Uffe Gardel følger udviklingen #1: Corona-paradigmet – landene går i samme retning, om end i forskelligt tempo

Uffe Gardel følger udviklingen #1: Corona-paradigmet – landene går i samme retning, om end i forskelligt tempo

18.03.2020

.

I Europa synes landene at slå ind på en parallel kurs i coronabekæmpelsen.

RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionisterAf Uffe Gardel

Efter en eftermiddag fyldt med rygter på de sociale medier om, at nu – nu! – kommer udgangsforbuddet, meldte statsminister Mette Frederiksen (S) på aftenens pressemøde ud med en blød stramning. Stilen er skrap, midlerne forsigtige, og Danmark går ikke forrest i Europa. Vi gjorde det med grænselukningen; ellers ikke. Verdens lande har angrebet coronaepidemien ret forskelligt; forskellige paradigmer synes at vokse frem. Men de seneste døgn er de flere steder i Europa ved at vokse sammen til ét paradigme; landene går i samme retning – om end i forskelligt tempo. Enigheden, som udkrystalliserer sig, kan man kalde den italienske model; det er den, de fleste lande kopierer nu. Tirsdag aften sluttede Belgien sig til: Alt lukkes ned, og folk skal blive hjemme.

Men lad os tage en overflyvning med nogle – få, udvalgte – eksempler på, hvad man gør derude. Jeg rangordner helt subjektivt fra skrap til slap og nævner samtidig dødstallet; det er det eneste solide tal, vi har at holde os til (da mørketallet, antallet af ikke-testede smittede, er så enormt):

KINA
– Hård nedlukning af alt, afspærring af hele byer, aggressiv opsporing af smittede med temperaturcheck, tvangsinternering.
– 2,3 døde pr. mio. indbyggere

SYDKOREA
– Massiv test og smitteopsporing – myndighederne holder øje med mobiltelefoner, indrejsendes rejsemønstre og overvågningskameraer. Karantæne af smittede; det overvåges med en smartphoneapp, at de bliver i hjemmet. Dette er blød og rent digital repression, og man kan diskutere, om ikke Sydkorea hører til længere nede på listen, blandt de slappe. Men Sydkorea er meget anderledes i sin tilgang end Europa.
– 1,6 døde pr. mio. indbyggere

 

Alt [i Italien] er lukket, undtagen fødevarebutikker, tobakskiosker og benzinstationer. Der er forbud mod enhver sammenstimlen på gade og vej – og de fleste byer har lukket deres parker, så folk ikke går derhen og nyder det gode vejr
_______

 

ITALIEN
– Nedlukning af alt offentligt liv – skoler, butikker, restauranter, fitnesscentre, museer osv. Alt er lukket, undtagen fødevarebutikker, tobakskiosker og benzinstationer. Der er forbud mod enhver sammenstimlen på gade og vej – og de fleste byer har lukket deres parker, så folk ikke går derhen og nyder det gode vejr. Forbud mod trafik over kommunegrænser uden god grund (arbejde, typisk) og myndighederne deler mange bøder ud. Men e statistik over mobiltelefonernes trafik viste tirsdag, at trafikken i Lombardiet stadig er 40 procent af, hvad den var før epidemien, og det er for højt, siger regionsmyndighederne. Naboregionen Veneto har allerede truet med et regulært udgangsforbud, hvis ikke folk holder sig hjemme. Der er karantænepligt for smittede og mistænkt smittede.
– 41,3 døde pr. mio. indbyggere

SPANIEN
– Her har man kopieret Italien, dog uden forbuddet mod at krydse kommunegrænser uden grund; til gengæld forbyder man simpelthen folk at forlade deres hjem uden god grund (altså det udgangsforbud, Italien kun truer med). Man må tage på arbejde, gå i fødevarebutikker – og lufte sin hund; ellers må man ikke gå ud. Grænserne er lukket. Øgruppen Balearerne – med Mallorca som største ø – har lukket helt for både fly- og skibstrafik. Man har spærret sig selv inde.
– 10,9 døde pr. mio. indbyggere

FRANKRIG
– Her har man gjort ganske som i Spanien, det vil sige nedlukning af næsten alt socialt liv samt et ”udgangsforbud”. Stramningen kom, efter at blødere regler blev overtrådt af folk; præsident Macron skældte faktisk ud, da han på tv bekendtgjorde det nye regime.
– 2,3 døde pr. mio. indbyggere

DANMARK
– Danmark lukkede tirsdag ned for det samme som Italien, Spanien og Frankrig, altså reelt alt undtagen fødevarebutikker og apoteker. Danmark har opgivet karantæne/isolation som tvangsmiddel; man nøjes med at anbefale folk at blive i hjemmet, hvis de er smittede, og man følger ikke op på, om de gør det. Til gengæld har Danmark lukket sine grænser – et skridt, som er blevet kopieret af Polen, Tyskland og Rusland.
– 0,7 døde pr. mio. indbyggere

 

Der er dog [i Tyskland] en enkelt undtagelse fra det, man kan kalde den italienske kurs: Restauranter må gerne holde åbent, bare der er god plads mellem bordene. Grænserne er lukket. En af grundene til grænselukningen er angiveligt hamstring fra nabolandene
_______

 

TYSKLAND
– Tyskland har været svær at få hold på, fordi epidemipolitikken formelt ligger i forbundslandene, og de har set ret forskelligt på faren. Mens man begyndte at lukke skoler i Nordrhein-Westfalen, syntes Berlins bystyre ikke, at der var noget problem i at holde udendørskoncerter og sportskampe med mere end 1.000 deltagere. Nu er der indgået en aftale mellem forbundsregeringen og samtlige forbundslande; ifølge den lukkes det meste sociale liv ned, inklusive værtshuse. Der er dog en enkelt undtagelse fra det, man kan kalde den italienske kurs: Restauranter må gerne holde åbent, bare der er god plads mellem bordene. Grænserne er lukket. En af grundene til grænselukningen er angiveligt hamstring fra nabolandene.
– 0,3 døde pr. mio. indbyggere

STORBRITANNIEN
– Meget begrænsede tiltag. Premier League-fodboldkampene er blevet aflyst, og myndighederne har hidtil satset på, hvad der kunne kaldes epidemipolitikkens svar på laissez-faire: Man vil beskytte de mest udsatte – ældre og kronisk syge – og ellers lade epidemien skylle hen over landet og satse på, at der opstår ”flokimmunitet”, hvilekt vil sige, at tilstrækkeligt mange mennesker efterhånden bliver immune, så epidemien går i stå. En lidt dristig satsning al den stund, at ingen ved, hvor længe og hvor omfattende immuniteten varer, og Covid-19’s fætter, forkølelse, er som bekendt ikke noget, man får megen immunitet mod. En ny rapport fra Imperial College advarer imidlertid om, at strategien kan koste en kvart million menneskeliv. Det er jo alligevel en del, også for en konservativ regering, og kursændring er i vente. Dermed bliver det heller ikke afgjort, hvad effekten af en laissez-faire-strategi i grunden ville være.
– 0,8 døde pr. mio. indbyggere

SVERIGE
– Efter at Storbritannien er ved at rette ind, fremtræder Sverige som Europas sidste særtilfælde: Der er ingen generel nedlukning af det sociale liv, dog er der forbud mod forsamlinger over 500. Man opfordrer til hjemmearbejde og opfordrer folk til at blive hjemme fra arbejde, hvis de føler sig syge, ellers intet. Sverige har heller ikke lukket sine grænser.
– 0,7 døde pr. mio. indbyggere ■

 

Efter at Storbritannien er ved at rette ind, fremtræder Sverige som Europas sidste særtilfælde: Der er ingen generel nedlukning af det sociale liv
_______

 RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionisterUffe Gardel (f. 1960) er journalist, oversætter og kommunikationsrådgiver, cand.merc. i finansiering. ILLUSTRATION: Premierminister Johnson under pressekonference, 16. marts 2020 [foto: Officielt pressefoto fra Number 10]