RÆSON søger: Redaktører, interviewere, ordstyrere og podcastproducere/værter

RÆSON søger: Redaktører, interviewere, ordstyrere og podcastproducere/værter

05.07.2020

.

Du er fx: Freelancejournalist eller studerende (indenfor fx statskundskab, historie, økonomi, journalistik, sociologi, antropologi, jura), der overvejer en karriere i medierne.

RÆSON drives af et par fastansatte og et stort netværk, hvor medlemmerne bidrager i vidt forskelligt omfang (fra få timer/måneden til mange timer/ugen). Store arbejdsopgaver giver honorar, men derudover lægges der mange frivillige timer i magasinet. RÆSON modtager ingen støtte men finansieres af abonnementsalg, arrangementer mm. Magasinet – der blev grundlagt i 2002 – er totalt uafhængigt. Mere på: https://www.raeson.dk/r/

Send dit CV til: redaktionen@raeson.dk (att. chefredaktør Jeppe Grand)