Anders Bondo: Regeringen og FH undervurderer groft dimittendsatsens betydning for den danske flexicurity-model

Anders Bondo: Regeringen og FH undervurderer groft dimittendsatsens betydning for den danske flexicurity-model

15.09.2021

.

Sidder nogen tilbage med den tro, at forringelsen af dimittendsatsen blot vil ramme nogle få forkælede akademikere, der ikke gider tage et job i Netto, tager de grueligt fejl. Forslaget vil have betydning for en meget stor del af de kommende lønmodtagere og det samlede a-kassesystem. Derfor er FH’s stiltiende accept af forslaget også helt uforståelig.Kommentar af Anders Bondo Christensen, lærer og tidligere formand for Danmarks Lærerforening

VÆRDIEN AF dagpengene skal genoprettes. Det har i flere år været et højt prioriteret indsatsområde for FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, og det er med god grund.

Gennem en årrække er værdien af dagpengene nemlig blevet voldsomt reduceret sammenlignet med pris- og lønudviklingen, og samtidig har såkaldte politiske reformer forkortet dagpengeperioden og gjort det vanskeligere at optjene ret til dagpenge.

Det har betydet konkrete forringelser for en række lønmodtagere, der i kortere eller længere tid har været ramt af ledighed. Og samtidig har det haft den konsekvens, at stadig flere lønmodtagere stiller spørgsmålstegn ved, om de overhovedet skal melde sig i en a-kasse. Det opfattede FH med god grund som en trussel mod hele vores a-kassemodel, der er en af de helt afgørende grundpiller i vores højt berømmede flexicurity-model. Derfor råbte et samlet FH også vagt i gevær: Værdien af dagpengene skal genoprettes!

 

[Forringelsen af dimittendsatsen] vil uden tvivl være en veritabel bombe under opbakningen til dagpengesystemet fra en stor del af de kommende lønmodtagere
_______

 

Men: Regeringens nye udspil ”Danmark kan mere 1” vil medføre en voldsom forringelse af dagpengesatsen for nyuddannede. Satsen nedsættes fra 13.815 kr. til 9.500 kr. Dimittendsatsen udgør allerede i dag kun ca. 70 pct. af den almindelige dagpengesats, og nu foreslår regeringen altså, at den yderligere skal reduceres med næsen en tredjedel. Det vil uden tvivl være en veritabel bombe under opbakningen til dagpengesystemet fra en stor del af de kommende lønmodtagere. Og det er dermed en bombe under vores a-kassesystem og den danske flexicurity-model.

FH har med meget god grund krævet en genopretning af dagpengesatserne, men desto mere uforståelig er FH’s larmende tavshed – eller måske rettere stiltiende accept – af forslaget om massiv forringelse af den laveste af de nuværende dagpengesatser derfor også.

Sidder nogen tilbage med den tro, at det blot vil ramme nogle få forkælede og dovne akademikere, der ikke gider tage et job i Netto, tager de grueligt fejl. Forslaget vil have betydning for en meget stor del af de kommende lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.

 

Fjerner vi incitamentet til at melde sig i en a-kasse, underminerer vi det økonomiske fundament under a-kassesystemet
_______

 

Grupper som pædagoger, sygeplejersker, læger og lærere med meget lav ledighed leverer år efter år et meget betydeligt positivt nettobidrag til a-kassesystemet. Fjerner vi incitamentet for disse og andre tilsvarende faggrupper til at melde sig i en a-kasse, underminerer vi det økonomiske fundament under a-kassesystemet.

Det kan på ingen måde opvejes at den yderst begrænsede effekt på beskæftigelsen, som finansministeriet selv har beregnet sig frem til. Derfor skal forslaget om forringelser af dimittendsatsen pilles ud af regeringens forslag: Det er i alle lønmodtageres interesse, det er i alle fagforeningers interesse, og det er i høj grad i FH’s interesse.

Derfor håber og forventer jeg, at FH klart markerer afstand til den del af regeringens udspil – alt andet vil være at skyde sig selv i foden. ■

 

Forslaget om forringelser af dimittendsatsen skal pilles ud af regeringens forslag: Det er i alle lønmodtageres interesse, det er i alle fagforeningers interesse, og det er i høj grad i FH’s interesse
_______

 Anders Bondo Christensen (f. 1959) er lærer, fagjournaliststuderende, og fra 2002 til 2020 var han formand for Danmarks Lærerforening. ILLUSTRATION: Pressebillede [Foto: Kristian Brasen]