Baggrund og overordnede spørgsmål før Tietgen-konferencen 5. januar 2016

2 udvalgte artikler om Mellemøsten:

Pola Rojan: Tyrkiet kan lugte EU’s desperation på kilometers afstand (27/7)
Rasmus Boserup: Fem år efter foråret (fra RÆSON24, december 2015)

3 arbejdsspørgsmål om Mellemøsten:

1. Tyrkiet og EU. Hvilke interesser har henholdsvis Tyrkiet og EU i at samarbejde mht. flygtningestrømmen fra Syrien? Hvilke fordele og ulemper er der for i) EU og ii) Tyrkiet i den nyligt indgåede aftale, hvor Tyrkiet skal bremse flygtningestrømmen til Europa? (se fx denne artikel om aftalen: Tyrkiet får EU-milliarder for at bremse flygtningestrøm 29/11 2015)

2. Det arabiske forår. Hvad er situationen i Tunesien, Egypten, Libyen og Syrien fem år efter det arabiske forår startede i 2011? Hvilke positive konsekvenser – om nogen – har foråret haft?

3. Syrien. Hvorfor har Vesten, herunder USA og EU, ladet være med at gribe ind i borgerkrigen i Syrien, til trods for det enorme antal af civile ofre? Hvad er Vestens betænkeligheder? Hvordan adskiller situationen i Syrien sig fra situationen da Vesten greb ind i borgerkrigen i Jugoslavien i 1990erne eller væltede Gaddafi i Libyen i 2011?

4 udvalgte artikler om Europa og flygtningene:

Stine Bosse skriver: Kære Inger Støjberg (27/7)
Søren Espersen: Stine Bosse har ingen veneration for 
sit fædreland og for det danske folk (29/7)
Henrik Dahl om EU: En invasion af Europa (4/11)
Peter Lauritsen: ”L62” er en milepæl. Regeringen opløser retsstaten (22/11)

4 arbejdsspørgsmål om Europa og flygtningene:

1. Prøv at søge i hele nyhedsstrømmen fra juli-nu: Hvem har ændret holdning? Hvem har ikke ændret holdning? Giv eksempler på hvordan meninger har flyttet sig

2. Find de vigtigste 3 argumenter fra de to markante lejre i debatten: (i) Dem, der mener Danmark svigter sit ansvar for flygtningene og (ii) dem, der mener asylpolitikken bør strammes. Formulér disse argumenter kort og klart – som om I skulle skrive en pjece eller lave en plakat. Hvilke værdier vil de to lejre selv sige, de forsvarer?

3. Hvad er det – udover antallet af flygtninge – der gør den nuværende flygtningesituation til noget særligt?

4. Hvori består sammenhængen (hvis den findes) mellem folks holdninger til flygtninge og deres øvrige politiske holdninger (venstreorienterede/borgerlige, liberalistiske vs. konservative vs. socialdemokratiske/socialistiske)?