Merete Riisager: Politikerlivet er et hundeliv

Merete Riisager: Politikerlivet er et hundeliv


Livet som politiker er meget lidt attraktivt. Så lidt attraktivt, at de fleste mennesker, der bestrider et godt job, ville slå syv kors for sig, før de trådte ind på den politiske scene. Det er ikke længere kun et problem for politikerne – men også for demokratiet.

Kommentarserien: Merete Riisager om magten 1:3 (dette er den første artikel i en række på tre)

SF’S POLITISKE ORDFØRER Jacob Mark har måttet sygemelde sig fra politik. Ikke med en banal lidelse, men med den begrundelse, at han er ved at miste synet – og at dette med al sandsynlighed er stressrelateret.

Mark er på Christiansborg kendt som en ordentlig og redelig politiker, der er afholdt af kolleger på tværs af det politiske spektrum. Han er hårdtarbejdende og velargumenteret. Og han er ikke den eneste politiker, der inden for de seneste år har måttet strække våben på grund af alvorlig stress. Ida Auken (S), Naser Khader (K), Alex Arendtsen (DF), Kirsten Brosbøl (S) og Alex Vanopslaugh (LA) er andre eksempler på medlemmer af Folketinget, der har måttet træde ud af ringen i længere perioder. Johanne Schmidt-Nielsen (EL) begyndte at tale usammenhængende og blev grebet af Tom Behnke (K), da hun faldt ned af talerstolen i 2009. Simon Emil Ammitzbøl (LA) har i et interview for nyligt beskrevet et lignende kollaps under et møde i partiets gruppelokale.

POLITIKERE SKAL MAN generelt ikke have ondt af. Men man kan godt diskutere de rammer, de arbejder under, uden at blive decideret blødsøden. Sagen er nemlig den, at livet som politiker er meget lidt attraktivt. Så lidt attraktivt, at de fleste mennesker, der bestrider et godt job, ville slå syv kors for sig, før de trådte ind på den politiske scene. Det er et problem – ikke kun for den enkelte, men for samfundet, når vi ikke kan være sikre på at kunne tiltrække de bedste hoveder til det politiske arbejde.

Folkevalgte som Mai Mercado (K) og Zenia Stampe (RV) har oplevet gentagne trusler. Politikere som Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard måtte i årevis se deres privatliv reduceret til ingenting, fordi de har måttet følges med PET-vagter dag og nat. Rikke Hvilshøj (V) blev udsat for et brandattentat i 2005 ved sit eget hjem. De her nævnte politikere var eller er højt profilerede medlemmer af Folketinget, men også mere ukendte politikere oplever trusler og chikane. Den unge kandidat fra Nye Borgerlige Malte Larsen oplevede for nylig voldsom chikane under et vælgermøde på et gymnasium. På venstrefløjen har det tidligere medlem af Folketinget Øzlem Cekic skrevet om de mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget, og hun har gjort det til et selvstændigt projekt at tale med mennesker, der bogstaveligt talt ønsker hende hen, hvor peberet gror.

 

Altinget foretog i år en rundspørge, der viste, at godt hvert tredje medlem af en kommunalbestyrelse har oplevet ubehageligheder i form af hadefulde mails, hærværk eller dødstrusler
_______

 

Også kommunalpolitikere oplever trusler og chikane. Altinget foretog i år en rundspørge, der viste, at godt hvert tredje medlem af en kommunalbestyrelse har oplevet ubehageligheder i form af hadefulde mails, hærværk eller dødstrusler. Jeanne Toxværd fra Enhedslisten, der sidder i byrådet i Gentofte siger: ”Jeg har fået dødstrusler, voldstrusler. Jeg har fået alle former for trusler og oplevet, at folk stod og bankede på mine ruder om aftenen” (Altinget 4. okt. 2021).

Men hvad med alle de privilegier, politikerne kan glæde sig over, vil mange danskere måske tænke? Det er rigtignok privilegeret at være politiker og adgangen til magten er et privilegium, man ikke kan overvurdere. Som politiker får man en platform forærende med adgang til medierne, hvor man kan påvirke samfundsdebatten og de politiske beslutninger – alt efter, hvilket niveau, man befinder sig på. Man får en eksklusiv mulighed for at møde vidende og interessante mennesker, og man kan rejse til andre lande for at lære noget om, hvordan de løser problemer der. Det er bestemt attraktivt. Men lønnen er ikke så fremragende, som mange formentlig tror. En ministers vederlag er mindre end den løn, mange kommunaldirektører modtager – ifølge Journalista.dk, tjener kommunaldirektører i gennemsnit 1,8 mio. kr. (Journalista.dk 23. nov. 2020), mens ministres vederlag udgør ca. 1.3 mio. kr. årligt (Regeringen.dk). Selv statsministeren ligger på så moderat et niveau, at mange ledere i den private sektor vil ligge langt over. Et almindeligt medlem af Folketinget modtager et vederlag på et 704.069 kr. om året samt op til to omkostningstillæg (i alt 64.331 og 85.775 kr.), foruden ret til folketingspension. Et sådant niveau vil for den dygtige håndværksmester eller den erfarne revisor ofte betyde en nedgang i personlig indtægt ved indtrædelse i Folketinget. Hvad det har kostet i tabt fortjeneste for en erhvervsmand som Tommy Ahlers at indtræde i politik, skal jeg ikke kunne sige, men det har næppe været småpenge, der var tale om.

 

Politik er med andre ord en højrisikozone i et ellers generelt trygt og gennemreguleret samfund
_______

 

DET ER LÆNGE SIDEN, politik var en deltidsbeskæftigelse for landmænd, jurister eller selvstændige erhvervsdrivende. I dag forventes politikere at sætte alle andre aktiviteter på hold, og ethvert privat engagement vil blive gransket for mulige interessekonflikter. Medlemmer af Folketinget og ministre har generøse aftrædelsesordninger og pensioner, men disse kompenserer ikke for det generelle niveau – og de er heller ikke så generøse, som mange tror. Eksempelvis tror mange danskere, at ministre får varig pension fra det tidspunkt, de træder af – og at deres børn også kompenseres. Sådan er virkeligheden naturligvis ikke.

En anden flanke, der truer politikere, er den konstante risiko for at blive totalt devalueret som menneske i offentligheden. Fremkomsten af de sociale medier koblet med traditionelle medier, der kæmper for deres egen overlevelse, har skærpet tonen over for politikere, og en såkaldt ”shitstorm” kan opstå i løbet af en eftermiddag, og klippe alen af den personlige troværdighed inden aften – uanset om indholdet af denne er sandt eller falsk. Venstrepolitikeren Carl Holst oplevede i 2015 en sådan storm, der endte med at fratage ham ministerpost og politisk råderum fuldstændigt. Han blev senere renset for alle anklager, men det betyder meget lidt. Hans troværdighed var væk. Esben Lunde Larsen (V) oplevede i 2015 et pres, der især udgik fra dagbladet Politiken. Han blev anklaget for alt fra plagiat til religiøs fanatisme og spidse sko. Kampagnen var formentlig medvirkende til, at Esben Lunde Larsen, der sad på et solidt mandat med stort personligt stemmetal i Vestjylland, i 2018 trak sig fra både regering og Folketing.

Politik er med andre ord en højrisikozone i et ellers generelt trygt og gennemreguleret samfund. Des mere erfaring, status og personlig kapital den enkelte træder ind i politik med, des mere er der at tabe. Omvendt er gevinsten ofte mere beskeden. Berlingske skrev i år om en undersøgelse udført af Vive, der viste at mange tidligere ministre har overordentligt svært ved at finde deres ben på arbejdsmarkedet, når de forlader politik. Undersøgelsen viste, at problemerne gælder begge fløje – men at dobbelt så mange blå som røde ministre har svært ved at finde et job, der bare matcher niveauet fra deres tid som medlemmer af Folketinget.

 

Undersøgelsen viste, at problemerne gælder begge fløje – men at dobbelt så mange blå som røde ministre har svært ved at finde et job, der bare matcher niveauet fra deres tid som medlemmer af Folketinget
_______

 

DE HÅRDE ODDS kan man smile af, hvis man generelt føler afsmag for politik og politikere, men det kan hurtigt komme til at udgøre et demokratisk problem, hvis vi får svært ved at tiltrække politikere, der har faglig viden og ledelseserfaring og som bærer ansvarlighed og levet liv med sig ind i det betroede hverv som folkevalgt eller medlem af en regering. Medierne vrænger med jævne mellemrum ad ministre uden erhvervserfaring, men der er gode grunde til, at det er sådan. Det er fristende at trække en parallel til den mink-sag, der udspiller sig i disse måneder, og som giver et smugkig ind i magtens ellers lukkede rum. Her spiller stærke og dygtige embedsmænd en for mange forbavsende stor rolle i, hvordan beslutninger tages. Men det er ikke så overraskende, at det er sådan, når man ser på, hvor meget ledelseserfaring, den enkelte minister i gennemsnit tager med sig ind i embedet. Når ministrene ikke kommer med tilstrækkelige viden og erfaring, vil embedsværket forsøge at udfylde det tomrum, der efterlades.

Nogle af mine tidligere kolleger vil sikkert være uenige, når jeg lidt hårdt sat op siger, at livet som politiker er et hundeliv. Nogle af dem vil stiltiende give mig ret. Men for os som samfund, bør det mane til eftertanke, når politikere på tværs af partier går ned i flammer med stress, bliver truet, chikaneret og overfaldet eller får deres personlige navn og rygte trukket gennem sølet uden solide årsager dertil. Vi skal bestemt ikke tage på politikere med fløjlshandsker, og generelt bør politikere udfordres tidligt og silde på deres standpunkter. Men de rammer, de arbejder under, bør være både rimelige og attraktive, hvis de skal tiltrække dygtige, erfarne og tænksomme mennesker til politik.

Sådanne rammer mener jeg ikke er til stede i dag. Måske skulle vi ligefrem bruge nogle af de mange kommissionskroner på at få kigget på det? Ikke så meget for politikernes – men for demokratiets og det omkringliggende samfunds skyld. ■

 

For os som samfund, bør det mane til eftertanke, når politikere på tværs af partier går ned i flammer med stress, bliver truet, chikaneret og overfaldet eller får deres personlige navn og rygte trukket gennem sølet uden solide årsager dertil
_______

 Merete Riisager (f. 1976) er forfatter til bogen “Selvbyggerbørn” (2020, Kristeligt Dagblads Forlag), tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance og tidligere undervisningsminister, siden 2020 formand for Dansk Svømmeunioen. ILLUSTRATION: Tommy Frost for RSÆON. Serien er i tre afsnit og bringes i RÆSONs Kommentarserie, som er udenfor betalingsmuren og altså ikke kræver abonnement men kan læses og deles frit. Har du forslag til indlæg? Send din idé eller et udkast til: redaktionen@raeson.dk