Anders Fogh: Nu bliver det fordelagtigt at være på dagpenge – mens de erhvervsdrivende ikke kan betale for at få ansatte

Anders Fogh: Nu bliver det fordelagtigt at være på dagpenge – mens de erhvervsdrivende ikke kan betale for at få ansatte

15.06.2021

.

Regeringen er kommet med et forslag om at sætte dagpengesatsen op, omkring 20 pct. over den maksimale dagpengesats. Det er ikke, hvad erhvervslivet har brug for efter coronakrisen, for det vil ikke forbedre erhvervslivet og væksten i Danmark, men det vil derimod gøre, at det private erhvervsliv ikke har råd til at betale sine ansatte.Kommentar af Anders Fogh, CEO og grundlægger af Startup Central

CORONAKRISEN HAR HÆRGET vores samfund det sidste år, og nogle virksomheder har været lukket længere tid, end de har været åbne. Nogle virksomheder har brugt alle deres private og erhvervsmæssige midler, og andre venter stadig på hjælpepakker.

 

Det bliver umuligt at skalere deres virksomhed, fordi der simpelthen ikke er råd til at ansætte folk, da de forventer at skulle have en konkurrencedygtig løn
_______

 

Regeringen er kommet med et forslag om at sætte dagpengesatsen op, omkring 20 pct. over den maksimale dagpengesats. Dette vil ikke forbedre erhvervslivet og væksten i Danmark, men det vil derimod gøre, at det private erhvervsliv ikke har råd til at betale sine ansatte. For ansatte forventer en løn, der kan matche dagpengesatsen.

Derfor er det ganske enkelt at skide på alle selvstændige at foreslå, at vi skal hæve offentlige ydelser, som faktisk burde gøre det attraktivt at tage et arbejde hos en lille eller mellemstor virksomhed i det ganske danske land. En ydelse, som de skattebetalende borgere skal betale regningen for., heriblandt er også de erhvervsdrivende. Det vil sige, at de erhvervsdrivende får endnu en udfordring: Det bliver umuligt at skalere deres virksomhed, fordi der simpelthen ikke er råd til at ansætte folk, da de forventer at skulle have en konkurrencedygtig løn. Det betyder at når offentlige ydelser hæves, skal det private marked også følge med. Derfor hæves lønniveauet på arbejdsmarkedet også, simpelthen for at være konkurrencedygtigt.

Man har knap fået gang i hele erhvervslivet, før man smider pengene om sig. Jeg arbejder for, at vi kan få flere iværksættere, flere, som vil løfte Danmark igennem den potentielle krise, vi kigger imod, men det virker politikerne ligeglade med. Med forslaget om hævede ydelser tager vi modet fra de selvstændige, eftersom de ikke har råd til at betale en medarbejder så stor en løn, når alle regninger også skal betales. Får en på dagpenge lige så meget eller mere end en ansat, så vil de fleste forblive på dagpenge.

 

Der er mange virksomheder, som har kæmpet for at holde fast i sine medarbejdere, og nogle har måtte fyre. De selvstændige er pressede nok, og nu skal de også presses på deres rammer for at få arbejdskraft
_______

 

Hvor skal pengene komme fra?
Chokerede iværksætter har ringet ind på vores hotline, vores hovednummer i Startup Central som altid er åben for alle iværksættere, som søger hjælp til deres iværksætteri og spurgt, hvorfor dette sker? Der er mange virksomheder, som har kæmpet for at holde fast i sine medarbejdere, og nogle har måtte fyre. De selvstændige er pressede nok, og nu skal de også presses på deres rammer for at få arbejdskraft.

Det ender jo med, at de kun kan ansætte ungarbejdere eller unge i studiejob, da de ikke har lige så store krav. Men denne løsning er ikke optimal, da de selvstændige ofte skal bruge fuldtidsansatte og folk med erfaring og evt. bestemte kompetencer, som kun kan erhververs ved flere års erfaring eller en længere uddannelse.

Hvor kommer pengene fra? Hvor skal jeg som selvstændig finde pengene henne til at kunne betale en konkurrencedygtig løn til mine medarbejdere, når dagpengesatsen er så høj ? Ærligt talt ved jeg det ikke. Erhvervslivet er jo ikke tilbage til de normale tilstande, selvom april og maj måske har været ekstraordinær gode måneder. Men selv en god måned redder ikke et år med svingende eller nærmest nul omsætning.

Et andet spørgsmål kunne lyde, hvorfor skulle en ledig tage imod et arbejde, hvis de ikke kan betales mærkbart mere end den dagpengesats, de nu måtte modtage? Mange på dagpenge vil måske føle, at det er at tage deres arbejdskraft for givet, at de ikke bliver værdsat nok for det arbejde, de laver, eller at deres løn i hvert fald ikke afspejles i deres arbejdsindsats. For hvis du kan sidde derhjemme og se fjernsyn hele dagen, gå sent i seng og stå sent op, mens der ikke er nogen forpligtelser eller nogen, man skal stå til ansvar for og man samtidig får mere i indtægt, end hvis du var på arbejde 37 timer om ugen og knokler røven ud af bukserne. Så ville de fleste nok vælge sofaen.

Jeg har fuld respekt for, at det ikke er sjovt at være arbejdsløs. Jeg har da også selv prøvet det. Jeg mener blot, ingen må blive for fin til at tage et job på et lager eller bag kassen i et supermarked, for det har altid været lettere at få et job, når man har et job. Og så ser det også bedre ud på CV’et, at man har været i arbejde og fået erfaring.

Det handler ikke så meget om, at folk ikke vil arbejde, for det vil folk gerne. Det handler måske mere om, at folk forventer, at deres arbejde bliver værdsat, og det skal afspejles i deres løn. Og selvfølgelig skal de ansattes arbejde værdsættes og afspejles i deres løn. Men det nytter ikke noget, hvis de erhvervsdrivende ikke kan betale arbejdslønnen, og hvis de ikke kan det, så er der ingen som bliver ansat. Det er en ond cirkel.

Lad os få gang i iværksætter-Danmark
Vi skal have flere danskerne til at starte en virksomhed. Vi skal have flere til at innovere, for det er det, vi er så gode til i dag. Danmark er et nemt land at blive iværksætter i, men det, som er svært, er at forblive iværksætter. Her bliver vilkårene mere og mere stramme. Det må vi lave om på og skabe bedre vilkår for de selvstændige. En stigning på dagpengesatser eller lignede vil være med til at sætte Danmark bag vores nabolande, og virksomheder vil flygte til udlandet, som følge af denne ”løn”, man pludselig kan få, ved at gå ledig i Danmark. Det er en ”løn”, som de skal matche for deres ansatte. Det er derfor, vi skal passe på ikke at gøre det attraktivt at være på dagpenge.

 

Nu må det stoppe. Mange selvstændige venter stadig på deres hjælpepakker, og hjælpepakkerne har knap og nap dækket udgiverne, som de selvstændige har haft i nedlukningen
_______

 

Det er hårdt for iværksætterne under coronakrisen, og nu er der måske flere udgifter på vej. Ikke nok med at der er tale om at hæve dagpengesatsen, florerer der også rygter om, at regningen for hjælpepakker og lønkompensationer skal betales af de erhvervsdrivende. Nu må det stoppe. Mange selvstændige venter stadig på deres hjælpepakker, og hjælpepakkerne har knap og nap dækket udgiverne, som de selvstændige har haft i nedlukningen. Dertil kommer lønkompensationerne, hvor 80 pct. af lønnen har været dækket, og resten har været betalt fra de selvstændiges egen lomme.

Iværksætterne og de selvstændige er dem, som holder hånden under væksten i Danmark. Hvis det velfærdssamfund, vi lever i og er kendt for ude i verden, som vi kun kan være stolte af, ikke skulle hjælpe erhvervslivet, når det har allermest brug for det, så ved jeg ikke, hvornår det skulle. Vi skal værne om vores lille iværksætterland og gøre det til et endnu større og anerkendt iværksætterland, for vi har både ressourcerne og muligheden for det.

Coronakrisen har været hård ved os alle, men iværksætterne er særligt ramte. Samtidig har de været fleksible og kreative, for at få det hele til at hænge sammen. Alle regler og restriktioner har de forsøgt på bedste vis at leve op til, også selvom de skulle gå på kompromis med deres egen indtægt og kundeservice. De har sågar ageret corona-politi overfor deres kunder. En oplevelse, som flere af vores medlemmer har ytret, at de ikke var glade for. Iværksætterne har skulle stå model til meget; regler og restriktioner er blevet trukket ned over deres branche af folk, og politikerne, som ikke har erfaringen inden for branchen og dermed ikke har den nødvendige viden til at sætte rammerne for branchen. De har følt sig overset og er ikke blevet taget i betragtning eller blevet hørt, selvom de har den bedste erfaring på området og dermed ville have været i stand til at kunne give realistiske bud på, hvad vi kunne stille op i en krise som denne.

Vi må ikke glemme, at iværksætterne er dem, som skaber arbejdspladser i Danmark. Det nytter ikke noget at øge deres udgifter, så de ikke kan skabe arbejdspladser. Så vil væksten rammes i hele landet. I stedet skal vi skabe bedre vilkår for de erhvervsdrivende. De bedre vilkår kunne eksempelvis være større mulighed for at skaffe kapital eller muligheden for at overdrage sin virksomhed til næste generation, uden at virksomheden skal betale en formue i arveafgift, og måske grundet dette vil familievirksomheden ikke kunne løbe rund. Det fortjener de. ■

 

Vi må ikke glemme, at iværksætterne er dem, som skaber arbejdspladser i Danmark. Det nytter ikke noget at øge deres udgifter, så de ikke kan skabe arbejdspladser
_______

 Anders Fogh (f. 1992) er CEO og founder af Startup Central Med Startup Central hjælper han andre iværksættere med deres iværksætterdrøm. [FOTO: Eget pressefoto]