Uffe Gardel følger udviklingen #31: En ny tysk undersøgelse peger i retning af, at Danmarks mørketal er af en faktor 14, langt fra Sundhedsstyrelsens tidligere fantasital

Uffe Gardel følger udviklingen #31: En ny tysk undersøgelse peger i retning af, at Danmarks mørketal er af en faktor 14, langt fra Sundhedsstyrelsens tidligere fantasital

05.05.2020

.

Alt imens man i USA puster nyt liv i en gammel røverhistorie, begynder vi i Europa at kunne kredse os mere præcist ind på dødelighedsraten for covid-19, hvilket viser, at Danmarks mørketal med al sandsynlighed er langt lavere end hidtil antaget, og at alle drømme om flokimmunitet bør dømmes ude. Derudover har Sveriges coronapolitik indtil nu medført en overdødelighed på 19,7 pct., hvilket er næsten 17 procentpoint højere end Danmark.

RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionister


Af Uffe Gardel

En af røverhistorierne fra epidemiens første dage er vendt stærkt tilbage, bakket op af den amerikanske regering: SARS-Cov-2-virusset kom ikke til os fra flagermus, men fra et kinesisk laboratorium. Søndag sagde den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo på amerikansk tv, at man har ”enorme beviser” for, at virusset stammer fra et kinesisk laboratorium.

Han gik dog ikke så langt som til at påstå, at virus er menneskeskabt. Det vil sige: Først sagde han det. Så foreholdt intervieweren ham, at amerikanske efterretningstjenester hidtil har sagt det modsatte. Derefter erklærede han sig enig i, at virusset ikke er menneskeskabt. Derfor må hans holdning være, at virusset er naturligt forekommende, men har været opbevaret på et laboratorium, hvorfra det ved et uheld er sluppet ud.

Ifølge avisen the Guardian er der ingen international støtte til den amerikanske påstand, som WHO betegner som ”spekulativ”. Heller ikke USA’s faste samarbejdspartnere i efterretningsspørgsmål – Australien, New Zealand, Canada og Storbritannien – har ifølge avisen nogen efterretninger, der støtter påstanden.

Under alle omstændigheder er covid-19 for længst blevet en amerikansk-kinesisk kampplads. En af de 17 amerikanske efterretningstjenester, Department of Homeland Security Office of Intelligence and Analysis, har angiveligt afdækket, at Kina i januar i hemmelighed begyndte at importere medicinsk udstyr i stort omfang, samtidig med at man udadtil underspillede epidemiens omfang.

 

Fra og med 11. marts – den dag Danmark rapporterede sit første corona-dødsfald – og til og med 26. april døde der 7.452 mennesker i Danmark. I samme periode 2015-2019 var det 7.231 mennesker – altså har vi indtil nu haft en overdødelighed på 221 mennesker eller 3,1 pct.
_______

 

Hvor mange dør?
Vi begynder at kunne kredse os ind på et svar på, hvor mange dør som følge af at blive smittet med covid-19; de seneste døgn har vi fået flere og flere pålidelige oplysninger. Først og fremmest er Danmarks Statistik, ligesom sin svenske søstermyndighed, begyndt at offentliggøre daglige dødstal for en længere historisk periode og tallene bliver ført ajour hver fredag. Her er Danmarks Statistiks egen kurve fra fredag den 1. marts: Den orange kurve er 2020, mens den blå er et gennemsnit af 2015-2019, altså de fem foregående år.Det ser jo ikke ud af meget. Men idet Danmarks Statistik på eksemplarisk vis også offentliggør de bagvedliggende tal, kan vi tælle sammen og regne efter. Fra og med 11. marts – den dag Danmark rapporterede sit første corona-dødsfald – og til og med 26. april døde der 7.452 mennesker i Danmark. I samme periode 2015-2019 var det 7.231 mennesker – altså har vi indtil nu haft en overdødelighed på 221 mennesker eller 3,1 pct.

 

Der er cirka 2.000 flere døde end i Danmark, 2.000 mennesker som på nuværende tidspunkt formentlig ville have været i live, hvis Sverige havde fulgt samme politik som os
_______

 

I samme periode har Sverige haft en overdødelighed 19,7 pct. – eller 2.369 mennesker, viser svensk statistik. Korrigeret for forskelle i befolkningernes størrelse kan vi altså opgøre den foreløbige pris for Sveriges coronapolitik: Der er cirka 2.000 flere døde end i Danmark, 2.000 mennesker som på nuværende tidspunkt formentlig ville have været i live, hvis Sverige havde fulgt samme politik som os. Det bliver interessant at gøre det endelige tal op, når epidemien er overstået.

Fra Tyskland har vi fået nye tal, som kan belyse sygdommens farlighed målt som risikoen for at dø, hvis man bliver smittet, altså IFR – Infection Fatality Rate. En undersøgelse af en enkelt landsby i amtet Heinsberg i Nordrhein-Westfalen viser en IFR på 3,7 promille; ud af 1.000 smittede dør i gennemsnit 3,7 personer. Det drejer sig om landsbyen Gangelt, hvor det årlige karneval tilsyneladende fremkaldte en regional coronaeksplosion.

3,7 promille er betydeligt lavere end de tidlige skøn fra forskellige forskergrupper, som lå i intervallet 6 promille til én pct. Men alligevel: Covid-19 er ifølge den tyske undersøgelse en sygdom, man har knapt fire gange så stor risiko for at dø af som influenza.

Forskerne fra Bonns Universitet, som har gennemført undersøgelsen, er så sikre på IFR-tallet, at de bruger det på hele Tyskland og beregner, at der må være smittet ti gange så mange mennesker som antallet af bekræftede tilfælde. En mørketalsfaktor ti svarer til tidligere internationale estimater – og ligger meget langt under det fantasital på faktor 80, Sundhedsstyrelsen herhjemme på et tidspunkt offentliggjorde; et tal som kun byggede på en enkelt undersøgelse blandt bloddonorer i Storkøbenhavn, ignorerede en anden bloddonorundersøgelse i Region Midtjylland og i øvrigt afveg dramatisk fra hidtidige udenlandkse estimater.

Lad os prøve at regne på Danmark: 4. maj havde vi i alt 493 dødsfald. Har tyskerne ret, svarer 493 døde til 133.000 smittede. Det er næsten 14 gange flere end vores 9.670 bekræftede tilfælde. At mørketalsfaktoren er større hos os end i Tyskland kan forklares med, at vi har testet relativt færre mennesker.

Og mens vi er ved det: Skulle der stadig findes mennesker, der drømmer om hurtig flokimmunitet, så lad mig erindre om, at 133.000 smittede er 2,3 pct. af befolkningen. Der er således et stykke vej til de 60 pct. immune, man normalt antager kræves for at standse covid-19 ved flokimmunitet alene.
 

Og mens vi er ved det: Skulle der stadig findes mennesker, der drømmer om hurtig flokimmunitet, så lad mig erindre om, at 133.000 smittede er 2,3 pct. af befolkningen. Der er således et stykke vej til de 60 pct. immune, man normalt antager kræves for at standse covid-19 ved flokimmunitet alene
_______

 

Andre nyheder
I USA venter Trump-administrationen, at det daglige dødstal vil blive fordoblet, efterhånden som man genåbner landet.

Italiens genåbning er nu i gang, men den nye ”fase 2” er stadig voldsomt meget skrappere, end de danske regler på noget tidspunkt har været. Der er stadig forbud mod at forlade sit hjem uden gyldig grund, men antallet af gyldige grunde er bare blevet udvidet i form af et groteskt bureaukratisk regelsæt, som fx forbyder spadsereture, men tillader sportsudøvelse med god afstand til andre, og forbyder folk at besøge venner, men tillader besøg hos ægtefællens fætre og kusiner.

I Rusland skriver man regninger ud: USA har modtaget en opkrævning på 660.000 dollar for den ydede hjælp i form af respiratorer, åndedrætsværn og engangshandsker. Italiens regning bliver mere politisk: En russisk parlamentariker har bedt en italiensk kollega om støtte til at få afskaffet sanktionerne mod Rusland.

Men den højeste regning er blevet udskrevet til foreløbigt tre russiske læger, som på mærkværdig vis er faldet ud af vinduer. I hvert fald to af lægerne havde forinden kritiseret deres overordnede for manglen på beskyttelsesudstyr til personalet. ■

 

Italiens genåbning er nu i gang, men den nye ”fase 2” er stadig voldsomt meget skrappere, end de danske regler på noget tidspunkt har været
_______

 RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene af sine egne indtægter (salg af abonnementer, bøger, arrangementer mm): Selvom denne artikel er gratis at læse, håber vi derfor, du vil tegne abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionister

Uffe Gardel (f. 1960) er journalist, oversætter og kommunikationsrådgiver, cand.merc. i finansiering. ILLUSTRATION: Direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, 13. marts 2020 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix)