Zenia Stampe (RV) om regeringens landbrugsudspil: At være verdensmester i klimavenligt kød svarer til at være verdensmester i klimavenlig kulkraft

Zenia Stampe (RV) om regeringens landbrugsudspil: At være verdensmester i klimavenligt kød svarer til at være verdensmester i klimavenlig kulkraft

13.05.2021

.

Regeringen og de borgerlige tror, at man kan redde klimaet ved at gøre kød en smule mindre klimabelastende. Det svarer til at tro, at man kan redde klimaet ved at få benzinbiler til at køre lidt længere på literen. Svaret er derimod at udvikle og omstille til reelle alternativer, akkurat som vi har gjort på energi- og transportområdet. Plantebaserede fødevarer er for fødevaresektoren, hvad vindmøller har været for energisektoren.Kommentar af Zenia Stampe, landbrugsordfører for Radikale Venstre

I SIDSTE UGE deltog jeg i Debatten, hvor emnet var landbrug og klima. Det var fedt endelig at få lov til at diskutere landbrug i prime time tv. Men hvor var det dog deprimerende at opleve, hvordan Socialdemokratiet og de borgerlige står skulder ved skulder og afviser enhver tanke om at hente CO2-besparelser ved at reducere i den enorme danske kødproduktion. Deres argument var, at efterspørgslen på kød stiger, og så er det bedre, at det bliver produceret i Danmark end i andre mindre klimaeffektive lande.

Men det er simpelthen en omgang virkelighedsfornægtende og ansvarsforflygtigende vås.

For det første: Nej, det er – heldigvis – ikke givet, at efterspørgslen på kød bliver ved med at stige. Nogle forudser, at efterspørgslen vil stige med op til 50 pct., fordi den globale befolkning vokser, og gennemsnitsindkomsten stiger. Mens andre forudser, at kødforbruget vil toppe over de næste 10-20 år, fordi forbrugerne vil orientere sig mod plantebaserede alternativer af hensyn til sundhed og klima.

Under alle omstændigheder kigger vi ind i et ekstremt usikkert marked, som man skal være nærmest dumstædig dumdristig for at lænke hele landbrugets skæbne til. Og så har vi slet ikke snakket om risikoen for nye epidemier knyttet til zoonoser. Men det bliver for langt her…

For det andet: Nej, vi redder ikke klimaet ved at producere kød en smule mere klimaeffektivt end andre lande. Kødproduktion udleder op mod 50 gange så meget pr. kilo protein som bælgfrugter, og selv hvis de nyeste hokuspokus-teknologier spiller, så vil kødproduktion stadig udlede markant mere end planteproduktion. Dertil kommer foderproduktionen, som fortsat vil lægge beslag på enorme landarealer, som i stedet kunne bruges til menneskeføde, skov og natur.

 

Det globale fødevaresystem bliver nødt til at rykke i en mere plantebaseret retning, hvis vi skal løse klimakrisen. Jeg ved, at det er en smertelig erkendelse for et land som Danmark, der har en lang tradition for kød- og mejeriproduktion
_______

 

At være verdensmester i klimavenligt kød svarer til at være verdensmester i klimavenlig kulkraft. Og at tro, at man kan redde klimaet ved at gøre kød en smule mindre klimabelastende, svarer til at tro, at man kan redde klimaet ved at få benzinbiler til at køre lidt længere på literen. Svaret er derimod at udvikle og omstille til reelle alternativer, akkurat som vi har gjort på energi- og transportområdet. Plantebaserede fødevarer er for fødevaresektoren, hvad el-biler har været for transporten, og hvad vindmøller har været for energisektoren. Og husk: Vi udviklede jo netop vindmøllen, selvom vi havde olie og var verdensmestre i klimavenlig kulkraft.

For det tredje: Det er lodret forkert, når vi hører regeringen og de borgerlige påstå, at mindre dansk kødproduktion vil gøre Danmark fattigere og føre til øget global udledning. De miljøøkonomiske vismænd har tværtimod lige nedjusteret forventningerne til lækage – altså hvor stor en del af den udledning, vi sparer i Danmark, som flytter til udlandet. Tidligere var tallet på hele 70 pct., men nu vurderer de, at lækagen højst vil ligge på 45 pct., men lige så sandsynligt på beskedne 25 pct.

LIGE SÅ INTERESSANT ER DET, at vismændene vurderer, at det samfundsøkonomiske tab ved at indføre en CO2-afgift vil blive tre gange så stort, hvis landbruget friholdes. Så det kan der selvfølgelig ikke blive tale om, hvis man kerer sig bare en smule om dansk økonomi.

Summa summarum: Det globale fødevaresystem bliver nødt til at rykke i en mere plantebaseret retning, hvis vi skal løse klimakrisen. Jeg ved, at det er en smertelig erkendelse for et land som Danmark, der har en lang tradition for kød- og mejeriproduktion. Omvendt er det lige præcis dét, der sammen med vores status som grønt foregangsland forpligter os til at tage ansvar for omstillingen.

 

Det kræver selvfølgelig, at regeringen har modet til at melde ud, at man også ser dansk landbrug udvikle sig i en ny retning. Og det er desværre som om, at hele mink-skandalen har gjort regeringen håndsky over for landbruget
_______

 

Men vi behøver ikke indføre kvoter for kød eller andre ekstreme tiltag. Udviklingen kommer til at ske helt af sig selv i takt med, at forbrugerne efterspørger plantebaserede alternativer, og landbruget kommer til at blive omfattet af en CO2-afgift. Og det gode ved CO2-afgiften er netop, at det ikke er en skat på landbrug. Det er en skat på landbrugets CO2-udledning, der hovedsageligt kommer fra den animalske produktion. Hvis man derimod går plantevejen, er der rig mulighed for at udvikle og udvide sin produktion uden at blive ramt af et stort skattesmæk.

MEN AL OMSTILLING er svær. Derfor har Radikale Venstre i forbindelse med landbrugsforhandlingerne foreslået en handlingsplan for plantebaserede fødevarer på 4 mia. kr. I det lys virker det desværre nærmest som en joke, at regeringen kun har spillet ud med 98 mio. kr. til det plantebaserede område. Lad mig bare sige det sådan: Der skal nogle helt andre tal på bordet, hvis vi skal kunne se os selv i en aftale.

Men det kræver selvfølgelig, at regeringen har modet til at melde ud, at man også ser dansk landbrug udvikle sig i en ny retning. Og det er desværre som om, at hele mink-skandalen har gjort regeringen håndsky over for landbruget.

Men regeringen kan ikke blive ved med at gemme sig bag betegnelser som “spilfordeler” og “playmaker”. Før eller siden bliver den også nødt til at melde kulør: Vil den gå foran i den grønne omstilling og fremtidssikringen af dansk landbrug, eller vil den stædigt fortsætte med at lægge alle sine æg i en kurv, som ikke leverer svaret på klimakrisen, og som tiden før eller siden vil løbe fra? Regeringens udspil og fødevareministerens ord i Debatten på DR2 peger desværre på det sidste. Det kan blive dyrt for både klimaet og Danmark. ■

 

Vil regeringen gå foran i den grønne omstilling og fremtidssikringen af dansk landbrug, eller vil den stædigt fortsætte med at lægge alle sine æg i en kurv, som ikke leverer svaret på klimakrisen, og som tiden før eller siden vil løbe fra?
_______

 Zenia Stampe (f. 1979) er medlem af Folketinget for det Radikale Venstre og bl.a. landbrugsordfører for partiet. [FOTO: Eget pressefoto]