Carsten Rasmussen: Det liberale Danmark har ikke brug for Løkkes oprør fra midten

Carsten Rasmussen: Det liberale Danmark har ikke brug for Løkkes oprør fra midten

04.01.2021

.Hvis Projekt Lars fører til dannelsen af yderligere en liberal platform, risikerer de hver især at blive så små, at et eller flere af dem synker under spærregrænsen. Det vil føre til en meget lang periode med socialdemokratiske mindretalsregeringer baseret på venstrefløjen. Løkke Rasmussen vil derfor på et tidspunkt nok erkende, at Projekt Lars bedst kan videreføres fra en platform udenfor Folketinget. Tidligere statsministre trives nemlig ikke på bageste række.

Kommentar af Carsten Rasmussen

DET POLITISKE NYTÅR har budt på lidt vision og megen drama. Statsministerens nytårstale bød på lidt vision. Hun lovede, at fra påske begynder tingende at blive mere normale igen. Men hvordan kommer Danmark videre derfra? Svarene blæser i vinden. Det gamle liberale parti Venstre bød på masser af drama over julen. Først blev udlændinge-hardlineren Inger Støjberg sendt ned på bageste række, dernæst meldte den ærkeliberale tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen sig ud af partiet. Selv hvis statsministerens tale havde indeholdt visioner, var de nok blevet overskygget af dramaerne i Venstre.

Lars Løkke Rasmussen har været aktiv i Venstre i fire årtier. Han har været landets statsminister i et årti, og han har været arkitekten bag betydelige reformer af det danske samfund. Kommunalreformen er blot én af dem. Lars Løkke Rasmussen var ærkeliberal, i hvert tilfælde indtil han som nybagt statsminister overtog Anders Fogh Rasmussens projekt. I årene derefter dansede han mere og mere efter Pia Kjærsgaards og Inger Støjbergs piber. Man skulle til tider bruge lup for at se forskel på Dansk Folkepartis og Venstres politik.

Lars Løkke Rasmussens liberale karaktertræk gled i baggrunden. Han måtte for at fastholde magten søge at finde balancen mellem de mange modstridende interesser i regeringen og dens parlamentariske grundlag. Den dygtige politiske håndværker kunne ikke, selvom han måtte have ønsket det, række ind over midten. Regeringen Løkke Rasmussen førte blå blokpolitik, hvor de nationalkonservative populistiske kræfter i langt højere grad end de liberale kom til at dominere.

Der er næppe tvivl om, at interessemodsætningerne mellem partierne i blå blok og internt i Venstre sled på Løkke Rasmussen. Frustrationerne brød ud i lys lue, da han efter det seneste folketingsvalg foreslog et samarbejde hen over midten. Ideen var hverken spiselig på blå eller rød stue. Den blev begyndelsen på enden af Lars Løkke Rasmussen æraen i Venstre. Han blev sat ned på bageste række, og det umage makkerpar Ellemann-Jensen og Støjberg skulle sammen forsøge at føre arven efter Løkke Rasmussen videre – det var ikke nogen succes.

 

Projekt Lars handler ikke om at ændre Venstres politiske kurs, det handler om at lægge Løkke Rasmussens personlige kurs. Det paradoksale er, at partiet netop nu igen synes at bevæge sig i en mere liberal retning
_______

 

DA LØKKE RASMUSSEN TOG plads på bageste række, begyndte man bag den politiske håndværker og magtmennesket igen at kunne skimte den ærkeliberale lille Lars fra Græsted. Projekt Lars begyndte at tage form, den liberale Lars var ved at blive genfødt. Løkke Rasmussen blandede sig i den offentlige politiske debat med indsigtsfulde og markant liberale indlæg. Indlæg, som var kritiske over for vores nuværende enerådende socialdemokratiske statsministers håndtering af coronakrisen og over for rød bloks manglende visioner i forhold til at videreudvikle det danske velfærdssamfund.

Hans markante profil i debatten har formentligt ikke vagt udelt begejstring hos Ellemann-Jensen, der forsøgte at træde i karakter som politisk leder. For at kunne fortsætte realiseringen af Projekt Lars var det næste logiske skridt at forlade det parti, som han havde været en del af i fyrre år. Projekt Lars er mere et personligt end et partipolitisk projekt, derfor kan det ikke realiseres i Venstre, selv ikke i et Venstre, hvor Støjberg er sendt ned på bageste række.

Løkke Rasmussen har det tilsyneladende bedst i forreste række, men i Venstre var han mod sin vilje blevet henvist til den bageste. Det var ikke holdbart. Han valgte derfor at søge mod en ny platform, hvor han igen kan placere sig selv i forreste række. Det er, efter min vurdering, det Projekt Lars handler om. Projektet handler ikke om at ændre Venstres politiske kurs, det handler om at lægge Løkke Rasmussens personlige kurs. Det paradoksale er, at partiet netop nu igen synes at bevæge sig i en mere liberal retning.

 

Den dygtige politiske håndværker kunne ikke, selvom han måtte have ønsket det, række ind over midten. Regeringen Løkke Rasmussen førte blå blokpolitik, hvor de nationalkonservative populistiske kræfter i langt højere grad end de liberale kom til at dominere
_______

 

DET NÆSTE SPØRGSMÅL som melder sig er, hvad kommer næste fase af Projekt Lars til at handle om. Vil Løkke Rasmussen starte et nyt parti og søge at starte et oprør fra midten? Jeg tror, han snart vil erkende, at der ikke er behov for flere liberale platforme. Der er allerede tre. Venstre er ved at frigøre sig fra de nationalkonservative populister i Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Liberal Alliance er kravlet ned fra træet og synes at have erkendt, at liberal politik er andet og mere end topskattelettelser. Det Radikale Venstre befinder sig dog stadig på rød stue, men mon ikke de på et tidspunkt erkender, at venstrefløjens visionsløse og systembevarende politik er en blindgyde, som kun fører til stagnation.

Hvis Projekt Lars fører til dannelsen af yderligere en liberal platform, risikerer de hver især at blive så små, at et eller flere af dem synker under spærregrænsen. Det vil føre til en meget lang periode med socialdemokratiske mindretalsregeringer baseret på venstrefløjen. Løkke Rasmussen vil derfor på et tidspunkt nok erkende, at Projekt Lars bedst kan videreføres fra en platform udenfor Folketinget. Tidligere statsministre trives ikke på bageste række. Derfor søger de typisk nye græsgange, hvor de kan realisere sig selv og bidrage med den erfaring, som den politiske toppost har givet dem.

Hvis Lars Løkke Rasmussen når til denne erkendelse, er det mit håb, at han fortsat vil blande sig i den politiske debat med indsigtsfulde og konstruktivt kritiske indspark. Ved at bidrage fra en personlig platform udenfor Folketinget kan ærkeliberale lille Lars fra Græsted igen spille en positiv rolle i forhold til at italesætte et borgerligt liberalt regeringsalternativ. Et regeringsalternativ, som finder sine vælgere omkring midten af det politiske spektrum og som kan marginalisere de politiske yderfløje. Danmark har brug for sådan en regering for at udvikle landet til et rigt, stærkt, innovativt og grønt samfund. Jeg håber, det er dette, Projekt Lars kommer til at handle om, og at han bliver en aktiv medspiller uden at være en del af det parlamentariske landskab. ■

 

Projekt Lars er mere et personligt end et partipolitisk projekt, derfor kan det ikke realiseres i Venstre, selv ikke i et Venstre, hvor Støjberg er sendt ned på bageste række
_______

 Carsten Rasmussen (1960) er brigadegeneral i Hæren. Han har siden 2019 været forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva. ILLUSTRATION: Statsminister Lars Løkke Rasmussen [foto: Emma Sejersen/Scanpix]