Hjorts kritik af DR er hyklerisk Kommentar af Jan Maintz

Hjorts kritik af DR er hyklerisk
Kommentar af Jan Maintz

04.09.2015


Efter først at have indledt en kulturkamp mod DR står borgerlige nu og griner af et fagligt blødende og nedbrudt DR. De borgerliges kritik af DR’s forfald er en ynkelig og hyklerisk kamp mod en fjende, som de borgerliges anti-intellektuelle kulturkamp selv har skabt.

KOMMENTAR af Jan Maintz

Borgerliges kritik af DR for at være venstreorienteret propaganda forklædt som journalistik er velkendt. Men der er sket noget afgørende nyt med kritikken: Borgerlige angriber nu DR for at være degenereret til for megen talentløs underholdning, underlødig journalistik og for lidt folkeoplysning samt public service. Borgerlige har bevæget sig fra en politisk kritik af DR til en overtagelse af venstre-intellektuelles – smagsdommernes – faglige kritik af DR. Senest har finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) sat trumf på ved meget direkte at sige i Politiken 26. august, at niveauet af public service i DR ikke står mål med, ”at vi bruger så mange milliarder kroner på DR”. Og han tilføjer: “Public service er jo den egentlige grund til, at vi gerne vil give så mange skatteyderkroner til foretagendet”.

DET ER SVÆRT at være uenig med Hjort i hans sidste pointe, men det faglige forfald er ikke det afgørende her. Det afgørende er derimod det uudholdelige hykleri og den selvhellige historieløshed, som Claus Hjort og borgerlige står for, når de nu angriber DR’s faglige forfald. For hvorfor har dette fald fundet sted?

 

Borgerlige har bevæget sig fra en politisk kritik af DR til en overtagelse af venstre-intellektuelles – smagsdommernes – faglige kritik af DR.
____________________

 

Der er flere årsager, men én af dem er utvivlsomt de sidste 15 års heftige kulturkamp, hvor borgerlige med Anders Fogh og Pia Kjærsgaard i spidsen i en mærkelig begrebsmanipulerende misforståelse af, hvad der skaber et godt liv, medborgerskab og demokratisk kvalitet, blindt har hamret løs på alt, hvad der hedder elite, ekspertise, bedrevidenhed og intellektualisme. De har dermed banet vejen for en udbredelse af alt det modsatte: Folkelighed som et mål i sig selv, faglig nivellering, venden rundt på lort og lagkage og amokløben moralsk relativisme – kortfattet patos-, sensations- og vox pop-båren nyhedsdækning kan være lige så godt som grundig væsentligheds- og ekspert-båren nyhedsdækning. Bagedysten på DR1 i prime time kan være lige så godt som folkeoplysning og kritisk journalistik.

DET BORGERLIGE HYKLERI bliver krystalklart, hvis man sammenligner to udtalelser af Claus Hjort fra henholdsvis 2010 og 2015: Som afslutning på DR2-programmet ’Jagten på de røde lejesvende’ fra 2010 blev Hjort spurgt om, hvad han syntes, der var kommet ud af den borgerlige kulturkamp vendt mod DR. I sit svar beskrev han meget ærligt, præcist og veltilfreds den anti-faglige og anti-intellektuelle udvikling i DR:

”Jeg tror da i og for sig også, at der er kommet en anden ånd ind i Danmarks Radio. Det kan man jo bare se på, hvad skal man sige, udbuddet af programmer, der kører. Nu kører der ikke i prime time analyser af Irak-krigen. Nu kører der “X Factor” og sådan nogle ting, så Danmarks Radio er jo også undergivet en vis forandring, men i gamle dage havde man da udmærket i prime time kunnet lave en folkeoplysende udsendelse, men det går jo ikke mere.”

Herefter blev spurgt, om han bifalder denne udvikling, og han svarede med et smil på læben: ”Sådan er livet jo”. I 2010 bifaldt Hjort altså triumferende, at den borgerlige kulturkamp har bevirket, at folkeoplysning i prime time ikke går mere på DR. Men 26. august 2015 i et interview i Politiken har Hjorts pibe fået en helt anden lyd:

”Når jeg ser på begge kanaler [DR og TV2], bliver jeg lidt mismodig over, hvad der er af udsendelser mellem klokken 20 og 21. Det er ikke noget, der kan holde mig vågen. Selv om jeg er glad for amatørunderholdning, er der grænser for, hvor mange umusikalske aktører jeg gider at høre på i primetime”.

 

Man skal fanme ikke først slå en fjende i gulvet og så bagefter sige til ham, at han ser dum ud, når han ligger ned og bløder
____________________

 

NU VIL HJORT og de borgerlige altså have det meget lort byttet ud med mere lagkage. Den kritik er i sig selv forståelig. Som en ellers meget velorienteret ven sagde til mig, mens jeg fortalte ham om den borgerlige kritik af DR: ”Det går lige nu op for mig, at jeg slet ikke ser DR mere – kritikken er nok rigtig.” Men borgerlige skal ikke fremsætte kritikken uden at nævne, at de bærer et stort ansvar for ødelæggelsen af Danmarks vigtige kulturinstitution. Man skal fanme ikke først slå en fjende i gulvet og så bagefter sige til ham, at han ser dum ud, når han ligger ned og bløder. ◼

Jan Maintz (f. 1979) er cand.mag. i Nordisk sprog og litteratur og Filosofi fra Aarhus Universitet i 2007. Ekstra sidefag i samfundsfag. Han har skrevet litterære artikler og anmeldt filosofi og litteraturteori i forskellige tidsskrifter. Jan underviser på Virum Gymnasium og freelancer for Dagbladet Information.

ILLUSTRATION: Officielt pressefoto [Venstre]