

Send dit CV til: redaktionen@raeson.dk, att. ansv. chefredaktør Jakob Kromann