Mogens Lykketoft om Bidens udenrigspolitik: Efter fire år med Donald Trumps ødelæggelser vil vi opleve en genopbygning af det internationale samarbejde

Mogens Lykketoft om Bidens udenrigspolitik: Efter fire år med Donald Trumps ødelæggelser vil vi opleve en genopbygning af det internationale samarbejde

09.11.2020

.



USA har brug for stærke alliancer og et klogt diplomati for at standse gamle og forebygge nye konflikter. Det er, hvad Biden vil levere: I Yemen, i NATO, i WTO, i Arktis, i Iran og med Paris-aftalen. For en lille allieret som Danmark er hele serien af nye toner fra den kommende præsident positive. De gør det let igen at opleve et interesse- og værdifællesskab med USA, som var vanskeligt at få øje på under Donald Trump.

Af Mogens Lykketoft, tidligere udenrigsminister og formand for FN’s Generalforsamling

DEMOKRATERNES CHANCE for at vinde også de kommende valg beror på, om de ender med at få kontrol over Senatet og gennemføre påtrængende reformer af sundhedssystemet, arbejdsmarkedet, infrastrukturen, retsvæsnet og valgordningen.

Uden eget flertal kan man ikke bryde Republikanernes visnepolitik, der har blokeret fremskridt på vitale områder i det meste af det seneste kvarte århundrede. Med eget flertal kan man muligvis bryde fronten ned og skaffe brede flertal om en reformpolitik.

Derfor er det afgørende for præsident Bidens succes i amerikansk indenrigspolitik, hvordan omvalgene om to senatorer fra Georgia den 5. januar 2021 vil falde ud.

 

Mange kommentatorer mener, at Biden vil være nødt til at opretholde en stor del af Trumps ’America First’-politik, og at forandringen derfor ikke bliver så stor, som det lød til under valgkampagnen. Det er, tror jeg, helt forkert
_______

 

MODSAT INDENRIGSPOLITIKKEN får den nyvalgte præsident med sikkerhed afgørende indflydelse på udenrigspolitikken og dermed på hele den globale udvikling om klimaindsats, handels- og alliancepolitik og aftaler om våbenbegrænsning.

Mange kommentatorer mener, at Biden vil være nødt til at opretholde en stor del af Trumps ’America First’-politik, og at forandringen derfor ikke bliver så stor, som det lød til under valgkampagnen. Det er, tror jeg, helt forkert: Vi vil opleve en genopbygning af internationalt samarbejde efter fire år med Donald Trumps ødelæggelser.

Trump er en nulsumsspiller, der grundlæggende mener, at USA kun kan vinde, når andre taber. Biden forstår derimod med sin lange erfaring, at internationalt samarbejde er et plussumsspil. Derfor ved han, at det er i USA’s egen interesse at (gen)skabe en global retsorden, som forpligter både store og små magter.

 

Med Kina i høj fart på vej til at blive verdens anden supermagt er der endnu mindre mulighed for, at USA på egen hånd kan styre den internationale udvikling
_______

 

PRÆSIDENT OBAMA erkendte – sammen med sin vicepræsident Joe Biden – at USA, selv om landet alene har halvdelen af verdens militærbudget, er ude af stand til at vinde lokale krige og skabe stabilitet. Det var læren hele vejen fra Vietnam over Afghanistan til Irak.

Og med Kina i høj fart på vej til at blive verdens anden supermagt er der endnu mindre mulighed for, at USA på egen hånd kan styre den internationale udvikling. Både USA og Europa er blevet tæt forbundet gennem samhandel og investeringer med Kina. Trumps handelskrig med Kina har ingen vindere, kun tab af jobs og økonomisk udvikling kloden rundt.

 

USA vil insistere på at få afsluttet den saudisk-ledede krig i Yemen, der er verdens største humanitære katastrofe
_______

 

I dette århundrede vil der være to supermagter i verden – USA og Kina. Det er afgørende, at de ledes af nogen, der forstår, at de har flere fælles interesser i fred, klima, handel og udvikling, end de har interessemodsætninger.

Der er rigtig meget, vi i Vesten kan ønske os anderledes i Kina – alt fra respekt for fælles regler om samhandel til stop for undertrykkelse af mindretal. Men intet enkelt land – heller ikke USA – kan tvinge Kina en anden vej. Den eneste mulighed for fremskridt er, at der bygges alliancer af fælles holdning til Kina mellem USA, Europa og Kinas naboer.

Et eksempel på denne strategi er Obamas forsøg på at skabe en stor frihandelsaftale på tværs af Stillehavet mellem Amerika og Kinas østlige og sydlige naboer. Var det lykkedes, havde omverdenen stået stærkt rustet til at håndhæve fælles regler for handel og investering over for Kina. Men projektet blev desværre skudt ned af Trump, hvorefter de asiatiske lande blev henvist til i stedet ensidigt at orientere sig mod Kina. Man kan håbe, at Obamas projekt nu får nyt liv.

 

Vi vil opleve at USA genindtræder i aftalen om det iranske atomprogram og konstruktivt bidrager til at nyformulere de aftaler om våbenbegrænsning, som Trump har ladet udløbe
_______

 

HVIS VI UNDGÅR atomkrigens totale ødelæggelser, er de største eksistentielle trusler mod civilisationen i vores børns og børnebørns tid klimaforandring og miljøødelæggelse. Disse udfordringer kender ikke til nationale grænser og kan kun overkommes i et stærkere internationalt samarbejde. Erfaringen fra Paris-aftalen i 2015 er, at samspil mellem de to største magter – USA og Kina – er aldeles afgørende for en succesfuld klimaindsats.

USA har brug for stærke alliancer og et klogt diplomati for at standse gamle og forebygge nye konflikter, afværge eksistentielle trusler og derved varetage også USA’s nationale interesser.

Det er, hvad Biden vil levere.

Vi vil opleve at USA genindtræder i aftalen om det iranske atomprogram og konstruktivt bidrager til at nyformulere de aftaler om våbenbegrænsning, som Trump har ladet udløbe. Trumps ubeherskede salg af våben til det farlige kronprins-diktatur i Saudi-Arabien vil blive bremset, og USA vil insistere på at få afsluttet den saudisk-ledede krig i Yemen, der er verdens største humanitære katastrofe.

USA vil genindtræde i klimaaftalen fra Paris. Det er den sidste, bedste chance for at nå de store mål om reduktion af CO2-udslippet, inden der sker uoprettelig stigning i temperaturen på kloden.

USA vil bidrage til at få verdenshandelsorganisationen, WTO, til at fungere igen, og vil blive en konstruktiv spiller i FN – bl.a. ved at genindtræde i verdenssundhedsorganisationen, WHO, som et afgørende bidrag til den globale indsats mod corona-pandemien.

 

USA vil atter blive en pålidelig NATO-allieret, der fortsat stiller krav til os andre, men aldrig truer med at svigte sikkerhedsgaranterne til sine allierede, fordi den kollektive er sikkerhed lige så meget i USA’s interesse, som den er i vores interesse
_______

 

USA vil atter blive en pålidelig NATO-allieret, der fortsat stiller krav til os andre, men aldrig truer med at svigte sikkerhedsgaranterne til sine allierede, fordi den kollektive er sikkerhed lige så meget i USA’s interesse, som den er i vores interesse.

Vi vil – også fra en ny Biden-administration – opleve USA’s interesse for større tilstedeværelse i de nordatlantiske dele af Rigsfællesskabet, men det vil være respektfuldt og antiimperialistisk. Der kommer ikke nye ”tilbud” om at købe Grønland. Men USA’s militære tilstedeværelse i Grønland godkendte vi allerede i 1951 betingelsesløst og tidsubegrænset i forståelsen af, at vi aldrig alene kan forsvare denne del af riget.

For en lille allieret som Danmark er hele serien af nye toner fra den kommende præsident Biden positive.

De gør det let igen at opleve et interesse- og værdifællesskab med Amerikas Forenede Stater, som var vanskeligt at få øje på under Donald Trump. ■

 

Vi vil – også fra en ny Biden-administration – opleve USA’s interesse for større tilstedeværelse i de nordatlantiske dele af Rigsfællesskabet, men det vil være respektfuldt og antiimperialistisk
_______

 




Mogens Lykketoft (f. 1946) er fhv. finansminister, udenrigsminister, partiformand for Socialdemokratiet (2003-2005), formand for Folketinget (2011-2015) og formand for FN’s Generalforsamling (2015-2016). ILLUTSTRATION: Pressebillede [Foto: Folketinget/Presse].