Rasmus Jarlov (K): Danmarks 10 største problemer

Rasmus Jarlov (K): Danmarks 10 største problemer

23.04.2018


Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge m.m.)

Og nej, hverken ulve eller omskæring af drenge er på listen.

Kommentar af Rasmus Jarlov (K)

Voksende svært integrérbare etniske grupper
Vi har i dag ca. 500.000 såkaldt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Heraf er ca. 300.000 i øvrigt muslimer. Det giver allerede sociale sammenstød, og det vil kun blive værre i fremtiden. Der er siden årtusindskiftet sket en fordobling af antallet (https://faktaomindvandringen.info/), og medmindre, der virkelig bliver lukket til, vil tallet fortsætte med at stige, så det indenfor vores levetid formentlig skal tælles i millioner. De ikke-vestlige indvandrere bliver i gennemsnit dårligere uddannet end danskerne, lever i højere grad af overførselsindkomster og begår mere kriminalitet. Vi er kort sagt ved at få opbygget en meget stor etnisk underklasse. Det kommer vi til at kæmpe med i hele vores livstid. Denne ændring af Danmarks demografi kommer til at stå i historiebøgerne om tusind år. Så voldsom en samfundsforandring er det.

Mangel på arbejdskraft
Selvom ikke alle er i job, har vi en så lav arbejdsløshed i Danmark i disse år, at det må regnes som fuld beskæftigelse. Vi er derfor nået til et punkt, hvor manglen på arbejdskraft i stedet er den største hindring for, at vi kan blive et rigere land. Det gælder både på kort og langt sigt, hvor en fødselsrate på omkring 1,7 barn per kvinde langsomt men sikkert giver et usundt forhold mellem antallet af gamle og arbejdsstyrken.

Opløsningstendenser i Rigsfællesskabet
Det er ikke noget, vi taler meget om. Men Danmark risikerer – hvis Grønland gør alvor af selvstændighedsdiskussionen – at blive reduceret med 98 pct. af sit areal. Også dette vil være et tab så stort, at det vil stå i historiebøgerne om tusind år. Det er derfor mærkværdigt, at vi ikke kæmper mere imod denne triste udvikling, hvor kongeriget er ved at glide fra hinanden pga. dansk ligegyldighed og urealistisk grønlandsk (og delvis færøsk) nationalisme.

 

Danmark risikerer – hvis Grønland gør alvor af selvstændighedsdiskussionen – at blive reduceret med 98 pct. af sit areal. Også dette vil være et tab så stort, at det vil stå i historiebøgerne om tusind år
_______

 

OECD’s højeste skattetryk
I intet andet OECD-land får befolkningen frataget flere af sine penge af politikere end her. Socialisterne roder rundt i tallene og tror, at fordi skatten på løn ikke er verdens højeste, gør det ikke noget, at de samlede afgifter slår verdensrekord. Men det GØR os fattigere.
Selvfølgelig skal vi have en stærk og effektiv stat. Men når den bliver så stor som i Danmark, bliver pengene brugt dårligt, fordi politikere og bureaukrater skal have deres andel og fordi politikere prioriterer dårligere, end hvis folk selv bruger deres penge.

Ruslands invasioner af østeuropæiske lande
Indenfor de sidste ti år har Rusland invaderet både Georgien og Ukraine og holder fortsat dele af deres territorium besat. Det har fået Østeuropa til at skælve og skabt en konflikt mellem Rusland og Vesten, som naturligvis ikke kan ignorere, at vi nu for første gang siden Anden Verdenskrig igen har en stormagt, som rykker landegrænser i Europa ved militærinvasioner. NATO har oprustet i Baltikum og alle lande omkring Østersøen har øget deres militærbudgetter. Rusland har indledt en cyber- og informationskrig mod Vesten med hackerangreb, falske facebookprofiler og engelsksprogede TV-kanaler, som har til opgave at misinformere (og får hjælp til at tiltrække seere af danske sportsfolk).

Klimaforandringer
Dette punkt kunne godt stå højere på listen. Dragør står til at blive oversvømmet ved næste stormflod, der bliver bare lidt højere end den, vi havde i 2016. Vi får travlt ved digerne. Og de globale problemer, som kommer til at opstå, når temperaturerne stiger, kommer også til at smitte af på Danmark.

Stigende trafik i de store byer
Hvis du synes trafikken er slem i dag, skal du forberede dig på, at det kun bliver værre. En ekspertgruppe under Transportministeriet har beregnet, at bilisterne i de fire største danske byer i år 2030 kommer til at bruge 150% længere tid i trafikken, end de gjorde i 2015. Indtil droner kan transportere folk hurtigt og billigt gennem luften, vil bilisterne stå i kø. Det samme er desværre ikke tilfældet for de lette løsninger.

Affolkning af yderområderne
Urbaniseringen er ikke hovedsageligt et resultat af politiske beslutninger. Folketinget tilgodeser det såkaldte “Udkantsdanmark” med massive økonomiske tilskud fra hovedstadskommunerne, ofte meningsløs udflytning af statslige arbejdspladser og nyttesløse motorveje. Alligevel fortsætter tilflytningen til storbyen på provinsens bekostning. Nøjagtig som det sker overalt i verden, fordi urbanisering nærmest er en naturkraft. Men det gør det ikke mindre problematisk. Det giver tab af liv på landet og skaber trængsel i hovedstaden. Det koster formuer at skulle ombygge landet med nye skoler og hospitaler i København, mens man kan lukke ned i Vestjylland og på Bornholm.

 

Folketinget tilgodeser det såkaldte “Udkantsdanmark” med massive økonomiske tilskud fra hovedstadskommunerne, ofte meningsløs udflytning af statslige arbejdspladser og nyttesløse motorveje. Alligevel fortsætter tilflytningen til storbyen på provinsens bekostning
_______

 

Voksende bureaukrati
Alle danske regeringer øger antallet af love og regler. Det går desværre aldrig den modsatte vej mod mindre bureaukrati og formynderi. Bureaukratiet koster i sig selv. Det indskrænker også borgernes frihed og flytter magten i samfundet væk fra borgere og virksomheder til politikere og bureaukrater. De sidste er ofte de eneste, som forstår det fulde regelsæt og kan navigere i det, mens borgerne bliver magtesløse.

Mistillid til demokratiet og det politiske system
Professionen som politiker er det mest forhadte erhverv i Danmark. Hvis politikere en gang var forbilleder – som jeg har hørt nogen påstå – er de dage for længst forbi. I dag er politikere figurer på en skærm, som man kan råbe af. Mens det virker som om halvdelen af alle unge mennesker drømmer om at arbejde med politisk kommunikation, som de tror er spændende, er der få, der ønsker selv at stille op. Dermed får vi dårlige politikere og en ukonstruktiv samfundsdebat. ■

* Artiklen her omhandler kun samfundsproblemer, som vi politisk kan adressere. Det er ikke for at negligere dødsfald, sygdom, ensomhed, skilsmisser og lignende personlige tragedier, som altid vil være det værste, der kan ske for folk. Det er også ganske bevidst, at jeg ikke kommer med bud på løsninger i dette indlæg, der alene er et forsøg på at identificere problemerne (det er nu en gang altid første skridt til problemløsning).


Rasmus Jarlov er MF for Det Konservative Folkeparti. ILLUSTRATION: Rasmus Jarlov [foto: Thomas Lekfeldt/scanpix]