RÆSON søger: Redaktører, interviewere, ordstyrere og podcastproducere/værter

Du er fx: Freelancejournalist/skribent eller studerende (indenfor fx statskundskab, historie, økonomi, journalistik, sociologi, antropologi, jura), der overvejer en karriere i medierne.

RÆSON drives af et par fastansatte (heraf én på fuld tid) og et stort netværk, hvor medlemmerne bidrager i vidt forskelligt omfang (fra få timer/måneden til mange timer/ugen). Store arbejdsopgaver giver honorar, men derudover lægges der mange frivillige timer i magasinet. RÆSON modtager ingen støtte men finansieres af abonnementsalg, arrangementer mm. Magasinet – der blev grundlagt i 2002 – er totalt uafhængigt.

Send dit CV og et par linjer om dig selv til: redaktionen@raeson.dk (att. chefredaktør Niels Koch)