Jonas Holm: Statsministerens ”åbningstale” skuffede fælt. Vi skal lukke samfundet mere op og have større åbenhed om strategien

Jonas Holm: Statsministerens ”åbningstale” skuffede fælt. Vi skal lukke samfundet mere op og have større åbenhed om strategien

07.04.2020

.

Børnene skal tilbage i skole, folk skal tilbage i arbejde, og butikker og restauranter skal have lov at åbne. Det skal selvfølgelig ske kontrolleret og gradvist, så smittespredningen forbliver under kontrol. Men åbningsstrategien skal være mere fleksibel.

RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionisterKommentar af Jonas Holm, formand for De Grønne

Alle, der følger med i de daglige kurver over antallet af corona-patienter, kan se, at situationen i Danmark længe har været under kontrol, og at vi endnu ligger langt under den fulde kapacitet i sundhedsvæsnet. Over 10.000 operationer er blevet udskudt, og samtidig bløder erhvervslivet, arbejdsløsheden er stigende, volden i hjemmet ligeså, mens de anbragte børn lider, fordi de ikke må få besøg, samværssager kan ikke blive afgjort. Derudover fosser pengene ud af statskassen.

Det er uden tvivl tid til at påbegynde en gradvis kontrolleret genåbning af samfundet, og derfor var det stærkt opmuntrende, at statsministeren i sidste uge annoncerede, at den gradvise åbning af Danmark kan begynde efter påske.

Statsministerens ”åbningstale” mandag aften endte dog som lidt af et antiklimaks. Regeringen synes alene at have fokus på de danske lønmodtagere, som er pressede af at passe børn, samtidig med de arbejder hjemme. Det er fint og helt oplagt at åbne daginstitutionerne, så forældre igen får mulighed for at få deres børn passet. Men hvor mange vil gøre brug af det, mens de selv går hjemme? Jeg havde gerne set et større fokus på erhvervslivet og de små erhvervsdrivende, ikke mindst de mange restauranter, som er nogle af dem, der er hårdest ramt af nedlukningen.

 

I det hele taget havde jeg håbet på en lidt mere fleksibel åbningsstrategi, hvor man fx skelnede mellem udendørs og indendørs servering, udendørs- og indendørsarrangementer, små og store butikker, frisørsaloner mv.
_______

 

I det hele taget havde jeg håbet på en lidt mere fleksibel åbningsstrategi, hvor man fx skelnede mellem udendørs og indendørs servering, udendørs- og indendørsarrangementer, små og store butikker, frisørsaloner mv. Og hele oplevelsesøkonomien. Hvorfor kan man fx ikke åbne de zoologiske haver og dyreparker med en fastsat max-kapacitet? Jeg havde håbet på en plan, der pegede længere frem, og som også omfattede de ældste elever fra starten fx med forskudt undervisning på reduceret tid. Ikke mindst 9. klasserne, som med fordel kunne genoptage undervisningen sammen med de ældste gymnasieelever. Naturligvis er der ikke plads til at afholde Roskildefestival i juni, men derfra til at aflyse alle store udendørsarrangementer frem til og med august uden at angive en grænse forekommer en smule forhastet på nuværende tidspunkt, da vi ikke har et eneste datapunkt for, hvor stor smittetrykket vil være efter en genåbning. Vi skal gå gradvist frem baseret på danske data, men uden at vi skal vente en måned efter hvert tiltag.

Jeg kender af gode grunde ikke sundhedsmyndighedernes interne tal og model, men de overvurderede smittespredningen i første bølge – og jeg kan frygte, at de igen er lidt for forsigtige, når de modellerer fem måneder frem i tiden på baggrund af udenlandske tal. Jeg skal ikke kloge mig på udviklingen, men blot opfordre til, at man melder mere klart ud, hvad strategien er, og hvilke mål man styrer efter – og lader data styre, hvor hurtigt man åbner samfundet igen. Timingen og rækkefølgen af de efterfølgende tiltag står lige nu meget uklart for offentligheden.

Regeringen har truffet beslutningen sammen med myndighederne i enerum uden at tage de øvrige partier med på råd. End ikke regeringens støttepartier synes at være blevet hørt. Det er beklageligt i et repræsentativt demokrati. Da regeringen lukkede landet ned, var tiden helt afgørende, og der var ikke tid til forhandling. Men der har været rigeligt tid til at involvere de øvrige partier, siden kurven knækkede for over en uge siden. Det er ultimativt regeringen, som træffer beslutningen, men det havde være klædeligt, hvis den havde lagt sine analyser mere åbent frem og involveret de øvrige partier i prioriteringen af de forskellige hensyn.

Målsætningen må være at åbne samfundet, uden at sundhedssystemet kollapser – altså svarende til den grønne kurve, som befolkningen har købt ind på. Vi er nødt til at indse, at vi ikke kan redde alle liv. Der er mange hensyn at tage, og antallet af patienter, der dør af COVID-19 i første bølge, er kun et af dem. Vi er også nødt til at tænke på antallet af patienter, som vil dø af COVID-19 på den anden side af sommeren, samt på sundhedsvæsnet mere generelle tilstand, befolkningens mentale sundhed, vores børns uddannelse, erhvervslivet og landets økonomi.

 

Vi skal finde en balance mellem de forskellige hensyn og en strategi, der på den ene side tillader flest muligt raske mennesker at gå på arbejde og i skole […], samtidig med at færrest muligt dør
_______

 

Vi skal finde en balance mellem de forskellige hensyn og en strategi, der på den ene side tillader flest muligt raske mennesker at gå på arbejde og i skole (også i de største klasser og på uddannelserne), samtidig med at færrest muligt dør. Det kræver, at vi hurtigt muligt tester for antistoffer for at undersøge, om folk har haft COVID-19, og at tester i det hele taget tester for virusset i et helt andet omfang, end vi gør i dag. De 15.000 daglige test, som regeringen har lovet, må være et absolut minimum. Vi burde ideelt set teste langt flere. Alle med symptomer skal testes, og alle, der arbejder i sundheds- og plejesektoren og andre kritiske funktioner, skal testes løbende, også selvom de ikke har symptomer. Vi skal naturligvis forsat holde afstand, undlade at give hånd, sikre god hoste- og håndhygiejne osv. og huske, at det i sig selv reducerer smittespredningen markant.

Ældre og svagelige må holde sig mest muligt hjemme. Udover at vi med de mange test kan opspore og isolere de smittede, får vi også en mere præcis måling af smittespredningen, så vi kan sikre, at den forbliver kontrolleret. Ved at smitten breder sig under kontrollerede forhold, sikrer vi en højere grad af immunitet og dermed en betydeligt mindre smittespredning i anden bølge, således at syge og udsatte grupper ikke vil være lige så udsatte, når den tid kommer.

Børnene skal tilbage i skole, folk skal tilbage i arbejde, og butikker og restauranter skal have lov at åbne. Det skal selvfølgelig ske kontrolleret og gradvist, så den stigning i smittespredningen, det naturligvis vil medføre, forbliver under kontrol. Der er ikke grund til at tillade diskoteker, barer og andre højrisiko aktiviteter at åbne foreløbig. Vi bør i stedet betale dem fuld kompensation for at holde lukket. Vi skal huske, at formålet ikke er at eliminere smitterisikoen, men at begrænse den markant, så vi sikrer en kontrolleret smittespredning blandt unge og raske, hvor dødeligheden er minimal, så vi undgår at skulle lukke samfundet ned en gang til. ■

 

Vi skal huske, at formålet ikke er at eliminere smitterisikoen, men at begrænse den markant, så vi sikrer en kontrolleret smittespredning blandt unge og raske
_______

 RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionister

Jonas Holm (f. 1973) er cand.polit. og formand for De Grønne, Danmarks Grønne Liberale Parti. ILLUSTRATION: Pressefoto.