Rasmus Stoklund (S): Med et modtagecenter i et tredjeland vil vi i Danmark kunne hjælpe langt flere af verdens flygtninge, end det er tilfældet i dag

Rasmus Stoklund (S): Med et modtagecenter i et tredjeland vil vi i Danmark kunne hjælpe langt flere af verdens flygtninge, end det er tilfældet i dag

05.01.2022

.

Det er ikke bæredygtigt, at asylsystemet er indrettet sådan, at ens lykke er gjort, hvis blot man fysisk sætter foden på jorden i et EU-land. Dels fordi det medfører uforholdsmæssig store migrantstrømme med kurs mod blandt andet Danmark. Dels fordi det betyder, at verdens fattigste og mest udsatte flygtninge efterlades i verdens brændpunkter, hvor de må sejle deres egen sø.Kommentar af Rasmus Stoklund, udlændinge- og integrationsordfører (S)

FOR NYLIGT dukkede der billeder op af adskillige migranter gående på motorveje i Belarus i retning mod Polen, ligesom det var tilfældet i Danmark under migrant- og flygtningekrisen i 2015 og 2016.

Billederne viser, hvordan en skruppelløs diktator bruger desperate mennesker som bønder, der kan ofres i et skakspil.

Det er ikke bæredygtigt, at asylsystemet er indrettet sådan, at ens lykke er gjort, hvis blot man fysisk sætter foden på jorden i et EU-land. Dels fordi det medfører uforholdsmæssig store migrantstrømme med kurs mod blandt andet Danmark. Dels fordi det betyder, at verdens fattigste og mest udsatte flygtninge efterlades i verdens brændpunkter, hvor de må sejle deres egen sø.

Siden vi overtog regeringsansvaret i 2019, har vi arbejdet på at oprette et modtagecenter i et land uden for EU. Målet er at flytte asylsagsbehandlingen uden for EU’s grænser og bidrage til at skabe et nyt og mere retfærdigt og bæredygtigt asylstem.

 

Lige nu lader vi de allersvageste flygtninge i stikken. Dem der ikke kan flygte, men som har mest brug for hjælp
_______

 

Helt grundlæggende går vores forslag ud på, at udlændinge, der kommer til Danmark og søger spontan asyl, overføres til et modtagecenter uden for EU, hvor asylsagsbehandlingen vil finde sted. Hvis det viser sig, at de ikke har et beskyttelsesbehov og får afslag, skal de sendes hjem til deres oprindelseslande. Hvis de derimod får tildelt asyl, skal de have beskyttelse i det pågældende tredjeland.

Lige nu lader vi de allersvageste flygtninge i stikken. Dem der ikke kan flygte, men som har mest brug for hjælp. Derfor ønsker vi at skabe et nyt asylsystem, som sikrer lighed i adgangen til hjælp og beskyttelse for verdens flygtninge. Det vil sikre, at det ikke er størrelsen på de enkelte flygtninges formue, der er afgørende for, hvem der får hjælp.

Med et modtagecenter i et tredjeland vil vi i Danmark kunne hjælpe langt flere af verdens flygtninge, end det er tilfældet i dag. De resurser vi i dag bruger på at huse eksempelvis 10.000 mennesker i Danmark, hvoraf omtrent halvdelen slet ikke har et asylmotiv, kunne finansiere et stort flygtningeprogram i Kenya, der mangler det meste. Her kunne vi for det samme beløb hjælpe 600.000 mennesker, som ikke kan finansiere en rejse til Danmark, men har brug for basale fornødenheder som drikkevand, mad, sanitet, medicin, skolegang etc.

Samtidig vil et modtagecenter sikre os kontrol med indvandringen til Danmark, hvilket vil give os mulighed for hvert år at modtage et antal kvoteflygtninge via FN. På den måde er vi sikret, at dem der kommer rent faktisk er flygtninge. Samtidig rummer det den indbyggede retfærdighed, at adgangen til Skandinavien ikke primært forbeholdes unge mænd fra relativt velstillede familier, men også kan være en mulighed for fattige kvinder, børn og forfulgte minoriteter.

Et nyt asylsystem og oprettelsen af et modtagecenter uden for EU er med andre ord hele forudsætningen for, at vi højere grad kan tage imod kvoteflygtninge, få kontrol over indvandringen og integrationen samt sikre flere resurser til indsatsen i nærområderne. ■

 

Samtidig vil et modtagecenter sikre os kontrol med indvandringen til Danmark, hvilket vil give os mulighed for hvert år at modtage et antal kvoteflygtninge via FN
_______

 

Rasmus Stoklund (f. 1984) er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og partiets udlændinge- og integrationsordfører.

ILLUSTRATION: Rasmus Stoklund [FOTO: Marius Renner/Ritzau Scanpix]