Eva Flyvholm: Hvorfor skal Danmark træne irakiske sikkerhedsstyrker, der slår fredelige demonstranter ihjel?

Eva Flyvholm: Hvorfor skal Danmark træne irakiske sikkerhedsstyrker, der slår fredelige demonstranter ihjel?

30.06.2020

.

Det er næsten 20 år siden, man gik i krig i Irak ud fra mantraet om, at ”nu skulle der ske nogle forandringer”, men jeg synes desværre ikke, vi har kunnet se, at de mange års krig har ført større positive forandringer med sig. Og nu skal vi træne irakiske sikkerhedsstyrker, som med overlæg har skudt imod og dræbt fredelige demonstranter.

RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionisterAf Eva Flyvholm, Medlem af Folketinget for Enhedslisten

I ly af corona-tiden og uden større opmærksomhed er det blevet besluttet, at Danmark skal lede NATO-operationen i Irak. Det er et meget stort skridt, hvor Danmark træder ind i et minefelt af aktører, der desværre ikke arbejder ud fra de værdier, som de burde. Endnu engang formår størstedelen af Folketinget dog at lukke øjnene for helt åbenlyse problemer, der burde få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste.

Drab på fredelige demonstranter
Først og fremmest er det dybt betænkeligt, at de irakiske sikkerhedsstyrker, der nu skal trænes af danske soldater, er involveret i voldsomme historier om menneskerettighedskrænkelser og angreb på demonstranter. Amnesty International og SITU Research har kunnet dokumentere, at de irakiske sikkerhedsstyrker med overlæg har skudt imod og dræbt fredelige demonstranter i bl.a. Baghdads gader i forbindelse med demonstrationerne i oktober 2019.

 

Endnu engang formår størstedelen af Folketinget dog at lukke øjnene for helt åbenlyse problemer, der burde få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste
_______

 

Hver gang Enhedslisten fremhæver den bekymring, er modsvaret, at man netop vil uddanne de irakiske sikkerhedsstyrker i menneskerettigheder. Men Danmark og andre lande har været til stede i Irak i næsten 20 år og har allerede trænet irakiske sikkerhedsstyrker i mange år. Det har ikke ændret på, at der stadig er massive menneskerettighedsproblemer med systematisk brug af tortur og etnisk undertrykkelse. Så det er dybt naivt at tro, at problemet bliver løst blot med et kursus i menneskerettigheder sideløbende med våbentræningen. Vi ser heldigvis også et oprør i den irakiske befolkning mod problemerne med bl.a. etnisk undertrykkelse. Og vi har set store demokratiske, folkelige og fredelige demonstrationer i Irak i løbet af det seneste års tid, især før corona-pandemien ramte, som er rigtig vigtige.

Det, som sikkerhedsstyrkerne har bidraget med i den sammenhæng, var, at de med vold og magt slog ned på de fredelige demonstranter, der udøvede deres demokratiske ret. Demonstranter blev arresteret, tævet og slået ihjel. Det kan umuligt være den slags, vi skal hjælpe med at uddanne folk til. Det risikerer at destabilisere landet yderligere, og så er Danmark medansvarlige for endnu mere politisk vold og uro i Irak.

Iranstøttede shiamilitser
Situationen i Irak er allerede ekstremt ustabil, og der er dybe spændinger overalt i samfundet. Mange mennesker lever med vold og krig tæt på sig, og den irakiske befolkning er dybt splittet – ikke mindst imellem forskellige befolkningsgrupper. Derfor mener jeg, det er nødvendigt at stille mere håndfaste krav om, at vi skal se reelle forandringer, før vi kan støtte militært. Vi kommer alt for nemt til at støtte de forkerte ting.

 

[D]et [er] dybt betænkeligt, at de irakiske sikkerhedsstyrker, der nu skal trænes af danske soldater, er involveret i voldsomme historier om menneskerettighedskrænkelser og angreb på demonstranter
_______

 

Det er velkendt, at der er tætte og dybt problematiske bånd imellem de irakiske sikkerhedsstyrker og Iran-støttede shiamilitser. De får stadig større betydning og er flere steder en helt integreret del af sikkerhedsstyrkerne. Shiamilitserne er kendt for voldsomme overgreb og henrettelser i Sunni-områder. Det fungerer tit sådan, at militserne får lov at lave de første og mest bestialske angreb på et område uden hensyntagen til civile. Derefter rykker de irakiske sikkerhedsstyrker ind og klarer resten. De irakiske sikkerhedsstyrker er inficerede af shiamilitserne og helt afhængige af dem. Der bliver dog ikke gjort det nødvendige hverken militært eller politisk for at rydde op. Det betyder, at shiamilitserne også kommer til at nyde godt af uddannelse gennem en danskledet operation. Det er totalt uholdbart, og det er lige præcis den type etnisk undertrykkelse og vold, der har lagt fundamentet for, at så vanvittig en terrororganisation som IS kunne få fodfæste og opbakning.

Vi er nødt til i stedet at fjerne vækstbetingelserne for terrororganisationer. Det er næsten 20 år siden, man gik i krig i Irak ud fra mantraet om, at ”nu skulle der ske nogle forandringer”, men jeg synes desværre ikke, vi har kunnet se, at de mange års krig har ført større positive forandringer med sig. Der er endnu ikke blevet taget hånd om at sikre de mest grundlæggende demokratiske rettigheder for de forskellige befolkningsgrupper. Vi er derfor nødt til at begynde at gøre tingene på en helt anden måde, og en danskledet NATO-indsats er desværre blot business as usual.

En totalt utilregnelig Trump
Sidst, men ikke mindst, er det et stort problem, at USA, Danmarks nærmeste allierede i NATO-indsatsen, under Donald Trumps ledelse har ageret fuldstændig utilregneligt i regionen.

Det er ikke mere end et halvt år siden, vi så USA likvidere en iransk general på irakisk jord, og denne fremfærd har været med til at skabe ekstremt store spændinger. Amerikanerne advarede os ikke engang i forvejen; det var bare noget, de gik ud og gjorde. Med store konsekvenser også for danske soldater, som frygtede at blive ramt i et gengældelsesangreb. Tilsvarende har Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, på forrykt vis fået lov at angribe kurderne i Nordsyrien, der ellers har været vores vigtigste allierede i kampen mod Islamisk Stat. Der er altså flere eksempler på, at vores såkaldte “allierede” USA optræder både farligt og kontraproduktivt.

 

Rent militært vil det bedste bidrag til kampen mod IS fortsat være at støtte kurdernes kamp, og hjælpe dem med at få retsforfulgt de mange IS-fanger, der lige nu sidder i store lejre
_______

 

Derfor vil jeg helt generelt opfordre til, at vi ikke følger en militær strategi med blind tillid til, at NATO klarer ærterne, men i stedet fokuserer på, hvordan vi kan bidrage med en mere fredelig og humanitær indsats, der kommer befolkningen til gode og være med til at bygge landet op.

En ny og humanitær retning
Vi bør først og fremmest støtte de mange fredelige og demokratiske kræfter lige nu, som gerne vil en politisk forandring i Irak. Hvordan vi kan støtte demonstranterne på bedste vis og sikre, at de faktisk får beskyttelse til at kunne fortsætte deres protester og være med til at drive den politiske forandring uden at risikere at blive slået ihjel eller sat i fængsel, må være udgangspunktet for os. Det er dét, som netop nu er afgørende for fremtidens Irak.

Rent militært vil det bedste bidrag til kampen mod IS fortsat være at støtte kurdernes kamp, og hjælpe dem med at få retsforfulgt de mange IS-fanger, der lige nu sidder i store lejre. Den opgave hænger kurderne i øjeblikket alene på, og det har store humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Vi har i det hele taget en stor forpligtelse til at bidrage til en mere fredelige udvikling i Irak, fordi landet har så dyster en forhistorie, som Danmark direkte har været involveret i, og fordi befolkningen allerede har lidt forfærdeligt meget. Der er ingen nem og forkromet løsning på situationen i Irak, men vi er nødt til at støtte de rigtige kræfter – de demokratiske folkelige protester, menneskerettighedsforkæmpere og de kurdiske styrker – hvis vi vil se reel forandring, sikkerhed og stabilitet. ■

 

Vi har i det hele taget en stor forpligtelse til at bidrage til en mere fredelige udvikling i Irak, fordi landet har så dyster en forhistorie, som Danmark direkte har været involveret i, og fordi befolkningen allerede har lidt forfærdeligt meget
_______

 

Eva Flyvholm (f. 1981) er medlem af Folketinget og udenrigs- og forsvarsordfører for Enhedslisten. ILLUSTRATION: Irakere i demonstration mod regimet, Bagdad, 6. december 2019 [foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP/Ritzau Scanpix]

Rettet af: Christine Roj-Larsen og Niels Bastian Vedsted Eggert samt chefredaktionen